Forfatter: Regeringen angriber den frie kunst med udflytning

DEBAT: Regeringen og DF straffer den frie kunst i Danmark både i hovedstaden og i Udkanstdanmark. Det sker i ly af udflytningen, som dermed også rammer kulturen og danske kunstnere hårdt, skriver forfatter Egon Clausen.

Af Egon Clausen
Forfatter

Udflytningen går sin skæve gang. Den præsenteres ganske vist som et forsøg på at skabe bedre balance mellem hovedstad og provins, men vind og skæv er den.

Krumbøjet af den populistiske vestenvind og fyldt med fordækte motiver.

Kulturpolitik udstiller bagsider af udflytning
Det ses for eksempel i kulturpolitikken, for godt nok er kulturen næsten usynlig i debatten, men det er ikke desto mindre gennem kulturen, vi forstår os selv som borgere i samfundet, og derfor rummer kulturpolitikken mange udsagn, der fortæller om de drømme og forhåbninger, der ligger bag politikken som helhed.

Det er en af årsagerne til, at kulturpolitik er interessant, også når det gælder udflytning. Her kan man for eksempel se, at der er andre og stærkere motiver bag udflytningsplanerne end dem, der står i de officielle papirer.

I denne sammenhæng er det også nødvendigt at gøre opmærksom på, at udflytningen har mange andre former end dem, der er omfattet af regeringens flytteplaner.

Når vægten i offentlige budgetter forskubbes fra København til provinsen ud fra en påstand om, at København er for stor og provinsen for lille, er der tale om en slags udflytning.

Hovedstadens kunstnere taber 
Når lunser fra statslige støttekroner rives ud af deres oprindelige hjemsted i centralforvaltningen og gives til projekter i de danske udkanter, er der også tale om udflytning, og sådan noget sker faktisk.

Et eksempel herpå er de to nye kunstfonde, som regeringen og Dansk Folkeparti har etableret. Den ene hedder Øernes Kunstfond, og den anden kaldes Den Jyske Kunstfond.

Pengene til driften af de to kunstfonde tages fra Statens Kunstfond, der anklages for at være alt for sammenspist og københavnerfikseret, og det er så meningen, at de to kunstfonde skal rette op på det påståede skæve forhold og skabe liv og glade kulturdage i landet uden for hovedstaden.

Hvad hovedstadsregionen angår, står der i lovteksten, at den ikke er med. De københavnske kunstnere skal ikke forkæles, og det bliver de så sandelig heller ikke.

Udkanstskunstnere har bedre mulighed for støtte
I forvejen er det således, at hvis man er kunstner og bor i Vendsyssel, har man større muligheder for at få støtte, end hvis man bor i København.

Denne skævhed bliver øget med de nye tiltag, og det ved man i ministeriet. Der er tal for det, og det er endda Kulturministeriets egen styrelse, der har publiceret dem, men den slags fakta får ikke lov til at påvirke den førte politik.

I populismens tidsalder har kendsgerninger ringere vægt end myter, så københavnerne må finde sig i at blive sat uden for døren.

Svinebaroner og kommuner får lov at diktere kunst
Der er imidlertid mere på færde, for kulturministeren har også bestemt, at en forudsætning for støtte er, at projekterne har lokal medfinansiering. 

Ingen kunstner skal herefter regne med støtte fra en af de nye kunstfonde, medmindre han eller hun bliver holdt i hånden af en lokal mæcen. Det kan være en kommune, en museumsforening eller måske en svinebaron, der gerne ser lidt kunst som pynt ved sine gylletanke.

Det er alt sammen noget, der skal sætte sving i den lokale økonomi. Kulturministeren oplyser således, at de nye kunstfonde skal støtte udviklingen af økonomisk bæredygtige kunstvirksomheder, og medlemmerne af fondenes bestyrelser skal have erfaring med virksomhedsudvikling og markedsføring.

Lokale erhvervsvirksomheder kan i øvrigt også købe sig til en plads i bestyrelsen.

Regeringen og DF bryder med tradition
At kunsten skal sættes i erhvervslivets tjeneste, betegner et markant brud med den praksis, som Statens Kunstfond hidtil har stået for.

Her spørger man aldrig om et kunstværks økonomiske nytteværdi, men kun om dets kunstneriske kvalitet, og politikere skal ikke blande sig, for kunstens frihed er en af grundpillerne under et frit samfund som det danske, men dét vil regeringen og Dansk Folkeparti lave om på.

Alt, hvad god kunst rummer af muligheder for eftertanke, anfægtelse og foruroligelse, byder dem imod. De vil hellere have kunstværker, der kan pynte og gøre folk glade.

Kommercialisering af kunst ødelægger
De kan tilsyneladende ikke se forskel på den kreativitet, der udfolder sig i et reklamebureau, og på den skabende proces, der fører frem til et kunstværk.

Reklamebureauets produkter er som regel lækre og lette at forstå. De er lavet for at trække kunder til butikken, og hvorfor kan kunsten ikke gøre det samme?

Hvorfor skal det hele være så grimt og provokerende? Ja, hvad skal vi i det hele taget med moderne kunst?

Politikerne bag de ny kunstfonde ønsker et andet syn på kunst og kultur, og de bruger enhver chance til at angribe det system, der har støttet den frie kunst.

Det foregår alt sammen i skyggen af den store udflytning, men tag ikke fejl: Det er selve fundamentet under det Danmark, vi har kendt og holdt af, de gnaver i.  

Forrige artikel Cphbusiness: Uddannelser i udkanten gavner hele landet Cphbusiness: Uddannelser i udkanten gavner hele landet Næste artikel Akademikerne: Fiks arbejdspladsen i stedet for at fikse medarbejderen Akademikerne: Fiks arbejdspladsen i stedet for at fikse medarbejderen