Ugens embedsmand: Skiftet fra departement til styrelse gav Christian Vig Houe bedre blik for virkeligheden

Når man erstatter departementets trygge rammer med styrelsens, får man bedre blik for, hvordan politiske beslutninger påvirker borgerne. I dag arbejder vicedirektør i Fiskeristyrelsen, Christian Vig Houe, med en disciplin, som man ikke er meget eksponeret for på Slotsholmen.

"Jeg er virkelig blevet bekræftet i, at det er godt at
se tingene fra en anden del af administrationen," fortæller Christian Vig Houe.
"Jeg er virkelig blevet bekræftet i, at det er godt at se tingene fra en anden del af administrationen," fortæller Christian Vig Houe.Foto: Fiskeristyrelsen
Johan Auken Alstrup

Hvad har været det vildeste projekt i dit første år som vicedirektør?

Da jeg startede i maj sidste år, var der gang i rigtig mange ting i styrelsen.

Det vildeste projekt er nok nærmere den personlige rejse fra de trygge rammer i departementerne, hvor jeg har været i 12 år til en styrelse.

Det er en omvæltning at skifte fra Skatteministeriet til Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, skifte fra departement til en styrelse og samtidig indtræde i en direktion. Dertil kommer, at jeg har været indlånt til vores departement i knap halvdelen af tiden for at bistå med andre opgaver.

Blå bog

Christian Vig Houe

Karriere:

  • 2023 - nu: Vicedirektør, Fiskeristyrelsen
  • 2018 - 2023: Kontorchef, Skatteministeriet
  • 2017 - 2018: Souschef, Skatteministeriet
  • 2015 - 2017: Specialkonsulent, Statsministeriet
  • 2011 - 2015:Specialkonsulent, Finansministeriet

Uddannelse:

  • cand.scient.pol. (Aarhus Universitet, 2011)

Kilde: Linkedin

Så det har været et år med omstillinger, men jeg er utrolig glad for skiftet.

Styrelsen har haft store og vigtige projekter, som også har fyldt på mit bord. I forlængelse af Storbritanniens udtræden af EU har styrelsen knoklet med at udbetale cirka 1,2 milliarder kroner til fiskerisektoren til blandt andet tabt værdi af fiskekvoter og ophugning af fartøjer. Alle de tilskudsmidler skulle udbetales samtidig med de normale EU-tilskudsordninger, som også er store på fiskeriområdet.

Fiskeriet oplever også markante forandringer. Der er andre rammevilkår og nye landingsmønstre. Styrelsen skal derfor også følge med og omstille sig. Der er rigtig mange store og meningsfyldte opgaver, som er meget anderledes, end jeg har været vant til.

Du har tidligere været tilknyttet flere departementer. Hvad var den største forskel ved at starte i en styrelse?

Jeg har stort set altid siddet bag skrivebordet og sjældent haft direkte kontakt med borgere og virksomheder. Nu er jeg kommet tæt på kerneopgaven og implementering af trufne beslutninger. Jeg bruger langt mere tid på at sætte mig ind i de konkrete, driftsmæssige udfordringer og langt mindre tid på at se på sager i ESDH-systemer.

Vi er en mindre styrelse, men med fysiske lokationer rundt i hele Danmark (på land og i vand) og har mange fagligheder, fra fiskerikontrollører til eksperter i tilskudsadministration og datakørsler. Alle arbejder til dagligt med vores ambition om at understøtte et bæredygtigt erhvervs- og rekreativt fiskeri.

Det er vildt interessant at arbejde med dybere fagligheder, end de generalister, jeg primært har arbejdet med tidligere.

Læs også

Samtidig er styrelsens arbejde kendetegnet ved en stor kontaktflade til erhvervet. Så der er fokus på myndighedsforpligtelsen, herunder at kompetent og professionel kontroludøvelse går hånd i hånd med dialog og vejledning af erhvervet, så de kan forstå og overholde reglerne.

Jeg er virkelig blevet bekræftet i, at det er godt at se tingene fra en anden del af administrationen. Det giver et langt bedre blik for, hvordan politiske beslutninger spiller sammen med virkeligheden og vice versa. Og så er det altså også virkelig motiverende at arbejde med at passe på fiskene nu og for fremtidige generationer.

Dansk fiskeri og havmiljø har fyldt meget i medierne de sidste par måneder. Hvordan har den øgede mediedækning påvirket din hverdag?

Det danske fiskeri og havmiljøet er udfordret af mange årsager. Dansk fiskeri har fået sværere adgang til andre farvande, mere kamp om pladsen på havet, færre fisk i de indre danske farvande, og der er større opmærksomhed på miljø og klima.

De stigende udfordringerne medvirker nok også til, at der er en større mediedækning af Fiskeristyrelsens arbejde. Rigtig mange mennesker interesserer sig for og har en holdning til fiskeriet – det gælder både lokalt, men også i et bredere perspektiv. Og det understreger også for mig, at det er vigtige opgaver, vi løser i Fiskeristyrelsen.

Læs også

Jeg tror ikke, at hverdagen hos os er meget anderledes end andre steder i forhold til mediedækning. Men det er klart, at en negativ mediedækning kalder på stor opmærksomhed. Når det sker, tager vi det meget alvorligt og bruger den nødvendige tid, så eventuelle fejl eller mangler kommer frem og bliver rettet op.

Min hverdag er præget af, at vi generelt har et fokus på en effektiv og lovlig forvaltning, og hvordan vi løbende bedst kan indfri vores ambition om at understøtte et bæredygtigt fiskeri.

Hvad er den vigtigste evne at have som embedsmand for at kunne løse samfundets problemer?

Det er et meget stort spørgsmål, og der er mange nødvendige evner.

Mit skifte har bekræftet over for mig, at drift og implementering er en anden disciplin, som man ikke er meget eksponeret for i departementerne. Vægten rykker sig endnu mere mod at være i stand til at tale på tværs af fagligheder og ud af organisationen. Jeg har i hvert fald skulle ændre mit fokus.  

Hvis jeg skal fremhæve én evne til at løse problemer, så er det evnen til samarbejde. For mig indebærer det særligt at være tålmodig og nysgerrig, gøre sig umage samt have et stærkt ønske om at rykke barren for, hvad der kan lykkes.

Ugens embedsmand

Hver uge møder Altinget Embedsværk én af landets embedsmænd.

Vi undersøger, hvem der gemmer sig bag hæve-sænke-bordene og de folkevalgte politikere i centraladministrationens styrelser og departementer og landets kommuner og regioner.

Hvad drømmer de om? Hvordan ser de på embedsværket? Og hvordan kobler de af i en travl hverdag?  

Kender du én, der skal være ugens embedsmand? Så send en mail til [email protected].

Læs også

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Christian Vig Houe

Vicedirektør, Fiskeristyrelsen
statskundskab (Aarhus Uni. 2011)

0:000:00