Kommentar af 
Christian Gorm Hansen

De kristne stemmer af i dag må hjælpe de trængte fredsfortalere på vej

"Oprustning dræber også uden krig," skrev Dorothee Sölle under den kolde krig. Ordene giver genklang i den aktuelle debat om oprustning og et større dansk forsvarsbudget, hvor særligt venstrefløjen er fraværende, skriver Christian Gorm Hansen.

At det store arbejderparti er slået ind på krigsøkonomiens uendeligt sultne spor, har desværre ikke ansporet venstrefløjen til venstre for Socialdemokratiet til i nævneværdig grad at indtage nogen principiel position, skriver Christian Gorm Hansen.
At det store arbejderparti er slået ind på krigsøkonomiens uendeligt sultne spor, har desværre ikke ansporet venstrefløjen til venstre for Socialdemokratiet til i nævneværdig grad at indtage nogen principiel position, skriver Christian Gorm Hansen.Foto: Asger Ladefoged/Ritzau Scanpix
Christian Gorm Hansen
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Når jeg i disse dage og uger læser om de overvejelser og argumenter, som landets politikere og meningsdannere gør sig i offentligheden om krig og kommende forsvarsbudgetter, er der særligt én formulering, der toner frem på min indre nethinde igen og igen: "Oprustning dræber også uden krig".

Ordene er nu ikke mine, selvom vi er lige gamle, dem og jeg, og tragedien ligger på denne måde ikke kun i deres sandhed, men i lige så høj grad også i deres bedrøveligt genkomne aktualitet.

Oprindeligt stammer de fra en artikelsamling af samme navn forfattet af den tyske teolog og kristne socialist Dorothee Sölle, som udgav dem i 1983.

Det er ikke naivt at stå ubetinget på freden.

Christian Gorm Hansen
Teologistuderende og organisationssekretær i Enhedslisten

Med dette kritiske opråb advarede Dorothee Sölle mod 1980’ernes våbenkapløb og de sociale og kulturelle konsekvenser, som dette havde for befolkningerne i de implicerede lande – primært i Vesteuropa. Dorothee Sölle var vesttysker.

Oprustning var for Dorothee Sölle nemlig ikke blot et spørgsmål om våbenarsenaler, ammunitionslagre og militære styrkeforhold og dermed de dystre konsekvenser, som brugen af våben kunne få i tilfælde af udbredt krigsførelse mellem stormagterne.

For Dorothee Sölle er oprustning, allerede imens den foregår, en psykisk og social katastrofe.

Eller som hun skriver det: Militær oprustning dikterer samtidigt en social nedrustning.

Hvad netop det sociale angår, så lægger regeringen og Folketinget op til at bruge i omegnen af 50 milliarder kroner til oprustning af det danske militær.

At dette vil få konsekvenser for velfærdsstaten, har vi allerede fået den socialdemokratiske statsministers ord for.

Man er kommet godt på afstand af fodnotepolitikken i det store regeringsparti.

Måske af denne grund pipper SF og Enhedslisten med vekslende styrke da også lejlighedsvis en smule, når det netop handler om balancen mellem våben og velfærd.

Læs også

Men at det store arbejderparti således er slået ind på krigsøkonomiens uendeligt sultne spor, har desværre ikke ansporet venstrefløjen til venstre for Socialdemokratiet til i nævneværdig grad at indtage nogen principiel position.

Det er her, at den egentlige tragedie udspiller sig: På realpolitikkens døgnåbne scenegulv synes påbuddet om at kunne fremvise konkret, mulig politik at have fortrængt politikernes evne til at fremføre principielle argumenter.

Her går altså heller ikke venstrefløjen fri, hvilket spørgsmålet om oprustning illustrerer på bedste vis.

For ét er den sociale nedrustning; noget ganske andet er, at man med selve oprustningen, som Dorothee Sölle skriver, forbereder os krigen i så tilstrækkelig lang tid, at den til sidst forekommer at være det normale.

Med frygten som drivkraft, ganske som SF’s tidligere formand Gert Petersen har formuleret politikkens historie under den kolde krig, overdynges vi i disse uger med gammeldags Ruslandsforskrækkelse, dommedagsprofetier og dystre fremtidsscenarier, der alene tjener det formål at piske en stemning op, hvormed forsvars- og våbenindustri kan tilføres svimlende milliardbeløb uden de store folkelige protester.

Hvor er den venstrefløj her til lands, der som Gert Petersen tør stå højt og fast på, at der med afskrækkelsestaktikken ikke avles andet end mere frygt og altså større risiko for krig?

Christian Gorm Hansen
Teologistuderende og organisationssekretær i Enhedslisten

Hvor er den venstrefløj i dag, der som Gert Petersen og andre principfaste personer og partier dengang tør stå ubetinget på fredens nødvendighed - ikke bare i den økonomiske fordelings tegn, men da så sandelig også for menneskehedens skyld?

Historien viste sig at dømme dem retfærdige i og med, at den kolde krig jo rent faktisk blev afsluttet, uden at der blev affyret ét eneste skud i det ellers tungt oprustede Europa, hvor Øst og Vest i årtier stod stejlt på hver deres.

Når afslutningen indtraf så fredeligt var det ikke mindst et resultat af, at modige politikere med betydelig indflydelse valgte at trodse den herskende tankegang og handle i overensstemmelse med en langsigtet, politisk-menneskelig bestræbelse på at nå den modstridende part trods alle modsætninger.

Selv Ronald Reagan, der indledte sin tid som USA's præsident med at opruste imod Sovjetunionen, som han kaldte for "Ondskabens Imperium," endte som bekendt i slutningen af samme med at indgå nedrustningsaftaler med dennes leder Mikhail Gorbatjov under nærmest venskabelige forhold.

Læs også

Som dette eksempel jo også viser, så skal der som bekendt to til en tango, og af indlysende årsager hverken kan eller skal vi her i Vesten afgøre, hvem der skal være leder i Rusland.

Men det, vi kan gøre, er at gå foran med det gode eksempel.

Det var netop det, som den tidligere vesttyske forbundskansler Willy Brandt gjorde, da han med sin forandring-gennem-tilnærmelse-politik skabte afspænding med ærkerivalerne i DDR og dermed så stort på samtidens anklager om politisk naivitet og menneskelig dårskab.

Men det er ikke naivt at stå ubetinget på freden; naiviteten består snarere i stædigt at tro, at den fortsatte oprustning er løsningen.

Hvor er de politikere, der i dag tør presse vore statsledere til at forlade krigsliderligheden og i stedet gå ud ad diplomatiets og de fælles forhandlingers vej - ikke fordi det er den letteste løsning (for det er det ikke), men fordi det er den principielt rigtige?

Ligesom Dorothee Sölle gjorde det dengang, kunne kristne stemmer af i dag med rette begynde at tale lidt højere i den offentlige diskussion og dermed hjælpe de i forvejen trængte fredsfortalere på vej.

Christian Gorm Hansen
Teologistuderende og organisationssekretær i Enhedslisten

Hvor er den venstrefløj her til lands, der som Gert Petersen tør stå højt og fast på, at der med afskrækkelsestaktikken ikke avles andet end mere frygt og altså større risiko for krig?

Som tør sige, at der med oprustningen sprøjtes stadig mere gift ind i menneskenes hoveder og hjerter, og at der således sker en gradvis større tilvænning til døden, som Dorothee Sölle formulerer det?

Måske det er i denne sidste indsigt, at vi skal finde årsagen til venstrefløjens principielle inerti.

For ifølge Dorothee Sölle, der som nævnt ikke blot var socialist og fredsforkæmper, men også kristen, er det netop et udtryk for at søge Gud, når mennesker bliver modstandsfolk mod døden.

Ordene: "Oprustning dræber også uden krig" har ifølge Dorothee Sölle altså en teologisk dimension - man kan ikke søge Gud, samtidig med at man for en sikkerheds skyld forbereder sig på massemord.

At der også til de gudfrygtige i det borgerlige Danmark heri ligger en salve, understreger blot yderligere, at når også venstrefløjen er ude af stand til at indtage det udelte principielle forsvar for freden og dermed livet, er det måske på tide, at andre gør det.

Ligesom Dorothee Sölle gjorde det dengang, kunne kristne stemmer af i dag med rette begynde at tale lidt højere i den offentlige diskussion og dermed hjælpe de i forvejen trængte fredsfortalere på vej.

Jeg ved, at stemmerne findes. Nu mangler vi bare at høre flere end den, der har lydt her.

Læs også

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Christian Gorm Hansen

Organisationssekretær i Enhedslisten, forfatter og teologistuderende
cand.scient.anth. (Københavns Uni. 2010)

0:000:00