Annoncørbetalt indhold

Norden er nødt til at sætte farten op for at opnå klimaneutralitet

De nordiske lande har temmelig lang vej igen for at nå målet om klimaneutralitet. Ifølge en dugfrisk rapport kan et styrket nordisk samarbejde sætte fart på omstillingen. De nordiske miljøministre er enige om, at farten skal øges.

Transport er en sektor, hvor
de nordiske lande er nødt til at bruge flere ressourcer hvis de skal nå deres
ambitiøse klimamål. Siden 1990 er udledningerne fra transportsektoren kun
faldet med 5 procent i Norden, ifølge Nordic Stocktake-rapporten.
Transport er en sektor, hvor de nordiske lande er nødt til at bruge flere ressourcer hvis de skal nå deres ambitiøse klimamål. Siden 1990 er udledningerne fra transportsektoren kun faldet med 5 procent i Norden, ifølge Nordic Stocktake-rapporten.Foto: Ane Cecilie Blichfeldt/norden.org
Nordisk Ministerråd

I Global Stocktake tager FN pulsen på, i hvor høj grad verdens lande lever op til Parisaftalen om tiltag mod global opvarmning. Lige op til klimatopmødet COP28 i Dubai har Norden som region fået sin egen, uafhængige version af rapporten: Nordic StocktakePathways to Climate Neutrality.

Den viser, hvor langt de nordiske lande er nået i arbejdet med at opfylde deres klimamål, og hvor der er behov for større indsatser.

Udledningen reduceres for langsomt
Rapporten viser, at udledningen siden 1990 kun er faldet med 26 procent i Norden, og at størstedelen af mindskningen er sket i energisektoren. For at opnå klimaneutralitet skal der gøres langt mere i andre sektorer, især i transportsektoren og industrien samt inden for landbrug, landudnyttelse og skovbrug.

Transportsektoren har for eksempel kun reduceret sin udledning med 5 procent i Norden siden 1990, hvilket tydeligt viser, hvor meget de nordiske lande er nødt til at ændre på kort tid for at nå klimamålene. Samtidig afslører rapporten, at jord-, skov- og vådområder i dag binder 30 procent mindre CO2 end i 1990. Det viser, hvorfor indsatser, der fremmer biologisk mangfoldighed og naturbaserede løsninger, går hånd i hånd med klimaambitionerne.

Potentiale for øget samarbejde
Rapporten fastslår dog også, at de nordiske lande har gode forudsætninger for at samarbejde om at fremskynde omstillingen. Det kan for eksempel være på områder såsom biobrændsel, negativ udledning og bedre instrumenter til styring.

"Nordic Stocktake er en glimrende indikator for, hvor langt vi er nået, og hvad vi skal arbejde mere på i Norden. Vi er godt på vej, men vi skal anstrenge os endnu mere for at nå vores mål. De nordiske lande har både redskaberne og evnen til at drive den grønne omstilling fremad. Og som rapporten viser, er der potentiale til øget nordisk samarbejde," siger Nordisk Ministerråds generalsekretær Karen Ellemann.

Mål: Klimaneutralitet i 2050
Senest i 2050 skal samtlige nordiske lande være klimaneutrale ifølge landenes egne nationale mål, som angiver, at der skal opnås klimaneutralitet mellem 2030 og 2050.

Danmark har som mål at være klimaneutrale senest i 2050. I 2030 skal udledningen være reduceret med 70 procent i forhold til 1990-niveuet. Målene omfatter alle drivhusgasser og LULUCF (bl.a. jordudnyttelse og skovbrug) og er fastsat i klimaloven fra 2020. I regeringserklæringen foreslås det, at ambitionen om klimaneutralitet flyttes frem til 2045, og at udledningen skal være mindsket med 110 procent i 2050. Det vil i så fald betyde, at Danmark fjerner en større andel udledning fra atmosfæren, end man selv udleder.

Miljøministrene vil øge tempoet
Som forberedelse til COP28 har de nordiske miljøministre udarbejdet en fælles erklæring, hvori de understreger, hvor stor betydning styrkede indsatser har for at bremse klimaændringerne.

Vi er nødt til at øge vores anstrengelser for at begrænse den globale temperaturstigning til 1,5 grader. COP28 skal sende et stærkt politisk budskab om, hvor vigtigt det er at have en videnskabeligt baseret strategi for at hæve vores ambitionsniveau og iværksætte klimatiltag i overensstemmelse med Parisaftalens målsætninger, står der i erklæringen.

I erklæringen udtaler ministrene endvidere, at de vil øge det nordiske samarbejde ”for at hjælpe hele den nordiske region med at blive klimaneutral længe inden 2050 og fortsætte anstrengelserne for at blive klimaneutrale samfund allerede i 2045.”

Erklæringen nævner også Nordic Stocktake, og ministrene lover at øge det nordiske samarbejde på flere forskellige områder i arbejdet mod klimaændringer i overensstemmelse med anbefalingerne i rapporten.

Norden kan blandt andet samarbejde om, hvordan vi kan mindske den potentielle negative indvirkning på natur og lokalbefolkninger i forbindelse med udbygning af vedvarende energi og dermed styrke borgernes accept af den grønne omstilling. Norden bør også se nærmere på komplekse emner såsom bæredygtigt forbrug og en retfærdig omstilling.

Nordisk pavillon på COP28
Norden er stærkt repræsenteret på COP28. Blandt andet er Nordisk Ministerråd værter for en pavillon, hvor der vil blive afholdt mere end 70 events over en periode på 10 dage med start 1. december.

Programmet i pavillonen byder på en bred vifte af emner om klimaændringer og klimaløsninger. Det gennemgående tema er Nordens rejse mod klimaneutralitet, og målet er at præsentere en ambition om et stærkere, bedre og mere inkluderende samfund.

Nordic Stocktake og miljøministrenes erklæring er vigtige indslag på pavillonen, hvor rapporten vil blive præsenteret officielt den 2. december.

Nordic Stocktake er også et vigtigt indspil i arbejdet med Vision 2030 – den nordiske vision, som alle statsministre blev enige om i 2019 – hvor målet er, at Norden skal være verdens mest bæredygtige og integrerede region i 2030. Rapporten er finansieret af Nordisk Ministerråd.

 

Kontakt – presse og medier
Mikael Carboni Kelk
Nordisk Ministerråd
Mobil: +45 60 39 42 57
[email protected]

 

Du kan se hele programmet for den nordiske pavillon her

Alle events i pavillonen sendes live her

Du kan læse de nordiske ministres erklæring her

 

Fakta
  • COP28 er et globalt klimamøde arrangeret af FN, hvor verdens ledere mødes for at diskutere klimaændringer.
  • Et centralt punkt på COP28 er den globale gennemgang (Global Stocktake), som ser nærmere på de enkelte landes klimatiltag. Ifølge Parisaftalen fra 2015 skal der foretages en gennemgang hvert femte år.
  • Ifølge Parisaftalen skal den globale temperaturstigning holdes under 2 grader, men ambitionen er at begrænse den til 1,5 grader.
  • Formålet med partsmøder (COP) i klimakonventionen (UNFCCC) er, at landene skal blive enige om tiltag, der kan mindske den globale opvarmning og konsekvenserne af den.
  • COP28 afholdes i Dubai fra den 30. november til den 12. december.
  • Nordic Stocktake er finansieret af Nordisk Ministerrådet og bestilt af Nordisk arbejdsgruppe for klima og luft (NKL) samt visionsprojektet klimaomstilling i Norden.
  • Nordisk Ministerråd har i flere år haft en fælles pavillon med et nordisk program på klimatopmødet. Flere af ministerrådets institutioner og samarbejdspartnere arrangerer programmer i pavillonen, hvor det overordnede tema er Vision 2030.

0:000:00