Kresten Schultz-Jørgensen: Et skrivebord er ikke bare et skrivebord

KOMMENTAR: Udflytningen kan være en kærkommen lejlighed til at genopfinde arbejdsformer og processer i mødet med nye og lokale interessenter, skriver Kresten Schultz-Jørgensen.

Af Kresten Schultz-Jørgensen
Ejer af Oxymoron og stifter af LEAD Agency

Når man lytter til debatten om udflytning af statslige arbejdspladser, kan man nemt få det indtryk, at selve arbejdet er en fast størrelse, der enten kan flyttes eller netop ikke flyttes.

”Jeg ved ikke, om vi fortsat kan lave gode, fagligt tunge rapporter," som den ellers forstandige John Smidt, direktør i De Økonomiske Råds sekretariat, udtrykte det efter beslutningen om at flytte rådene ud af København, ”når man sidder i Horsens og har længere til de informationer, man bruger”.

Login