Efter Statsministeriets mørklægning: LA kræver mere åbenhed

ÅBENHED: Der skal ændres på offentlighedslovens paragraf om ministerbetjening, så ministerier ikke længere kan mørklægge utallige dokumenter. Det mener Liberal Alliance.

Medier og borgere skal have indsigt i de politiske beslutningsprocesser.

Det mener Liberal Alliances politiske ordfører Christina Egelund, der vil have lempet på den omstridte offentlighedslovs paragraf om ministerbetjening.

Ifølge Egelund er det den del, der springer mest i øjnene, fordi det er helt fundamentalt, at både medier og borgere har adgang til oplysninger.

”Problemet er, at det ikke giver den åbenhed og indsigt i de politiske beslutningsprocesser, som man bør forvente i et solidt demokrati,” siger Christina Egelund og tilføjer:

”Vi skal have ændret offentlighedsloven tilbage, sådan at vi får større mulighed for at vide, hvad der foregår, når der træffes vigtige beslutninger i ministerier.”

Udtalelsen kommer i kølvandet på Berlingskes historie om en aktindsigt i Statsministeriets rolle i processen omkring placeringen af en ny politiskole i Herning.

Her var mere end halvdelen af de 154 dokumenter – helt præcis 83 – mørklagte. Størstedelen med henvisning til paragraf 24 i offentlighedsloven om ministerbetjening (se faktaboks).

”Det er et eksempel, der med al kedelig tydelighed viser, at der er behov for mere åbenhed og behov for at ændre i offentlighedsloven – mere konkret i bestemmelserne om ministerbetjening,” siger Christina Egelund og fortsætter:

”I sagens natur – og det understreger det paradoksale i hele sagen – så ved vi ikke, om der er informationer, som vi alle i offentligheden er gået glip af, siden man mørklagde så vitale dele af beslutningsprocessen, som man gjorde.”

Dansk Folkepartis retsordfører Peter Kofod Poulsen langer i Berlingske også ud efter paragraffen om ministerbetjening.

”Det er et meget stort antal sider, der er taget ud og undtaget fra indsigt. Det er ikke nogen hemmelighed, at vi er meget, meget kritisk indstillede over for ministerbetjeningsreglen, for den betyder jo reelt, at offentligheden har sværere ved at følge med i, hvad der foregår på den anden side af tæppet,” siger han.

Regeringen vil se på lempelse af loven
Liberal Alliance stemte sammen med Dansk Folkeparti og Enhedslisten imod offentlighedsloven i 2013. Sidenhen har Konservative og Radikale ombestemt sig og er også blevet modstandere af loven i sin nuværende form.

I sit regeringsgrundlag skriver VLAK-regeringen, at den i forbindelse med evalueringen af offentlighedsloven i 2017 vil ”lempe ministerbetjeningsreglens beskyttelse af den interne og politiske beslutningsproces i forhold til de nuværende regler”.

”Så må vi se, hvor langt vi kommer, men det er min klare ambition, at vi skal så langt, at vi har så åbent og gennemsigtigt et demokrati, som vi skal have,” siger Christina Egelund om de forestående forhandlinger.

Paragraffen om ministerbetjening har også fået omtale af Folketingets Ombudsmand, der i en undersøgelse viste, at reglen havde begrænset mulighederne for aktindsigt væsentligt.

”Ministerbetjeningsreglen har til formål at styrke beskyttelsen af den interne og politiske beslutningsproces i centraladministrationen. Det har den virkning, at offentlighedens ret til aktindsigt på området indskrænkes. Denne indskrænkning har efter min vurdering i praksis vist sig at være væsentlig”, sagde ombudsmand Jørgen Steen Sørensen ved den lejlighed.

Forrige artikel HK: Ligesom læger og jordemødre kan vi heller ikke løbe hurtigere HK: Ligesom læger og jordemødre kan vi heller ikke løbe hurtigere Næste artikel Løhde bakker op om at tage julefridage fra statsansatte Løhde bakker op om at tage julefridage fra statsansatte