DI vil have særlig pulje til bygninger i ny energispareordning

EFFEKTIVITET: En ny energispareordning skal omfatte både erhverv og boliger, mener Dansk Industri. Dansk Energi har omvendt tal for, at det klart bedst betaler sig at sætte ind i industrien. De to ser også forskelligt på behovet for et EE-mål.

Dansk Industri og Dansk Energi har begge klare ambitioner for, hvordan en ny energispareordning skal indrettes.

Men de to versioner er langt fra ens. Var man i tvivl om det, blev det understreget på Dansk Energis konference om energieffektivitet torsdag på Christiansborg.

”Der er plads til at lave betydelige energiforbedringer i dansk industri. Men vi skal ikke stoppe ved virksomhederne, men også tale om det forbrug, der ligger ude hos danskerne i deres boliger og i vores bygningsmasse i det hele taget,” sagde Troels Ranis, branchedirektør i DI Energi, ved den lejlighed.

Login