Kommentar af 
Pia Søltoft

Sognepræst: Debatten om organdonation handler om, hvad der gør os til dem, vi er

Når vi debatterer organdonation, bør vi tale om tvivl: Danskernes tvivl om, hvad der sker – ikke med vores krop, men – med vores selv og vores sjæl, hvis vi giver noget af kroppen væk eller modtager noget af en andens krop, skriver Pia Søltoft.

Debatten om organdonation er ikke en debat, der kan afgøres uden at inddrage spørgsmålet om, hvordan vi forbinder selvet og kroppen, og hvordan vi skal forholde os til et fænomen som sjælen, skriver Pia Søltoft.
Debatten om organdonation er ikke en debat, der kan afgøres uden at inddrage spørgsmålet om, hvordan vi forbinder selvet og kroppen, og hvordan vi skal forholde os til et fænomen som sjælen, skriver Pia Søltoft.Foto: Niels Ahlmann Olesen/Ritzau Scanpix
Pia Søltoft
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

I øjeblikket debatteres regeringens nye beslutningsforslag om at ændre samtykkemodellen for organdonation livligt.

Der er mange argumenter for og imod, men for mig at se er det vigtigste spørgsmål endnu ikke blevet stillet. Spørgsmålet lyder i al sin enkelthed: Hvad gør mig til den, jeg er?

Der er med andre ord tale om et af de klassiske "store" spørgsmål. Det er et eksistentielt spørgsmål, der naturligvis ikke er et entydigt svar på. Men det betyder ikke, at det ikke kan og skal debatteres.

For er det ikke netop dét spørgsmål, der uudtalt trænger sig på, når et menneske enten aktivt vælger eller fravælger at donere sine organer? Vores afvisning af eller et samtykke til organdonation beror på, hvordan vi opfatter vores eget selv. Eller for at blive helt konkret: Den enkeltes afgørelse til organdonation beror på, hvor hun eller han mener, at selvet sidder.

Klikker man ind på Dansk Center for Organdonation kan man se forskellige grafer og danne sig et overblik over, hvor mange danskere, der har registreret sig.

28 procent af danskerne, 1.394.800 personer, har per 31. december 2023 registreret sig i organdonorregisteret, men flere har taget stilling, for der står, at to ud af tre af os danskere har taget stilling enten ved at oprettet os i registeret, ved at udfylde et donorkort eller ved at fortælle vores familie om vores ønske.

Det, vi er i tvivl om, er, hvorvidt vi mister vores selv, hvis vi mister dele af vores krop – også selvom vi er døde.

Pia Søltoft

Dansk Center for Organdonation anbefaler, at man registrerer sig i Organdonorregisteret og samtidig fortæller sin familie om sine ønsker, men alle tre måder har, oplyses det, samme gyldighed i dag under den nuværende lovgivning.

Ser man tallene fra den anden side, betyder det, at en ud af tre ikke har taget stilling. Og hvad skyldes det? Ifølge den undersøgelse af danskernes forhold til organdonation, der blev udført af centeret i 2019, skyldes det primært, at vi er i tvivl. Og så, at vi bare ikke lige har fået det gjort. Men tvivlen fylder mest. Og så er det store spørgsmål jo, hvad det er, vi er i tvivl om?

Det er en meget fin rapport, som alle, der interesserer sig for debatten om organdonation, burde læse. Men jeg har én anke. For rapporten er upræcis i sin sammenfattede konklusion, når den blot generelt udpeger "følelser" som tvivlens grundlag.

For følelser er subjektive, de tilhører den enkelte, og kan derfor ikke danne grundlag for at identificere et alment fundament for tvivlen. Og sådan et grundlag mener jeg, at der findes. Ja, man kan faktisk direkte aflæse det af en anden af graferne på centerets hjemmeside.

Ud af de 1.394.800 danskere, der har registreret sig på siden, har seks procent givet forbud mod brug af deres organer, to procent ved ikke, 75 procent har givet fuld tilladelse og 17 procent har givet begrænset tilladelse. Og det er de sidste 17 procent, der peger i retning af tvivlens almene grundlag.

Det viser sig, at de 245.574 mennesker, der har givet begrænset tilladelse til benyttelse af deres organer efter deres død, ikke har noget imod, at man genbruger deres lever, nyre, tyndtarm, lunger og bugspytkirtel.

Læs også

Til gengæld vil over 75 procent ikke være med til at donere hornhinder og hud. Endda, selvom det på siden direkte fremgår, at det ikke længere er praksis at transplantere hud fra afdøde. Og cirka 25 procent af de registrerede donorer vil heller ikke donerer deres hjerte.

Jeg synes, at de tal er sigende. De siger noget om, at der er noget mere end den enkeltes subjektive følelser på spil, når det drejer sig om vanskeligheden ved at tage stilling til organdonation. Der er tale om en hel grundlæggende opfattelse af, at vores krop er sæde for vores selv.

Kroppen er andet og mere end en maskine, der kan gå i stykker og repareres ved brug af reservedele fra andre kroppe. Det, vi er i tvivl om, er, hvorvidt vi mister vores selv, hvis vi mister dele af vores krop – også selvom vi er døde.

Debatten om organdonation er derfor ikke en debat, der kan afgøres uden at inddrage spørgsmålet om, hvordan vi forbinder selvet og kroppen og ja, hvordan vi skal forholde os til et fænomen som sjælen.

Det er de store spørgsmål, der skal med ind i debatten, hvis den skal løfte sig og ikke bare blive en debat om kroner og ører, og hvem der skal bestemme over vores kroppe.

Pia Søltoft

Det er en gammel tanke, at sjælen, som noget i sig selv udefinerligt, alligevel definerer det menneske, den tilhører, og hører sammen med hjertet fremfor med hjernen, der står for det rationelle del i mennesket.

Og det er en lige så gammel tanke, at sjælen sidder i øjet, eller at øjet er sjælens spejl, som Søren Kierkegaard så poetisk formulerer det. Jeg tror, at det er den tanke – som ikke er subjektiv følelse men beror på en fælles kulturel forståelse af, hvad der bestemmer hver af os som netop den, vi er –der gør os i tvivl om, hvorvidt organdonation er det rigtige for os.

At så mange vælge at undtage huden, når de giver begrænset tilsagn til donation, skyldes formentlig, at huden –som er vores største organ – samtidig er det organ, der tillader os at mærke det, kun hver enkelt af os kan mærke på netop den måde, vi mærker det på.

Vores elskedes berøring, barnet i vores arme, fornemmelsen af nyvasket sengetøj, forårssolen i ansigtet. Huden er os, vores fornemmelser og følelser, når vi indtager verden omkring os, mens hjertet og øjnene opfattes som "stedet", hvor vores selv og sjæl bor.

Disse forestillinger er ikke blot subjektive følelser, de beror på et alment oplevelsesgrundlag. Der er på ingen måde tale om objektive fakta, og dette grundlag kan ikke måles og vejes eller empirisk bevises.

Men det vidner om en grundfæstet forestilling i den danske befolkning om, at kroppen er sæde for selvet og sjælen, som nok ikke deles af alle, men som alligevel er så gennemtrængende, at man ikke bare kan afvise den som beroende på den enkeltes subjektive følelser.

Derfor er det klogt af regeringen, at forslaget om at ændre samtykkemodellen for organdonation kun er stillet som beslutningsforslag. Naturligvis er tanken, at forslaget skal bane vejen for et efterfølgende lovforslag.

Læs også

Men inden, at regeringen tager stilling til dét, skal den huske, at selvom vores indenrigs- og sundhedsminister Sophie Løhde (V) her i Altinget siger, at forslaget handler om, hvordan vi kan give livet tilbage til de alvorligt syge, der savner er organ, så er det faktisk ikke dét, vi skal diskutere.

Velviljen til at hjælpe er allerede stor i den danske befolkning. Løhde siger selv, at 84 procent af danskerne har et positivt forhold til organdonation. Men tvivlen er større, og den vejer tungt. Tvivlen om, hvad der sker, ikke med vores krop, men med vores selv og vores sjæl, hvis vi giver noget af kroppen væk eller modtager noget af en andens krop.

Det er de store spørgsmål, der skal med ind i debatten, hvis den skal løfte sig og ikke bare blive en debat om kroner og ører, og hvem der skal bestemme over vores kroppe.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Pia Søltoft

Sognepræst, Christians Kirke og Esajas Kirke, stifter af Coaching-Kierkegaard
cand.theol. (Københavns Uni. 1992), ph.d. (1999)

Sophie Løhde

Indenrigs- og sundhedsminister, MF (V)
HA (kom.) (CBS 2007)

0:000:00