Internt notat sår tvivl om effekt ved storstilet klimatiltag

REGNEFEJL: I et internt notat stilles der nu spørgsmålstegn ved klimaeffekten ved at udtage landbrugsjord, som der er sat to milliarder kroner af til i finansloven. Embedsmænd frygter "en betydelig risiko for fejlprioritering af midler". 

Miljø- og Fødevareministeriets embedsmænd sår nu tvivl om et af de mest populære virkemidler til at sænke landbrugets klimabelastning.

Det fremgår af et udkast til en orientering af fødevareminister Mogens Jensen (S) fra Landbrugsstyrelsen i slutningen af oktober, som Altinget har fået aktindsigt i.

Notatet viser, at forventningerne til udledninger fra klimabelastende lavbundsjord – den såkaldte emissionsfaktor – sandsynligvis ikke er korrekt.

Login