Dan Jørgensen om centralt klimatiltag: Vi kender ikke effekten

KLIMAEFFEKT: Danmark har sandsynligvis tillagt udtag af landbrugets lavbundsjorde for stor klimaeffekt. Derfor er der sat fuldt tryk på for at få mere retvisende tal, siger klimaminister Dan Jørgensen (S).

Med den seneste finanslov satte politikerne et milliardbeløb af til at tage lavtliggende landbrugsjord ud af produktion. Men måske er dette virkemiddel ikke det klimamirakel, mange havde håbet, erkender klimaministeren.

Som Altinget har beskrevet rejser ny viden nemlig spørgsmål ved klimaeffekten af udtag af lavbundsjord, og det bekræftes nu af klimaminister Dan Jørgensen.

”Der er lige nu usikkerhed om tallene, vi bruger til at beregne udtagningerne fra landbrugsjorde. Vi er i fuld gang med at undersøge, om den såkaldte emissionsfaktor, Danmark bruger til at udregne udledningerne fra landbrugsjorde, er for høj,” skriver Dan Jørgensen i et svar til Altinget, hvor han tilføjer:

”Det tager tid at finde den mest retvisende faktor. Det er ikke bare tal, som vi kan finde ved en skrivebordsøvelse. Tallet afhænger af fysiske forhold, som kulstofindhold, og hvor våd jorden er på meget store arealer. Derfor sætter vi fuld tryk på analysearbejdet.”

Ny analyse på vej
Regeringen har bedt Aarhus Universitet om i år at lave en ”videnssyntese om lavbundsjorde” for at få et mere retvisende billede af de danske lavbundsjorde og deres klimaeffekt. I foråret ventes udtag af landbrugsjord igen at blive et stort politisk tema, når regeringens såkaldte klimahandlingsplan skal på plads.

”Vi er allerede i gang med at sikre det bedst mulige grundlag for at beregne landbrugets udledninger. Vi ser frem til at se resultaterne fra den kommende analyse,” skriver Dan Jørgensen til Altinget.

Læs om baggrunden for sagen i den fulde artikel på Altinget Energi og Klima.

Tema: Regnefejl belaster klimaet

Forrige artikel S-borgmester vil trække sig efter næste valg S-borgmester vil trække sig efter næste valg Næste artikel Kommuner vil sætte turbo på klimatilpasning Kommuner vil sætte turbo på klimatilpasning