DTU-professorer: Grøn teknologisk omstilling kræver et nyt mindset

DEBAT: Grøn omstilling handler ikke kun om udvikling af teknologi, men i høj grad om, hvordan denne teknologi implementeres og reguleres. Effektive forandringer kommer af fælles forankring, skriver Michael Z. Hauschild og Maja Horst.

Af Michael Z. Hauschild og Maja Horst
Professorer på DTU

Hvis vi skal nå i mål med den grønne omstilling, er vi nødt til at opfinde helt nye måder at udvikle og implementere teknologi på.

Fremfor at øge vores forbrugsmuligheder skal vi have fokus på at nedbringe ressourceforbruget.

Det kræver et helt nyt mindset.

Vi må tænke på en ny måde
Lad os tage et eksempel. I løbet af de sidste 200 år er energi-effektiviteten i vores belysningskilder blevet mere end 1.000 gange bedre. Men vi bruger stadig lige meget af vores BNP på energi til lys.

Går man en tur i Shanghai eller andre af verdens megabyer kan man godt se, hvorfor.

Vi bader os simpelt hen i lys dag og nat på en helt anden måde, end da vores forfædre sad i petroleumslampens skær.

Her er en vigtig erkendelse for den grønne omstilling: Det ser ud, som om markedskræfterne i sig selv ikke tilskynder os til at omsætte forbedringer i energi-effektivitet til nedsat ressourceforbrug.

Derfor har vi brug for en ny måde at tænke innovation og udvikling på – lige som vi heller ikke kommer uden om adfærdsregulering i form af lovgivning og økonomiske incitamenter.

Livscyklus skal vurderes
For det første bliver vi nødt til at se på den samlede miljøbelastning i hele livscyklus fra vugge til grav, når vi udvikler de produkter og teknologier, der skal hjælpe os med den grønne omstilling.

Vi er vant til at tænke i business cases, men for fremtiden bliver vi nødt til også at tænke det samlede ressourceforbrug ind i al udvikling.

Det nytter ikke noget, at vi sparer CO2-udledning i brugen af et produkt, hvis det hele sættes til i produktionen eller bortskaffelsen af det. Her skal værktøjer som Livscyklusvurdering (LCA) hjælpe os.

Vi kommer heller ikke uden om, at vi må have et globalt perspektiv, når vi udvikler. Det hjælper ikke, hvis det kun er i Danmark, vi får skåret CO2-udledningen ned.

Derimod vil danske løsninger, der kan skaleres globalt, gavne både det globale klima og miljø og den danske økonomi.

Vi kan også være frontløbere i vores evne til at skabe social innovation, der understøtter den grønne omstilling.

Vi er nemlig nødt til at udvikle vores evne til samskabelse, således at brugere og borgere inddrages meget mere konkret i udvikling og implementering af ny teknologi.

Hvis ressource-effektivitet for alvor skal blive en parameter i innovationsprocesser, er vi nødt til at være fælles om at gøre det.

Et system, hvor nogle (innovationsagenter eller politikere) skal bestemme, hvordan nogle andre (brugere, kunder, borgere) må anvende ny teknologi, kommer ikke til at virke effektivt.

Det er kun, hvis vi i fællesskab skaber de grønne løsninger, at de vil have legitimitet og forstærke en mere bæredygtig adfærd.

Vi skal gøre det sammen
Endelig skal vi forstå, at grøn omstilling ikke kun handler om udvikling af teknologi, men i mindst lige så høj grad om, hvordan denne teknologi implementeres og reguleres.

Vi har p.t. en masse grønne løsninger for eksempel i byggeriet eller transport-sektoren, som kunne nedbringe vores CO2-udledning betragteligt.

Men vi har ikke fundet de sociale systemer og løsninger, der kan få dem implementeret i tilstrækkelig grad og sikre, at de resulterer i reelt nedsat ressourceforbrug. På transportområdet er lavere brændstofforbrug per kørt kilometer således neutraliseret af øget personbiltransport.

Regeringens klimapartnerskaber er en start. Men hvis de for alvor skal rykke, er vi nødt til også at involvere borgere og lokalsamfund.

Vi er nødt til at lære, hvordan vi tænker livscyklusvurderinger og det samlede ressourceforbrug ind i alle innovationsprocesser.

Og vi er nødt til at gøre det sammen – som et helt samfund.

Forrige artikel Dansk IT: It-industrien skal levere svar på klimaudfordringer ved at bidrage med innovation Dansk IT: It-industrien skal levere svar på klimaudfordringer ved at bidrage med innovation Næste artikel Debat: Kunstig intelligens skal skabe en bedre offentlig sektor Debat: Kunstig intelligens skal skabe en bedre offentlig sektor