Frederik Vad har sat integrationsdebatten i kog. Men hvad var det egentlig, han sagde? Se videoen her

Da Mette Frederiksen tirsdag mødte pressen, gik hun i brechen for Socialdemokratiets udlændingeordfører, Frederik Vad. Han har i flere uger været under heftig beskydning i den offentlige debat, efter talte om integration på Folketingets talerstol. Men hvad var det præcis, han sagde, som har bragt sindene i kog? Se eller læs talen, som Altinget her bringer i fuld længde.

Albert Andsager Klingenberg

Danske Taler har udgivet den tale, som Socialdemokratiets udlændinge- og integrationsordfører, Frederik Vad, holdt fra Folketingets talerstol 5. april 2024. 

Talen blev holdt i forbindelse med en forespørgselsdebat om "regeringens værdipolitik med fokus på de udfordringer, der følger af islamisk indvandring, og som presser eller tvinger danskerne til at ændre levevis og adfærd, herunder begrænser ytringsfriheden".

Altinget bringer talen her i sin fulde længde. Du kan se videoen med Frederik Vad, der holder talen, øverst i artiklen.

Det talte ord gælder.

S-ordfører har erkendt fejl

Da udlændinge- og integrationsordfører Frederik Vad (S) talte fra Folketingets talerstol 5. april inddrog han en svensk rapport i sin argumentation. 

Det er en rapport som Brå, Det Kriminalpræventive Råd i Sverige, udgav 1. marts i år. Du finder rapporten her.

Men rapporten viser ikke, som Frederik Vad sagde på talerstolen, at titusindvis af mennesker i klaner og bander og i bestemte etniske miljøer har infiltreret alle væsentlige sektorer i det svenske samfund, skriver faktatjek-mediet TjekDet, som har talt med to af rapportens forfattere. 

Ifølge TjekDet beskriver rapporten, at "såkaldte 'muliggørere' findes i flere vigtige samfundssektorer, herunder retsvæsenet og kommunale aktiviteter i Sverige". Mediet beskriver 'muliggørere' som personer med "jobs, der kan give kriminelle netværk adgang til vigtig viden eller økonomisk gevinst".

Den svenske regering har bedt Brå om en undersøgelse af "muliggørernes rolle", men ikke omfanget af dem. Så antallet af muliggørere har de ikke kendskab til, forklarer efterforsker og medforfatter til rapporten Johanna Skinnari til TjekDet.

Erkender fejl

Over for TjekDet erkender Frederik Vad, at han begik en fejl på talerstolen. Han forklarer til mediet, at han midt i sin pointe glemte at kigge ned på sit talepapir. 

Ifølge Frederik Vad baserer hans argumentation sig på ikke kun på én men to rapporter. Rapporten fra Brå samt en rapport udgivet af svensk politi i februar 2024. Sidstnævnte rapport beskriver ifølge TjekDet, hvordan "svensk politi anser 14.000 personer for at være aktive i kriminelle netværk, mens omkring 48.000 personer vurderes til at være forbundet til kriminelle netværk". 

Frederik Vad forklarer til TjekDet, at det er denne gruppe af 48.000 personer, han anser for at indgå i infiltreringen.

***

Den første erkendelse i udlændinge- og værdipolitikken var, at antallet betyder noget, blandt andet båret frem af gode vestegnsborgmestre. Det er erkendelsen af, at det er nemmere for Slagelse Kommune at lære 50 mennesker dansk om året end at lære 350 mennesker dansk om året.

Den anden erkendelse i udlændinge- og værdipolitikken var, at vi er nødt til at føre en aktiv politik, der giver folk incitament til at kunne få en uddannelse, til at kunne få et arbejde og til at kunne afholde sig fra kriminalitet.

Den tredje erkendelse er jo så den, vi står over for nu, og den er ikke helt sivet ind, synes jeg, i store dele af befolkningen og heller ikke herinde på Christiansborg. Og det er jo en erkendelse af, at arbejde, uddannelse, bolig, turpas til foreningslivet og en pletfri straffeattest ikke er nok, hvis man samtidig bruger sin position til at undergrave det danske samfund indefra.

Derfor vil jeg opfordre alle i Folketinget til at læse den rapport, som kom den 1. marts fra det kriminalpræventive råd i Sverige. Det er et af de dyrebareste dokumenter, vi har, som viser herskerattitude i sin fuldkomne form. Den viser, hvordan titusindvis af mennesker i klaner og bander og i bestemte etniske miljøer har infiltreret, og jeg citerer: alle væsentlige sektorer i det svenske samfund. Det gælder fra det private til det kommunale til det statslige; embedsmænd, sagsbehandlere, fængselsbetjente, havnearbejdere.

Læs også

Vi er ikke Sverige; Danmark er noget andet. Men den kultur, der gør sig gældende her, og som kommer til syne i den her rapport, ser vi også herhjemme. Vi hører om en politibetjent, der ringer til et krisecenter og presser lederen af krisecenteret for at få et navn på en konkret kvinde, der er på det center; en socialrådgiver, som dropper bestemte børnesager; en familiebehandler i en dansk ngo, som i stedet for at hjælpe børn ud af social kontrol bidrager til, at en forælder kan kidnappe sine børn og sende dem på genopdragelsesrejse.

Og senest i mandags så vi B.T. afdække, hvordan forskere på Københavns Universitet har kendskab til 550 skilsmissekontrakter, som danske imamer i godkendte trossamfund har indgået uden om Familieretshuset, uden om juridiske ægtepagter. Nogle af de ting, der er i de her kontrakter, er, at kvinden skal betale sig fri, leve i cølibat fremover eller opgive sine børn for at slippe fri af ægteskabet. Og så beder imamerne gudhjælpemig os om hjælp i stedet for at gå ud og anmelde det til myndighederne.

Så eksemplerne er mange. Og alt det, jeg har nævnt her, er faktisk eksempler fra det sidste år – konkrete eksempler båret frem af modige fagfolk eller dygtige journalister. Vi ved, det her findes, vi kender bare ikke omfanget af det; dokumentationen er for svag; det interesserer alt for få på de bonede gulve. Den socialdemokratiske statsminister og de to socialdemokratiske udlændingeministre, der har været siden 2019, er lykkedes med meget. Vi er lykkedes med at sende langt flere hjem, end vi nogen sinde før har gjort; vi er lykkedes med at få langt flere fra de her grupper i arbejde end før; vi giver langt færre statsborgerskaber, end vi gjorde tidligere. Men på det her område er vi alle sammen bredt i Folketinget bagud – når det gælder den tredje erkendelse.

Læs også

Hvad er så svaret? Ja, svaret er, at vi får en bredere forståelse for, hvad den nye værdikamp er. Det er ikke længere kun Kærshovedgård, der er epicenteret for den nye værdikamp, det er også Københavns Professionshøjskole. Det er ikke længere kun antallet af politibetjente, lærere, pædagoger eller gadeplansmedarbejdere, der betyder noget.

Det handler også om nu, hvilken pædagogik, hvilken kultur og hvilken ånd de mennesker, der er i fronten i vores velfærdssamfund og i vores civilsamfund, er bærere af. Hvad møder de de mennesker med? Et parallelsamfund er ikke længere kun et boligområde i Ishøj. Det kan også være et kantinebord i en statslig styrelse. Det kan også være et apotek i Nordsjælland.

For Socialdemokratiet er de tre udlændinge- og værdipolitiske erkendelser fundamentet for den politik, vi vil føre, især den tredje. Og det står ikke i kontrast til kampen for, at mennesker skal behandles ligeværdigt og ikke udsættes for diskrimination. Tager man det her samfund til sig, og gør man alt, hvad man kan, for, at ens børn helt og fuldt bliver en del af det danske samfund, så skal man ikke møde diskrimination og forskelsbehandling.

Det vil Socialdemokratiet altid stå på mål for, men vi vil ikke have æreskultur, vi vil ikke have et kollektivt frihedsbegreb, og vi vil ikke have, at mennesker, der kan flydende dansk, har gået i dansk skole og været i det danske uddannelsessystem og har et dansk arbejde, bruger deres position i samfundet til at undergrave Danmark indefra.

I den forbindelse vil jeg gerne på vegne af Socialdemokratiet, Venstre, Moderaterne og Socialistisk Folkeparti læse et forslag til vedtagelse op.

"Folketinget konstaterer, at en stram, ansvarlig og konsekvent udlændingepolitik, hvor der er styr på antallet af flygtninge og indvandrere, som kommer til Danmark, er nøglen til at bevare og beskytte sammenhængskraften i Danmark. Folketinget bifalder, at der stilles krav til indvandrere og flygtninge, mens de er i Danmark, og at flere skal bidrage positivt til fællesskabet. Folketinget ønsker, at alle respekterer grundlæggende værdier, og konstaterer, at ægte integration ikke kun opnås gennem beskæftigelse, uddannelse og danskkundskaber, men gennem en fuld tilslutning til danske værdier. Folketinget deler ønsket om et større og vedholdende fokus på, hvordan vi som samfund gør op med negativ social kontrol, så både mænd og kvinder med indvandrerbaggrund nyder rettigheder og frihed som danske kvinder og mænd."

Læs også

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Frederik Vad Nielsen

Udlændinge- og integrationsordfører, MF (S)
BA i arbejdslivsstudier og journalistik (RUC)

0:000:00