Dansk Energi: Mindre regulering og sænket elafgift skal føre til billig fjernvarme

DEBAT: Sænk elafgiften til varme, og dereguler fjernvarmesektoren. Sådan lyder budskabet fra Dansk Energis Thomas Capral Henriksen, der mener, at konkurrence og valgfrihed er den bedste vej til lave varmepriser.

Af Thomas Capral Henriksen
Chefkonsulent, Dansk Energi

Politikerne skal her i 2018 tage en række vigtige beslutninger, der kan være med til at gøre danskernes varme grønnere, uden at det giver varmekunderne et prischok.

Beslutningerne skal komme i den rigtige rækkefølge. Første skridt er en permanent sænkelse af elafgiften til varme. En sænket afgift vil nemlig sikre, at det lokale fjernvarmeværk får et økonomisk incitament til at skifte fra naturgas-kraftvarme til en varmepumpe, hvilket allerede er teknisk muligt og med gældende regler er en tilladt løsning.

En sikring af de økonomiske rammer sikrer, at værkerne vælger at gå elektrificeringsvejen, frem for at investere i en fliskedel.

Skab rammer for investeringer
Det er ikke nogen nyhed, at de mange mindre fjernvarmeværker rundt i landet mister grundbeløbet ved udgangen af 2018.

Det har stået klart for branchen siden 2004. Værkerne har – som energi-, forsynings- og klimaministeren også har påpeget – haft god tid til at forberede sig på den nye situation. Ikke desto mindre vil nogle varmekunder opleve en prisstigning.

Det vil jo især ramme de enkelte områder, hvor de lokale varmeværker har brugt grundbeløbet til at holde varmeprisen ’kunstigt’ nede frem for at fremtidssikre den.

I sådanne områder risikerer varmeprisen at stige fra cirka 8.000 kroner til cirka 11-12.000 kroner om året for et almindeligt hus. Men det er værd at huske, at husejere med eget naturgasfyr har betalt over 15.000 kroner om året de sidste mange år.

En stor del af de forventede prisstigninger for fjernvarme kan desuden undgås, hvis politikerne skaber rammerne til, at der bliver investeret i varmepumper på værkerne.

Det vil ikke blot være godt for varmekundernes regning, men også for den grønne omstilling, da vi dermed bruger den grønne strøm til mere.

Giv varmekunder flere grønne valg
Politikerne skal i år også forholde sig til den analyse om konkurrencesituationen i fjernvarmen i Danmark, som Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet offentliggjorde lige inden jul.

Analysen viser, at svenske varmekunder får en fjernvarme, som er grønnere, mere udbredt og også lidt billigere end de danske varmekunder.

Forskellen på Sverige og Danmark er, at svenskerne i mere end to årtier har haft frihed til at vælge egen opvarmningsform, da der som i Danmark ikke er nogen tilslutnings- eller forblivelsespligt, der binder dem til fjernvarmen.

Analysen viser også, at prisspredningen på fjernvarme er meget mindre i Sverige end i Danmark, så man i Sverige slet ikke i samme omfang har problemer med områder med meget høje priser.

Ministeriets analyse anbefaler dermed, at man gør op med at behandle fjernvarme som et monopol og i stedet deregulerer den danske varmesektor. Pointen er, at konkurrence og mere valgfrihed til forbrugerne er den bedste måde at sikre lave varmepriser. Den anbefaling bør politikerne lytte til.

Individuel opvarmning med en elvarmepumpe kan i flere steder af landet allerede i dag konkurrere på pris med fjernvarme som følge af, at teknologien er blevet billigere og at man har fjernet PSO-afgiften med videre.

En sænkelse af elafgiften til varme vil bidrage til denne udvikling, men vil samtidig sikre, at fjernvarmesektoren får elektrificeret sin produktion og at man undgår unødige prisstigninger – alt sammen til gavn for den grønne omstilling og forbrugerne.

Forrige artikel KL-formand: Kommunalpolitikere leverer varen i forsyningsselskaberne KL-formand: Kommunalpolitikere leverer varen i forsyningsselskaberne Næste artikel Greenpeace: I 2018 bør sprint være den vigtigste klimapolitiske disciplin Greenpeace: I 2018 bør sprint være den vigtigste klimapolitiske disciplin
Politisk slinger skaber usikkerhed om elbiler

Politisk slinger skaber usikkerhed om elbiler

FEATURE: Bilbranchen kan levere elbiler og ladestandere. Energiselskaberne kan levere strømmen til dem. Og danskerne vil gerne sidde bag rattet. Spørgsmålet er, om politikerne kan finde 50 milliarder kroner til velfærd andre steder end hos benzinbilerne og skabe den nødvendige ro på markedet.