Kronik

DI: Det betyder noget på statens bundlinje, når turister tager til Råbjerg Mile

Erhvervsstøtten skal saneres, men det er en dårlig idé, hvis der skæres på den offentlige støtte til turisterhvervene. For hver gang en turist skal til eksempelvis Råbjerg Mile, bruger de penge hos andre virksomheder og genererer et overskud i hundredfold, skriver Lars Bertolt Winter.

Det betyder noget, når turister besøger og kommer tilbage - eksempelvis til attraktioner som Råbjerg Mile klitlandskab i Jylland. For nogle købmænd i landdistrikterne er det forskellen på liv og død, om turisterne vender tilbage år efter år, skriver Lars Bertolt Winther. Arkivfoto.
Det betyder noget, når turister besøger og kommer tilbage - eksempelvis til attraktioner som Råbjerg Mile klitlandskab i Jylland. For nogle købmænd i landdistrikterne er det forskellen på liv og død, om turisterne vender tilbage år efter år, skriver Lars Bertolt Winther. Arkivfoto.Foto: Morten Juhl/Ritzau Scanpix
Lars Bertolt Winther
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Turisme er en god investering. Så simpelt kan det siges. Investeringerne sætter Danmark på verdenskortet i en grad, hvor indtægterne langt overstiger de penge, man poster i turismen – til gavn for hele Danmark.

Men står det til udvalget under ledelse af Christian Frigast, der står bag en rapport med anbefalinger til regeringen om sanering af erhvervsstøtten, så skal knap en tredjedel af den årlige investering fra staten til turismen fjernes.

Gennemfører man de reduktioner, bliver det ikke bare et tab for turismen, men for hele Danmarks rigdom.

Læs også

Investeringer giver pote

Historien om Danmark som turistdestination er på én gang historien om både det åbenlyse og det fuldstændigt utippede.

På den ene side er det åbenlyst, at millioner af turister vælger Danmark. For hvor har vi dog meget at byde på, fra storbypuls til brede strande, fra øhav til vindblæste møder mellem have.

Siden 1960’erne har vi i Danmark arbejdet strategisk og stringent med udvikling af Danmark som destination.

Lars Bertolt Winter
Chef for DI Turisme, Kultur og Oplevelser

Utippet, fordi hvordan skulle et lille land som Danmark dog kunne gøre sig gældende på et internationalt marked af destinationer med enorm volumen, kæmpe markedsføringsbudgetter, historisk betinget infrastruktur og mange andre fordele?

Svaret er simpelt: Siden 1960’erne har vi i Danmark arbejdet strategisk og stringent med udvikling af Danmark som destination – ikke mindst med afsæt i en klog prioritering fra statens side, der har gavnet erhvervets styrkelse i hele landet.

Populært sagt har staten foretaget en investering, der har givet pote, fordi de penge, staten investerer i turismeerhvervet, kommer 200 gange igen gennem skatteindtægter fra de mange milliarder som både danske og internationale turister ligger direkte i turismeerhvervet.

Kigger vi et led længere ud i fødekæden er der yderligere målbare, positive effekter fra turismen i Danmark – for eksempel i form af turismens betydning for landets største lufthavn og dermed for en lufthavnsindustri med en samlet samfundsøkonomisk værdi i milliardklassen.

Læs også

I international turisme-konkurrence 

En helt grundlæggende forudsætning for erhvervet er synliggørelse af Danmark som turistdestination i udlandet, hvilket netop løftes gennem statens investering i international markedsføring.

Her er Danmark i tæt konkurrence med andre nordeuropæiske destinationer, hvor landene også investerer massivt i markedsføring.

Når flere drager til Råbjerg Mile, følger feriehusudlejning, restaurantbesøg og mere med og bidrager til hele området ved destinationen.

Lars Bertolt Winter
Chef for DI Turisme, Kultur og Oplevelser

Den positive udvikling, vi har set i turismen over de seneste år, skyldes også den måde, man har organiseret arbejdet på – herunder de tre såkaldte turismeudviklingsselskaber.

Her taler vi om Dansk Storbyturisme, Dansk Kyst- og Naturturisme og MeetDenmark. Alle tre områder (storby-, natur- og møde- og erhvervsturisme) har oplevet betydelig vækst, siden man i 2015 etablerede strukturen med de tre udviklingsselskaber. 

Selskaberne har skabt en struktur med dedikerede kompetencecentre, der kan understøtte og koordinere på tværs af turismen og understøtte en bæredygtig udvikling.

Den struktur er helt afgørende for, at turismen trives i Danmark. Det er ikke bare med til at løfte de enkelte tilbud, men den tværgående koordinering afføder positive effekter i hele turismeerhvervets værdikæde.  

For når flere lyst til at drage til Råbjerg Mile, så følger feriehusudlejning, restaurantbesøg og lignende med og bidrager til hele området omkring destinationen.

For nogle købmænd i landdistrikterne er det forskellen på liv og død, om turisterne vender tilbage år efter år. Og når forretningsfolk rejser til kongresser i storbyerne, så følger et tårnhøjt forbrug på hoteller, catering og taxakørsel.

De gode business cases kan det private erhvervsliv naturligvis godt få øje på. Så når et turismeprojekt får en tilkendegivelse om en investering fra det offentlige – primært lokalt – så følger det private med.

Faktisk viser opgørelser, at der for hver investeret krone fra det offentlige i udviklingsselskaberne følger op til 4,5 kroner fra det private i medfinansiering.

Det er et tydeligt udtryk for den værdi, erhvervslivet kan se i organisationer, som bidrager konkret med alt fra kommerciel udvikling af dansk outdoor-turisme, til tiltrækning af flyruter og krydstogtgæster eller internationale kongresser. 

Beskyt Danmarks "brand"

Det velfungerende system, der er bygget op omkring turismen, står lige nu og skal til eksamen, når Folketingets partier skal træffe beslutning om fremtidens erhvervsstøtte.

Det velfungerende system om turismen, står lige nu og skal til eksamen, når Folketinget skal træffe beslutning om fremtidens erhvervsstøtte.

Lars Bertolt Winter
Chef for DI Turisme, Kultur og Oplevelser

Det er sundt at få vurderet, hvordan staten bruger pengene på erhvervsstøtte – ikke mindst i lyset af de gode intentioner om at finansiere både lavere generationsskiftebeskatning og forsknings- og udviklingsfradrag.

Men fortsat udvikling og innovation er afgørende for dansk turisme. Ikke mindst i en situation hvor Danmark står som en af de absolut dyreste destinationer i Europa.

Det er nærmest umuligt for dansk turisme at konkurrere på pris, og derfor er innovation, strategisk tænkning samt synlighed og branding afgørende for, at dansk turisme kan udvikle sig og indfri de meget ambitiøse politiske 2030-mål, der er sat for erhvervet, både hvad angår bæredygtighed og vækst. 

Turismeerhvervet syder og bobler af virkelyst, samarbejdsvilje, kreativ tænkning og godt gammeldags stærkt købmandskab.

Og med statens fortsatte investering i erhvervet kan turismen fortsat levere himmelhøje afkast til staten, arbejdspladser til unge, ufaglærte og mange andre i hele landet for slet ikke at tale om et overflødighedshorn af oplevelser til både lokale og turister.

Det er til gavn for hele samfundet.

Læs også

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Lars Bertolt Winther

Chef for DI Turisme, Kultur og Oplevelser, næstformand, Copenhagen Jazz Festival
MSocSc. (CBS 2011), cand.mag. i musikvidenskab (Københavns Uni. 2015), Executive MBA (AVT Business School 2019)

0:000:00