Dansk Energi: Sæt grøn strøm til Europa

DEBAT: Elektrificering af energinettet i Europa er det allervigtigste enestående element, hvis EU skal nå sit mål om klimaneutralitet i 2050. Derfor bør energiforordningen fra 2013 revideres, skriver Anders Stouge fra Dansk Energi.

Af Anders Stouge
Viceadministrerende direktør i Dansk Energi

EU skal være klimaneutralt i 2050. Det mål kræver strøm. Masser af strøm. I vores biler, i opvarmningen og i industrien. Det er ikke bare noget, jeg siger. Faktisk slår EU-Kommissionen fast, at hvis der skal peges på et enkeltstående element, som er allervigtigst for at nedbringe hele Europas CO2-aftryk, er det elektrificering af energiforbruget.

Derfor er det godt, at 70 procent af projekterne på den såkaldte PCI-liste – som EU-Parlamentet netop har godkendt – har fokus på el og smart grid.

Andelen af sorte projekter falder
Hvert andet år skal EU-Kommissionen udarbejde listen over energiprojekter af fælles europæisk interesse, som får høj prioritet og mulighed for at modtage økonomisk støtte.

Det er alt fra udvidelser af elnettet i Slovenien til energi-øen "North Sea Energy Hub", der skal integrere havmølleparker i Nordsøen og skal forsyne Danmark, Tyskland og Holland med grøn strøm.

Og ja, der er også nogle sorte projekter imellem. Men lad os glæde os over, at den andel falder, mens mængden af grønne projekter er større end tidligere. Det er en klar forbedring, som kan sætte skub i den grønne omstilling rundt omkring i Europa.

Energiforordning bør revideres
Nu er det vigtigt, at EU fokuserer på at opdatere kriterierne for projekterne, så de fremadrettet stemmer overens med målet om klimaneutralitet i 2050. Ved samme lejlighed bør Kommissionen give retningslinjerne for den fælles europæiske energiinfrastruktur et serviceeftersyn, da begge dele – og nu bliver det lidt teknisk – er omfattet af den transeuropæiske energiforordning, som er helt tilbage fra 2013.

I dag er virkeligheden en anden. Ikke mindst har vi set et voldsomt fald i prisen på vedvarende energi, som gør den grønne omstilling billigere. Og samtidig er EU's klimaambitioner blevet større.

I takt med at vi får sat grøn strøm til Europas bilpark, industri og opvarmningen af europæernes huse, stiger behovet for at kunne transportere strøm på tværs af landegrænser. Det er derfor vigtigt, at forordningen revideres i forhold til det nuværende klimamål, så strømmen kan flyde frit i Europa uden at støde på grænsebomme.

For et velfungerende elnet er selve fundamentet for, at EU kan blive klimaneutralt i 2050. Og det kan nogle af de grønne energiprojekter være med til at understøtte.

Forrige artikel Wind Denmark: Messerschmidt er tæt på sandheden i sagen om de slukkede møller Wind Denmark: Messerschmidt er tæt på sandheden i sagen om de slukkede møller Næste artikel K: Endelig taber Socialdemokratiets klimapopulisme til fornuften K: Endelig taber Socialdemokratiets klimapopulisme til fornuften