Efter sag om regnefejl: Folketinget kræver mere viden om udtag af landbrugsjord

HØRING: Miljø- og Fødevareudvalget kræver både eksperter og ministeren på banen for at sikre mere viden om effekten ved at udtage lavbundsjord. Vi skal vide, om vi bruger pengene klogt, forklarer udvalgsformand.

Der er brug for både en eksperthøring og et nyt, lukket samråd med ministeren.

Det er Miljø- og Fødevareudvalget enigt om, efter Altinget har afdækket stor usikkerhed ved klimaeffekten ved at udtage lavbundsjord.

"Det er altså ret vigtigt. Der er afsat 200 millioner kroner om året i ti år af dine og mine penge til det her. Og så skal vi da vide, om de penge er brugt klogest til at udtage lavbundsjorde. Om vi egentlig får den klimagevinst, vi har regnet med," siger formand for Miljø- og Fødevareudvalget, René Christensen (DF).

Login