Danmark skal presse på for international klimaaftale

DEBAT: Det haster med at få en ambitiøs klimaaftale på plads, men finansieringen kan spænde ben for en kommende klimaaftale i Paris.  Det skriver Troels Dam Christensen, koordinator i 92-gruppen. 

Af Troels Dam Christensen
Koordinator, 92-gruppen - Forum for Bæredygtig Udvikling

Det haster rigtigt meget, hvis vi skal stoppe de globale klimaændringer i tide. Det er hovedkonklusionen fra mødet i FNs videnskablige klimapanel, IPCC, i København her i starten af november. Hvis vi fortsætter den nuværende udvikling i udslippet af klimagasser, og skal holde os under de 2 graders global temperaturstigning, vil vi have brugt det totale globale CO2 budget til år 2100 allerede indenfor de næste par årtier – altså i 2035.

Den gode nyhed er så, at det stadig kan lade sig gøre at holde klimaændringerne under de 2 grader, og også at prisen for at omstille til vedvarende energi er faldet kraftigt de senere år. Så det kan altså lade sig gøre at omstille, hvis vi vil, og hvis vi gør det nu.

I september var der klimatopmøde i FN i New York. Her talte verdens stats- og regeringschefer klima for første gang siden COP15 mødet i København i 2009. En række nye klimainitiativer blev lanceret, og ikke mindst lod befolkningerne høre fra sig. Over 600.000 mennesker var på gaden verden over, heraf 400.000 i New York, for at kræve klimahandling af deres ledere. Så videnskaben har talt, befolkningerne har talt – og nu er det så op til landene og de politiske leder at handle.

Det får de rig mulighed for det næste års tid. For i december 2015 skal der efter planen landes en ny global klimaftale på COP21 mødet i Paris. Desværre går forhandlingerne ind til videre alt for langsomt.

Finansiering spænder ben for aftale
På det sidste forhandlingsmøde i Bonn i oktober var der meget begrænsede fremskridt, på trods af at det haster med at få en aftalt en ramme for, hvad indholdet i den nye aftale skal være.

Det er aftalt, at landene senest i første kvartal 2015 skal indmelde, hvad de forventer at kunne ”bidrage” med af mål i forbindelse med en ny aftale. Men meget tyder på, at de mål, der kommer ind, ikke vil være nok til at holde 2 graders målsætningen, og der er ikke udsigt til nogen aftalt proces, der så kan hæve landenes ambitionsniveau før den endelige aftale i Paris.

Samtidigt er der store hængepartier - ikke mindst på finansiering, hvor de rige lande inklusiv EU ikke vil forpligte sig til klare mål på den finansiering, de skal støtte ulandene med, blandt andet for at de kan tilpasse sig de klimaændringer, de rige landes klimaudslip har forårsaget.

Så kort sagt, med mindre landene kraftigt øger deres politiske vilje og herunder deres mål for reduktioner og finansiering over de kommende måneder, er der ikke udsigt til, at der kan indgås en blot tilnærmelsesvis tilstrækkelig klimaaftale i Paris næste år.

Øget pres på kommende forhandlinger
Det er godt, at verdens to største udledere, USA og Kina, nu har annonceret nye klimamål. Det er helt nødvendigt for en ny aftale, og kan forhåbentligt være med til at skabe mere momentum, hvor flere lande melder sig på banen.

Men samtidigt er det klart, at de nye mål fra USA og Kina stadig ikke er nok, hvis verden skal undgå farlige klimaændringer. Der skal mere til.

Derfor er der i høj grad brug for øget pres i de internationale klimaforhandlinger de kommende måneder, frem til den nye klimaftale i Paris. Danmark har en vigtig rolle her. Vi er et af de lande, der via vores egne klima- og energimål viser, at en hurtig omstilling er mulig, og samtidig har Danmark en placering i forhandlingerne, hvor vi kan være med til at presse landene, herunder EU, fremad mod et højere ambitionsniveau. 

Danmark må i den forbindelse arbejde for, at EU styrker samarbejdet med de fattigste og mest sårbare ulande, som en modvægt til samarbejdet mellem USA og Kina, så disse to klimasupermagter kan presses længere frem på banen. Så klimaministeren kan godt pakke rejsetasken. Det næste år bliver et hektisk og vigtigt år for det danske klimadiplomati.

92-gruppen – Forum for Bæredygtig Udvikling er et samarbejde mellem 23 ulands- og miljøorganisationer, der arbejder for global bæredygtig udvikling. Se www.92grp.dk

Forrige artikel  Vi skal blive langt bedre til at udnytte vores affald Vi skal blive langt bedre til at udnytte vores affald Næste artikel  Din pensionskasse har sort samvittighed Din pensionskasse har sort samvittighed