Debat

Dansk Eksportforening: Fjerner vi eksportstøtten, trækker vi tæppet væk under dansk velfærd

Det kan sagtens give mening af kigge erhvervsfremmesystemet efter i sømmene, men forslaget om helt eller delvist at afvikle erhvervsstøtteordninger er en risikabel vej at gå. Kun med et bredt samarbejde kan vi løfte eksporten og få danske virksomheder ud over landegrænserne, skriver Anette Galskjøt.

<div>Hvis vi for alvor vil øge væksten i Danmark til gavn for alle borgere, er det uklogt at spare 357 millioner kroner på eksporten, skriver Anette Galskjøt.</div>
Hvis vi for alvor vil øge væksten i Danmark til gavn for alle borgere, er det uklogt at spare 357 millioner kroner på eksporten, skriver Anette Galskjøt.
Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix
Anette Galskjøt
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Erhvervs- og eksportstøtte skældes ofte ud for at skævvride markedet og skabe ulige konkurrence. Men markedet er allerede skævt.

Andre nationer som USA og Kina subsidierer i stor stil egne virksomheder på et niveau, hvor den danske statskasse for længst har fået baghjul.

Med eksportfremmeindsatser kan vi rette en lille smule op på den ulige globale konkurrence. Det handler ikke om at forskelsbehandle danske virksomheder. Det handler om, at vi som land skal stå stærkt globalt.

Læs også

 I den netop offentliggjorte rapport ’Fremtidens erhvervsstøtte’, som Ekspertgruppe for fremtidens erhvervsstøtte står bag, foreslås det, at man helt eller delvist afvikler 58 erhvervsstøtteordninger, herunder besparelser på eksportområdet for 357 millioner kroner.

Ideen er, at pengene gør bedre gavn andre steder, men det indebærer en markant risiko for dansk eksport at gennemføre sådanne besparelser.

En kompleks verden

Eksporten er en vigtig brik i dansk økonomi. Med en værdi, der svarer til 70 procent af BNP, er eksport fundamentet for vores fælles velstand og velfærd.

Alligevel sættes der spørgsmålstegn ved, hvorvidt det giver en samfundsøkonomisk gevinst at støtte danske eksportvirksomheder med rådgivning og konsulentbistand, når de bevæger sig ud i verden på nye markeder.

SMV-segmentet har brug for et velfungerende eksportfremmesystem i en verden, der bliver stadigt mere kompleks.

Anette Galskjøt
Adm. direktør, Dansk Eksportforening

Det mener vi i høj grad. Faktum er, at virksomheder tager risici og har mange omkostninger forbundet med at begive sig ud på eksportmarkederne.

Det er faste omkostninger til research, konsulenttimer og ekspertrådgivning, der er en uundgåelig del af det at søge nye markeder, og som skaber finansielle udfordringer for alle eksportvirksomheder og i særlig grad for SMV’er.  

Små og mellemstore virksomheder har oftest væsentligt mindre budgetter end de store virksomheder og står derfor med en procentvis større risiko.

Læs også

95 procent af de danske eksportører tilhører SMV-segmentet, og de har brug for et velfungerende eksportfremmesystem i en verden, der bliver stadigt mere kompleks.

Eksportstøtte sikrer, at vi har et fundament, der muliggør, at vores mange SMV’er, som jo anses for kernen af dansk erhvervsliv, overhovedet har muligheden for at bevæge sig ud på nye markeder.

En risikabel vej

Gennem Trade Councils tilstedeværelse verden over åbnes der døre, som virksomhederne ikke selv kan åbne.

Myndighedssamarbejde skaber en unik markedsadgang for danske virksomheder, og samtidig har Trade Councils handelsrådgivere det netværk og det markedskendskab, der skal til for at få hul på et nyt marked.

Der lægges op til at beskære støtten til de fælles erhvervsfremstød. Det mener vi er en risikabel vej at gå.

Anette Galskjøt
Adm. direktør, Dansk Eksportforening

Eksportfremme handler også om at dele viden. Viden om jura og markedsforhold som handelsrådgiverne opbygger, og som kommer ikke bare én men mange danske virksomheder til gode.

Hvis man følger anbefalingerne og skærer 308 millioner kroner af eksportfremmeindsatsen under Trade Council, fjerner man fundamentet for, at en lang række danske virksomheder kan skabe nye markeder.

Samtidig ødelægger man årtiers arbejde for at fremme dansk eksport og udbredelsen af grøn teknologi, som er en af Danmarks klare styrkepositioner.

Læs også

Der lægges samtidig op til at beskære støtten til de fælles erhvervsfremstød. Det mener vi er en risikabel vej at gå. Det er her, danske virksomheder promoverer de danske styrkepositioner og know how og her videndeles og udveksles kontakter.

Udenlandske kunder kommer på messestanden for at besøge én leverandør, men får øjnene op for en række danske virksomheder.

Danske styrkepositioner

Forskningsprojektet Eksportens DNA fra Aarhus Universitet fastslår, at virksomheder, der er en del af et eksportnetværk og blandt andet deltager i fælles eksportfremstød, eksporterer 49 procent mere end sammenlignelige virksomheder.

Og vi ved, at det for en del af de mindre virksomheder er en afgørende faktor for deres messedeltagelse, at eventet opnår tilskud.

Hvis regeringen vil leve op til sin pragmatiske globale strategi, mener vi ikke, der skal spares på eksporten.

Anette Galskjøt
Adm. direktør, Dansk Eksportforening

Den samlede promovering af Danmark og de danske styrkepositioner kræver partnerskaber og et tæt samarbejde mellem aktører i industrierne.

Her er markedsføringskonsortier som Food Nation, Healthcare Denmark og State of Green vigtige aktører, som promoverer de danske styrker globalt og samler de vigtigste stakeholders.

Kun med et bredt samarbejde kan vi løfte den danske eksport og få virksomheder i alle størrelser ud over landegrænserne. Derfor ser vi også bekymrede på forslaget om at skære i finansieringen til markedsføringskonsortierne.

Hvis regeringen vil leve op til sin pragmatiske globale strategi, hvor erhvervslivet er med til at skabe velfærd i Danmark, styrke forsyningssikkerheden og udvikle markeder hos vores forretningspartnere og i det globale syd, mener vi ikke, der skal spares på eksporten.

Vi skal derimod investere i at styrke dansk eksport og vores styrkepositioner inden for blandt andet grøn energi, vind, vand, det maritime og life science.

Det kan sagtens give mening af kigge erhvervsfremmesystemet efter i sømmene, så vi får mest muligt ud af de statslige investeringer.

Men hvis vi for alvor vil øge væksten i Danmark til gavn for alle borgere, er det uklogt at spare 357 millioner kroner på eksporten.

Læs også

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Anette Galskjøt

Direktør, Danish Export
cand.jur. (Københavns Universitet 1993)

0:000:00