Drop rapporten: 11 alternative måder at formidle din evaluering

KREATIVITET: Evalueringer behøver ikke være kedelige lange rapporter. Det kan være en video, podcast, liveshows eller sågar en quiz. Læs med og bliv inspireret til, hvordan du får din projektevaluering ud over rampen.

"Et succeskriterie for en evaluering er, at den bliver brugt." Sådan lyder det fra evalueringsspecialist Martin Welzel til Nordea-Fondens webinar omkring evalueringer.

I samme webinar lyder budskabet gentagne gange: Drop rapporten. For den bliver alligevel kun læst af forfatteren selv.

Men hvordan kan man så kommunikere de vigtige pointer, man har fundet frem til gennem evalueringen af et projekt? Og hvordan får man det ud til andre målgrupper end bare fonden?

Kun kreativiteten sætter grænser.

Her er en række eksempler på, hvordan man kan formidle sine evalueringer på en kreativ måde, så den får ben at gå på og skaber værdi uden for projektet.

1: Som man siger: Interaktivt site og live shows
I projektet “Som man siger” er formålet at indsamle og formidle mangfoldigheden i det danske. talesprog. Det er et samarbejde mellem Foreningen MegaNørd, Danmarks biblioteksforening og Folkehøjskolerne.

Først og fremmest har de skabt et interaktivt site, hvor den besøgende kan indtale egen stemme og høre dialekter fra hele landet. Derudover bliver projektet formidlet gennem 30 podcastepisoder og 50 live shows, begge med sprogforsker Michael Ejstrup.

2. Foodmaker: Prezi
Foodmaker er et projekt, som skulle få unge aarhusianere til at interessere sig for hjemmelavet mad og få sunde madvaner. Mere end 13.000 unge har deltaget i event og kurser siden 2015.

Som et led i evalueringen i projektet, blev der lavet en erfaringsopsamling i prezi-format - en slags interaktiv opslagstavle - målrettet folk, der arbejder med unge og ønsker at implementere nye arbejdsmetoder. Derudover har de lavet en prezi med gode råd - gennem videoer, fotos og gode tips til aktiviteter - til at facilitere en aktivitet.

3. Coronas påvirkning på børn: Magasin
EVA (Danmarks Evalueringsinstitut) har en undersøgelse for Børne- og Undervisningsministeriet omkring hvilke erfaringer, man på dagtilbudsområdet har gjort sig under pandemien.

Den nye viden og forskning bliver formidlet i magasinet EVA Tema, der bliver sendt ud til ledere og pædagoger i dagtilbud over hele landet. I magasinet er den faglige viden omsat til letforståelige journalistiske formater såsom interviews, “8 gode råd” og samtalekort.

4. Forstå din baby: Videotek 
Projektet havde til formål at undersøge og øge trivslen blandt førstegangsforældre. Det foregik gennem en kortlægning af ressourcer og udfordringer hos en række forældrepar, og blev foretaget af sundhedsplejersker i ti kommuner sammen med forskere på Københavns Universitet.

For at nå målgruppen skabte de et videotek, hvor nybagte forældre kunne finde en række videoer omkring babyens udvikling og behov i forskellige stadier.

5. Ungdomsøen: Quiz 
Ungdomsøen har snart eksisteret i to år. De undersøger og får hele tiden feedback af de unge, men indsamler sideløbende data omkring deres brugere.

Da de ville præsentere evalueringsresultaterne for de unge, skulle det ikke være igennem en rapport, som de mente, at få unge ville læse. I stedet lavede de en quiz på deres Instagramprofil, hvor et spørgsmål eksempelvis kunne være ”Hvor mange af øens engagerede mener, der er plads til at fejle på Ungdomsøen?” hvilket 93 procent af de unge mente, der var, ifølge evaleringen.

6. Lockdown reading: Podcast
‘Lockdown Reading’ er et forskningsprojekt støttet af Carlsbergfondet og udført af Københavns Universitet, der har undersøgt folks læsevaner under corona-lockdown.

Til at formidle resultaterne har forskningsassistent på projektet Amanda Roswall lavet en podcast i fem afsnit. Podcastserien vil også fungere som en del af det dataarkiv, forskningsprojektet vil munde ud i, som forskere, gymnasieelever eller andre nysgerrige kan dykke ned i fremover.

7. Projekt fisk: Facebook-side
I samarbejde med fire danske akvarier har Københavns Universitet med ‘Projekt fisk’ undersøgt fisks betydning for børns sundhed.

I formidlingen har der været et stort fokus på visuelle virkemidler, som blandt andet præsenteres på projektets Facebookside, der forsøger at nå ud til netop børnefamilierne og inspirere dem til at sætte fede fisk på middagsbordet.

8. Fravær på HF: Inspirationskatalog
I et udviklingsprojekt lavet af Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) har man arbejdet med elevers fraværsdata fra ni HF-skoler. EVA (Danmarsk Evalueringsinstitut) har evalueret projektet, og for at nå den sekundære målgruppe - HF-skoler i resten af landet - har EVA lavet et inspirationskatalog. I kataloget er der konkrete eksempler og cases, der skal hjælpe HF-skoler i hele landet med at nedbringe fraværsprocenten.

EVA arbejder ofte med at få evalueringsresultater ud til et bredt publikum - såsom lærere, pædagoger osv. De laver ofte plakater til lærerværelser, samtalekort til ledermøder, eller som her et hæfte med konkrete, gode råd fra projektet ‘Program for Læringsledelse’.

9. Gode idrætsmiljøer til piger: Dialogspil
Med projektet ‘Gode idrætsmiljøer for piger’ ville CUR (Center for Ungdomsforskning) undersøge, hvorfor mange unge piger faldt fra i foreningslivet, når de nåede gymnasiealderen.

Til at formidle resultaterne og nå målgruppen udviklede de et spil med samtalekort, som kunne bruges mellem spillere i idrætsforeninger, mellem træner og spiller eller mellem træner og leder. Derudover lavede de en række korte videoer og en e-bog målrettet trænerne.

10. KICK: Video-evaluering
‘Kick’ handler om at skabe mere bevægelse på erhvervsskoler. Projektets grundmodel med tre elementer blev rullet ud på fem erhvervsskoler rundt i Danmark.

På baggrund af projektet udviklede DGI, som står bag, fire korte, monterede interview-videoer, hvor to uddannelsesledere og to elever fortæller om deres oplevelse med projektet, som kan være til inspiration for andre erhvervsskoler.

11. Novo Nordisk Fonden: Videografik
I Novo Nordisk Fonden har man undersøgt fondens samlede impact i 2019. Eksempelvis finansierede fonden 9,5 procent af den nationale forskning, hvilket har skabt en lang række jobs og haft stor betydning for folkesundheden.

Til at kommunikere resultaterne ud til et bredere publikum, har fonden fremlagt de fem vigtigste pointer i denne video med letforståelige infografikker.

Andet inspiration:

Hent EVAs (Dansk Evalueringsinstitut) guide til formidling af evalueringsresultater: Den gode evaluering: Hvordan får dine resultater et liv? 

Læs her Nordea-Fondens guide til den gode evalueringsformidling.

 

Forrige artikel Professorens råd: Ledelsesskifte kræver klar kommunikation og fokus på værdierne Professorens råd: Ledelsesskifte kræver klar kommunikation og fokus på værdierne Næste artikel God formidling giver udødelige projekter: Sådan fik CURs projekt efterliv i alle led af foreningslivet God formidling giver udødelige projekter: Sådan fik CURs projekt efterliv i alle led af foreningslivet
På vej mod en ny normal: Gode råd til NGO-ledere i en ny corona-tid

På vej mod en ny normal: Gode råd til NGO-ledere i en ny corona-tid

Selvom coronapandemien for mange ledere har skabt frustration, ineffektivitet og overarbejde, så har den også bragt ny læring, tidsbesparelser og gode idéer til bordet. Ledelsesspecialist Pia Friberg Krejsager guider til god coronaledelse i dag og i fremtiden.

Bikubenfonden: Med social investering skaber vi mere impact

Bikubenfonden: Med social investering skaber vi mere impact

Bikubenfonden stiller en underskudsgaranti i et investeringspartnerskab. For med en social investering kan fonden skabe mere impact, forklarer direktør Søren Kaare-Andersen. Med den erfaring vil fonden nu lave flere indsatser med den sociale investering som finansieringsmodel.