Debat

Johan Busse og Lisbeth Knudsen: Styrk dataetikkens rammer i Danmark

Der er behov for stærkere rammer for dataetikken og den ansvarlige anvendelse af data i Danmark. Politikerne bør rådføre sig blandt danske initiativer på området og etablere digitaliseringsudvalg i både Folketinget, kommunerne og regionerne, skriver Johan Busse og Lisbeth Knudsen.

Villum Fonden og Velux Fonden har sammen afsat 100 millioner kroner til Algoritmer, Data og Demokrati-projektet, som Lisbeth Knudsen leder oplysnings- og dialogindsatsen for.
Villum Fonden og Velux Fonden har sammen afsat 100 millioner kroner til Algoritmer, Data og Demokrati-projektet, som Lisbeth Knudsen leder oplysnings- og dialogindsatsen for. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Danmark er frontløber i den digitale udvikling. Vi er flere år i træk blevet kåret som et af de mest digitaliserede lande i verden. Digitaliseringen er en præstation, som har medført vigtige gevinster for både borgerne og erhvervslivet, og som skal understøttes ved fortsat digital omstilling. 

Men digitalisering er i stigende omfang ikke kun et spørgsmål om at anvende noget teknologi. Det er et spørgsmål om nogle helt afgørende politiske til- og fravalg og om fastlæggelse af nogle rammer for, hvordan vi implementerer teknologien, til hvilket formål og inden for hvilke etiske rammer. 

Digitaliseringen har vist sig også at rejse vigtige udfordringer, som vi i fællesskab skal tage hånd om.  

For eksempel for at undgå, at digitalt udsatte grupper marginaliseres, og for at sikre, at danske virksomheder kan udnytte ansvarlig anvendelse af data som konkurrencefordel. Disse udfordringer kalder på et fortsat arbejde med at udvikle og udbrede dataetikken. 

Flere initiativer arbejder med ansvarlig anvendelse af data 

Der findes da også i dag en bred vifte af initiativer, som arbejder med dataetik og ansvarlig anvendelse af data i den rivende teknologiske udvikling. De inkluderer EU's arbejde med forordninger og arbejdet i en række danske ministerier samt etableringen i Danmark af tænketanke, råd, og ekspertgrupper. 

Vi repræsenter to centrale danske initiativer: Algoritmer, Data og Demokrati-projektet og Dataetisk Råd.  

Med stærkere rammer kan vi bedre udvikle den dataetiske refleksion og de dataetiske værktøjer, som skal hjælpe virksomheder, organisationer og myndigheder med at sikre den mest ansvarlige digitalisering.

Johan Busse, Lisbeth Knudsen

Villum Fonden og Velux Fonden har sammen afsat 100 millioner kroner til det store Algoritmer, Data og Demokrati-projekt, som nu med over 30 forskere tilknyttet analyserer, hvordan vi som samfund kan tackle de demokratiske udfordringer, som digitaliseringen rejser.  

Tænketanken Mandag Morgen har i den forbindelse påtaget sig den operative opgave med at formidle indsigter fra projektet, samle en oplysningsalliance med nu over 80 partnere fra alle dele af det danske samfund for sammen med dem at skabe debat, udspil til politiske løsninger og opmærksomhed omkring en digitalisering baseret på humanistiske og demokratiske værdier. 

Dataetisk Råd er i kraft af sin uafhængighed og sit kommissorium strategisk placeret til yde upartisk kvalificeret rådgivning til politikerne på tværs af de mange initiativer og blev i 2022 styrket som en del af Nationalt Center for Etik.  

Vi oplever imidlertid, at arbejdet med at udvikle og udbrede dataetik hæmmes af to svagheder ved de rammer, som arbejdet har. For det første savner de mange indsatser koordinering. For det andet savner arbejdet fast forankring i det politiske niveau. 

Der bør etableres digitaliseringsudvalg i både Folketinget og kommuner 

Af blandt andet disse grunde har Dansk IT for nylig foreslået oprettelsen af et Digitaliseringsudvalg i Folketinget. Den anbefaling vil vi gerne tilslutte os og tilføje, at der på tilsvarende vis bør etableres politiske digitaliseringsudvalg i kommuner og regioner.  

Læs også

Algoritmer, Data og Demokrati-projektet skaber vigtige indsigter, som kan omsættes til afgørende beslutninger. Dataetisk Råd både bidrager til og trækker på denne og de mange andre indsatser, og er i kraft af sin position et naturligt bindeled til det politiske system. Men i modsætning til Det Etiske Råd er Dataetisk Råd ikke forbundet til et udvalg i Folketinget.  

Den faste forankring i et udvalg giver Folketinget en løbende og direkte adgang til rådgivningen fra Det Etiske Råd, som de ikke har til Dataetisk Råd.  

Et Digitaliseringsudvalg vil således understøtte det politiske fokus på den digitale dagsorden. Det vil give folketingsmedlemmerne i udvalget en dybere indsigt i de teknologier, som i stort antal er blevet en del af vores dagligdag. Det vil samtidig skabe et forum for koordinering på tværs af politiske initiativer, som kan fremme øget samarbejde og minimere dobbeltarbejde. 

Digitaliseringen bliver en afgørende faktor i udviklingen af det danske samfund i de kommende år. I netop disse dage giver regeringsdannelsen og konstitueringen af det nye folketing mulighed for at styrke rammerne for ansvarlig digitalisering.  

Med stærkere rammer i form af et Digitaliseringsudvalg og en tydeliggørelse af placeringen af ansvaret for digitaliseringsspørgsmål – også i en kommende regering – kan vi bedre udvikle den dataetiske refleksion og de dataetiske værktøjer, som skal hjælpe virksomheder, organisationer og myndigheder med at sikre den mest ansvarlige digitalisering. Den chance håber vi, at det nyvalgte Folketing vil gribe. 

E-mail Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Lisbeth Knudsen

Strategidirektør, Altinget og Mandag Morgen, formand, Dansk Selskab for Virksomhedsledelse, Odense Symfoniorkester og Rønnow, Leth og Gori Arkitekter
journalist (DJH 1975)

Johan Busse

Formand, Dataetisk Råd, borgerrådgiver, Københavns Kommune
cand.jur. (Københavns Uni. 1999), Master of Public Governance (CBS 2015)