Dansk Energi: Vi skal ikke spilde penge på tilskudsordninger, der ikke batter

DEBAT: Vi skal reducere energiforbruget de steder, vi får mest for pengene. Vi foreslår en statslig udbudspulje rettet mod energieffektiviseringer i erhvervslivet, skriver Kamilla Thingvad, afdelingschef i Dansk Energi.

Af Kamilla Thingvad
Afdelingschef i Dansk Energi

Skru ned for varmen. Sluk for lyset. 

De mantraer er danskerne blevet flasket op med, hvilket betyder, at Danmark er blandt verdens mest energieffektive lande. Det er et godt fundament at stå på, når vi i forbindelse med den kommende energiaftale skal videreudvikle det særlige danske varemærke; energieffektivitet. 

Den nuværende energispareordning har hjulpet til, at der er kommet et marked for energibesparelser – men ordningen er ikke det rette virkemiddel i et grønt energisystem, og den skal afvikles.

En ny energiaftale bør sikre en målrettet energieffektivisering, hvor vi reducerer energiforbruget de steder, vi får mest for pengene, så Danmark fortsat er kendt for sine innovative og effektive løsninger ude i verden.

Vi er for energieffektivisering
Det betyder ikke, at Dansk Energi er imod energieffektivisering. Vi skal arbejde for en effektiv anvendelse af energien i bygninger, transport, fjernvarmen og industrien - og her skal vi både isolere, sætte nye vinduer i, skifte kedler og elektrificere.

Det vigtige er, at vi sørger for at effektivisere forbruget uden stort spild af tilskud til besparelser, der ikke batter.

EU har udstukket kursen med et mål på 1,5 procent, som Danmark skal leve op til. Vi mener, det er et fornuftigt niveau. Det svarer til, at vi skal fjerne energiforbruget i 400.000 danske parcelhuse mellem 2020 og 2030.

At nå det mål kræver en ambitiøs indsats, hvor vi udskifter modellen ’one size fits all’ og i stedet skræddersyr indsatsen. 

Der findes fortsat mange rentable energieffektiviseringer i erhvervslivet, der ikke gennemføres. En kombination af rådgivning og finansiering har vist sig effektivt i den nuværende energispareindsats, og Danmark har stærke kompetencer på området.

Vi foreslår derfor en statslig udbudspulje rettet mod energieffektiviseringer i erhvervslivet som omdrejningspunkt. Det er bare ét af i alt seks konkrete forslag fra Dansk Energi til en målrettet og moderne energieffektiviseringsindsats.

Elektrificering er effektivisering
Vi skal i højere grad se fremtidens indsats om energieffektivisering i lyset af et nyt og grønnere energisystem. Når vi i stigende grad sætter strøm til vores samfund, har vi mulighed for at bruge den grønne energi mere effektivt.

Hvis du tanker en bil med el i stedet for benzin, bruger den tre gange mindre energi. Det samme er tilfældet, hvis du udskifter oliefyret med en varmepumpe.

Vi skal arbejde målrettet mod at udnytte den billigere vedvarende energi mest effektivt. Energieffektivisering og elektrificering er begge nødvendige parametre for at nå det brede politiske ønske om et Danmark med lavere energiforbrug og fossil uafhængighed i 2050.

Forrige artikel Øko-råd: Vil regeringen virkelig halvere udbygningen af havvind? Øko-råd: Vil regeringen virkelig halvere udbygningen af havvind? Næste artikel Folkekirkens Nødhjælp: Nu kobler FN's Sikkerhedsråd klimaforandringer og konflikt Folkekirkens Nødhjælp: Nu kobler FN's Sikkerhedsråd klimaforandringer og konflikt