KL: Vi har brug for en national plan for ladestandere

DEBAT: Kommunerne har en vigtig lokal viden i forhold til udrulning af ladestandere, men ingen midler til at understøtte det. Folketinget skal på banen med en national plan, skriver Jacob Bjerregaard.

Af Jacob Bjerregaard (S)
Formand for KL’s Miljø- og Forsyningsudvalg og borgmester i Fredericia Kommune

Der kan ikke være tvivl om, at puslespillet om en fornuftig bilbeskatning, der kan understøtte den grønne omstilling af transporten, er en monumental opgave for Folketingets partier. 

Men uanset om vi sigter efter en halv eller en hel million elbiler i 2030, så er det givet, at elbilerne ikke kommer ud at køre, hvis de ikke kan blive ladet op.

I de tætbefolkede byer og langs de store veje skal markedet formentlig nok sørge for, at elbilerne både kan køre ud og komme hjem igen. I kommunerne ønsker vi imidlertid, at hele landet skal være attraktivt at bo i. Og det betyder, at hele landet også skal være tilgængeligt i elbil.

Samfundet står derfor over for en bunden opgave, når først elbilerne er blevet et reelt alternativ for bilkøberne.

Der skal hurtigt etableres et effektivt net af ladestandere, der kan sikre, at hele landet er tilgængeligt i elbil. Og der hvor markedet ikke vil være interesseret i at etablere og drive ladestanderne, må det offentlige kunne medvirke til at sikre, at elbilerne kan blive ladet op.

Kommunerne er klar, men magtesløse
Behovet for ladestandere vil være vidt forskelligt hen over landet. DTU og Dansk Elbilalliances analyse peger for eksempel på, at mens 92 procent af elbilerne i Tønder Kommune vil blive ladet op på egen matrikel, er det kun 11 procent af elbilerne på Frederiksberg, der vil have den samme mulighed.

Frederiksberg skal derfor naturligt nok have flere offentligt tilgængelige ladestandere end Tønder. Men elbilen på Frederiksberg er kun attraktiv for bilejeren, hvis den også kan køre til Tønder og stadig blive ladet op til hjemturen.

Kommunerne er klar til at levere den lokale viden og det politiske engagement, der skal til for, at vi kan få etableret en effektiv ladeinfrastruktur, hvor vi hverken har færre eller flere ladestandere, end vi har brug for.

Som lovgivningen er i dag, er det imidlertid kun markedet, der kan drive offentligt tilgængelige ladestandere, og kommunerne har svært ved at se, at det er tilstrækkeligt til at sikre en effektiv ladeinfrastruktur, der binder hele landet sammen i elbil.

Når infrastrukturen ikke er tilstrækkelig, vender borgerne sig naturligt nok mod myndighederne. Men når det kommer til ladeinfrastrukturen, er kommunerne i dag reelt magtesløse.

Det kræver en national plan
Kommunerne er ejer af cirka 95 procent af det offentlige vejnet og har det lokalkendskab, der skal til for, at de rigtige ladestandere kan blive sat op de rigtige steder.

Kommunerne har bare hverken lovhjemmel eller finansieringsmuligheder til at understøtte den nødvendige udrulning af ladestandere i de områder, hvor markedet ikke kan forventes at levere. 

Bilkommissionen arbejder lige nu på sin rapport om den kommende ladeinfrastruktur, og KL har givet kommissionen kommunernes anbefalinger til, hvordan vi som samfund kan komme i mål med opgaven. Men det bliver kun til virkelighed, hvis politikerne på Christiansborg tager ansvaret for at sikre en effektiv ladeinfrastruktur. 

Folketinget må derfor lave en national plan for udrulning af elladestandere i Danmark. Den skal indeholde en fornuftig lovgivning på området og sikre, at de nødvendige finansieringsmuligheder er til rådighed. 

Når det er på plads, er kommunerne klar til at gå i gang. Og meget gerne i et partnerskab med både staten og elbilbranchen, så vi sammen kan sikre den grønne omstilling af transporten.

Forrige artikel Debat: Forskellige CO2-opgørelser for el-nettet er et problem Debat: Forskellige CO2-opgørelser for el-nettet er et problem Næste artikel Forsker: Når vejret er varmt, er vi alle klimatosser Forsker: Når vejret er varmt, er vi alle klimatosser