EOF til Dansk Energi: Drop gætterierne, og kig på virkeligheden

REPLIK: Dansk Energi er uenig i vores kritik af deres analyse af potentialerne for opfyldelse af EU's klimamålsætninger for 2030. Det undrer mig, jeg opfordrer blot Dansk Energi til bruge tal fra virkeligheden i stedet for at gætte, skriver EOF's Michael Mücke Jensen.

Af Michael Mücke Jensen
Teknik- og miljøchef, EOF

Stine Leth fra Dansk Energi mener, at min kritik af deres analyse af potentialerne for opfyldelse af EU’s klimamålsætninger for 2030 er uberettiget. Det undrer mig, da jeg blot opfordrer Dansk Energi til at forholde sig til virkeligheden.

Det ene problem, jeg påpeger, er, at Dansk Energi overvurderer forbruget af fyringsolie og antallet af oliefyr i Danmark. Når fokus er på samfundsøkonomien i at udskifte oliefyr med varmepumper, er det jo afgørende, hvilke antal og mængder vi taler om.

Derfor bør en samfundsøkonomisk analyse altid anvende de mest opdaterede oplysninger. Dette hensyn fravælger Dansk Energi åbenlyst, fordi de mener, der er usikkerhed om tallene. Det er korrekt, at der findes forskellige mere eller mindre opdaterede opgørelser over antallet af installerede oliefyr i Danmark.

Kender til tallene
Det interessante i denne sammenhæng er dog, hvor mange der faktisk er i brug, og som dermed ifølge Dansk Energi bør udskiftes med en varmepumpe. Her er tallene klare. Energi- og olieforum offentliggør hvert år antallet af oliefyr, der faktisk leveres fyringsolie til, og hvor meget olie der leveres.

Disse tal er fuldt tilgængelige – også for Dansk Energi. Det pudsige er, at Dansk Energi faktisk bruger vores tal i teksten, men undlader dem i beregningerne.

Virkemiddelomkostninger er udeladt
Det andet problem er, at Dansk Energi udelader virkemiddelomkostninger i analysen. Dansk Energi har ifølge Stine Leth regnet på ”hvordan Danmark kan opfylde klimamålet mest omkostningseffektivt”. Men hvis man ikke tager alle omkostningerne med, hvordan ved man så, hvad der er mest omkostningseffektivt?

Forsvaret er, at ”det gør Klimarådet også". Men er det et gyldigt argument, eller burde Klimarådet også indregne virkemiddelomkostninger, når de kommer med anbefalinger til Folketinget? Tjah, det må politikerne i sidste ende vurdere.

Forrige artikel Hans Jørgen Koch: Skuffende COP23 lover ikke godt for Paris-aftalen Hans Jørgen Koch: Skuffende COP23 lover ikke godt for Paris-aftalen Næste artikel Ole Bigum: Danmarks grønne førerposition kan være fortid om få år Ole Bigum: Danmarks grønne førerposition kan være fortid om få år
Regeringen lander bred aftale om ny klimalov

Regeringen lander bred aftale om ny klimalov

AFTALE: Et bredt flertal i Folketinget er fredag aften blevet enige om en ny klimalov, der slår fast, at Danmark skal reducere udslippet af drivhusgasser med 70 procent i 2030. Formentlig den mest ambitiøse klimalov i verden, siger klimaminister Dan Jørgensen (S).