Debat

Forskere til miljøorganisation: I har ret til egne holdninger – ikke til egne fakta

REPLIK: Når miljøorganisationen Noah bidrager til debatten uden at have styr på fakta, er de med til at forsinke den grønne omstilling, skriver to forskere fra KU.

Noahs bidrag til debatten er langt værre for den grønne omstilling end kul, skriver to forskere fra KU.
Noahs bidrag til debatten er langt værre for den grønne omstilling end kul, skriver to forskere fra KU.Foto: Patrick Pleul/AP/Ritzau Scanpix
Frederik Lange
GDPRDeleted
Vis mere
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Af Niclas Scott Bentsen og Claus Felby
Lektor og professor, Københavns Universitet

I et indlæg på Altinget 7. marts fra miljøorganisationen Noah beskyldes vi for i et indlæg 31. januar at misinformere befolkningen og misbruge vores position til at grønvaske energiindustrien.

Tilsyneladende som en del af en konspiration for at vildlede befolkningen om den grønne omstilling.

Det er alvorlige beskyldninger, som vi ser os nødsagede til at kommentere og tilbagevise.

Fakta
Deltag i debatten!
Skriv til os på [email protected].

Selektiv læsning af videnskaben
Noah påstår, at der ikke er videnskabelig evidens for, at biomasse er bedre for klimaet end kul. Sådan en påstand kan kun bygges på en meget selektiv læsning af den videnskabelige litteratur.

Det er et faktum, at videnskaben har produceret divergerende konklusioner om klimaeffekten af at erstatte kul med biomasse.

En alvorlig mangel i Noahs indlæg er fraværet af forståelse af kulstofpuljernes størrelse. 90 milliarder tons kulstof lyder af meget, men det svarer til mindre end ti års fossile udledninger.

Niclas Scott Bentsen og Claus Felby, Lektor og professor, Københavns Universitet

Lige fra at bioenergi er umiddelbart gunstigt for klimaet, til at det vil tage århundreder, før bioenergi reelt bidrager til at mindske global opvarmning.

Der er mange bagvedliggende faktorer, der bidrager til forskellene, men også disse faktorer er behandlet i den videnskabelige litteratur, og der er solid evidens for, at når økosystemers produktivitet og kulstoflager opretholdes som i moderne skovdrift, kan bioenergi produceres, og skovene forvaltes til gavn for klimaet.

Ingen automatisk sammenhæng
Når Noah skriver, at "fortsat satsning på afbrænding af biomasse til energi medfører uoprettelig skade på klodens biosfære og underminerer mulighederne for, at jord-plante-systemerne kan modvirke klimaforandringerne ved at optage mere atmosfærisk kulstof, end der frigives", er det ikke i overensstemmelse med fakta.

Lad os tage Danmark som eksempel. Mængden af kulstof lagret i skovene er steget de sidste 25 år.

Det skyldes ikke kun skovrejsning, men også at tætheden i skovene er øget. Dette er vel at mærke sket, samtidig med at produktionen af både træprodukter og bioenergi er øget.

Træ til energi udgør i dag mere end 50 procent af hugsten i de danske skove. Der er ingen automatisk sammenhæng mellem høst af træ og skade på skovens økosystem.

Noah spørger direkte til beviset for, at kulstof omsættes i økosystemerne. Man kan læse herom i den videnskabelige litteratur, men prøv også at gå en tur i skoven for eksempel Suserup Skov, som har ligget urørt i næsten 200 år.

Økosystemer kan kun lagre en vis mængde kulstof, og skovene står derfor ikke på bakketoppe af ophobet kulstof. Det omsættes helt naturligt i økosystemerne. Kun en meget lille del af træernes kulstof lagres i jorden.

Kræver fundamental ændring
Når Noah påstår, at 40 til 90 milliarder tons kulstof gennem historien er udledt fra jordens organiske puljer til atmosfæren på grund afmenneskelig aktivitet, er det rigtigt, og tallet er nok nærmere 90 end 40.

Men Noahs indikation af, at en tilsvarende mængde kulstof umiddelbart kan tilbageføres til de organiske puljer, er et fejlskud.

Man overser let og behændigt det faktum, at jordens befolkning siden starten af 1800-tallet er syvdoblet, og indkomsten per indbygger er vokset med cirka en faktor 20.

Det har medført, at vores brug af arealer til fødevareproduktion, byer, veje, råvarer og infrastruktur er vokset tilsvarende.

Tilbageførsel af så store mængder kulstof til organiske puljer vil derfor kræve en fundamental ændring af vores fødevare- og ressourceforbrug og forvaltning af tilbageværende natur og dyrkningsarealer.

Dermed ikke sagt, at de organiske kulstoflagre ikke kan øges. Det kan de, og det sker lige nu blandt andet i store dele af Europas skove.

Tis i egen klimabuks
En alvorlig mangel i Noahs indlæg er fraværet af forståelse af kulstofpuljernes størrelse.

90 milliarder tons kulstof lyder af meget, men det svarer til mindre end ti års fossile udledninger med den hastighed, vi i øjeblikket udleder fossilt kulstof.

Sætter man alt ind på her og nu at oplagre kulstof i økosystemerne og dermed udskyde reduktionen i brugen af fossile ressourcer, så tisser man i klimamæssig forstand blot i bukserne.

Enhver har ret til sine egne holdninger, men ikke til sine egne fakta.

Vi har pligt til at gøre os umage i den offentlige debat - forskere såvel som interesseorganisationer.

Har man ikke har styr på hverken fakta eller viden, så risikerer man at misinformere og i værste fald vildlede både befolkning og beslutningstagere.

Det er om noget med til at forsinke den grønne omstilling. I sådanne tilfælde er ens bidrag til debatten langt værre end kul.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Claus Felby

Chef for life-science-forskning og bæredygtig udvikling, Novo Nordisk Fonden, professor, Institut for Naturressourcer og Geovidenskab, Københavns Universitet
ph.d. agro

Niclas Scott Bentsen

Lektor i biomasseressourcer og bioenergi, Københavns Universitet
Skov og Landskabsingeniør, PhD

0:000:00