Kommentar af 
Pia Søltoft

Sognepræst: Trods 12-taller i huerne forlader mange studenter gymnasiet karakterløse

De nyudklækkede studenter har netop færdiggjort en uddannelse i et skolesystem, der ikke vægter og danner karakteren i den enkelte elev, men blot ser på den faglige performance, skriver Pia Søltoft.

De unge skal lære, at alting ikke kan måles og vejes, men at mange ting helt går i stykker, når man prøver, skriver Pia Søltoft.
De unge skal lære, at alting ikke kan måles og vejes, men at mange ting helt går i stykker, når man prøver, skriver Pia Søltoft.Foto: Niels Ahlmann Olesen/Ritzau Scanpix
Pia Søltoft
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Træd i karakter! Vær autentisk! Brand igennem! Der er de nervepirrende krav, der stilles til de studenter, der netop i disse dage springer ud. De er blevet så stopfodrede med disse slagord, at det måske også er dem og ikke blot de mange øl, de kaster op i krogene, når studentervognen når næste stop?

Autentisk kommer af det græske 'authentia', der betyder, at noget er pålideligt eller tilforladeligt, fordi det viser sig som dét, det er.

Det vil sige, at autenticitet og dannelse hænger sammen. Hvis vi altså kræver af vores unge, at de skal være autentiske, må vi også sørge for deres dannelse – ikke bare deres uddannelse.

Det er en kontinuerlig opgave for ethvert menneske at danne sin karakter

Pia Søltoft

I den nutidige brug af ordet autentisk forudsættes det, som oftest stiltiende, at der er en form for kerne inde i et menneske, et selv der sidder og kikker ud og kun ønsker at blive draget frem i lyset for at stråle som et menneskes sande jeg, dets autentiske selv.

Men sådan et medfødt selv har intet menneske. Man fødes ikke som sig selv. Man dannes, ved at ens karakter dannes.

Vores karakter er en medfødt egenskab eller evne, men vi har selv indflydelse på, hvordan den dannes. Vores karakter er påvirkelig og udvikles gennem opdragelse, fortællinger og rollemodeller, hvis vi vel at mærke selv undervejs lærer at gøre en aktiv indsats og forholde os til alt, hvad vi præsenteres for.

Og det er netop den forholdsmåde undervisningssystemet ikke længere levner tid til. Vores karakter dannes langsomt. Det kræver tid og erfaring, og derfor en vis alder inden man overhovedet er tilnærmelsesvis færdig.

Men det begynder i barndommen og særligt i den tidlige ungdom, og i studenterårene er man åben og påvirkelig.

Din karakter er dét, der grundlæggende bestemmer den, du er. Din karakter er afgørende for, hvordan du forholder dig til alle forhold i livet, der kræver din personlige stillingtagen og afgørelse.

Det er på baggrund af din karakter, at du vælger at gøre det ene frem for det andet, at du holder noget for værdifuldt og omgås det med ærbødighed og respekt, og at du undgår andet, som du anser for forkasteligt eller uværdigt.

At danne sin karakter er ikke et spørgsmål om at opføre sig, som andre synes, at man skal opføre sig. At danne sin karakter er først og fremmest spørgsmål om at kunne se sig selv i spejlet, samvittighedens spejl.

Læs også

Og dernæst et spørgsmål om åbent og ærligt at kunne stå inde for det man ser i dette spejl, ved også at turde vise den man er til andre.

Søren Kierkegaard siger derfor, at et ”karaktermenneske” er et menneske, hvis lidenskab, hvis valg og værdier, er tydelige for det selv og for andre. Det er en kontinuerlig opgave for ethvert menneske at danne sin karakter.

Og det er afgørende for enhver af os, at vi tør leve og stå op for de værdier, vi gennem livet har ladet os præge af. Det er dét, der kaldes at træde i karakter.

Kierkegaard siger videre: ”Charakteer er det Indgravede, men Havet har ingen Charakteer og Sandet heller ikke og abstrakt Forstandighed heller ikke, thi Charakteren er netop Inderligheden”.

At karakter defineres som 'inderligheden' vil netop sige, at der ikke er tale om en kerne. Karakter har at gøre med den måde vi forholder os på.

Inderlighed er ikke noget indre, men en lidenskabelig og dybtfølt måde at forholde sig til sig selv og sin omverden på. Et ”karaktermenneske” er et menneske, hvis lidenskab er tydelig – for det selv og for andre.

Det modsatte af at have karakter er at være karakterløs. Men da karakter ikke er en kerne, er karakterløshed selvfølgelig heller ikke at mangle en kerne.

Karakterløshed er derimod at ville det hele uden at forholde sig lidenskabeligt til noget, men blot at ville det, fordi andre vil det.

Karakterløshed er særligt karakteriseret ved at ville det hele på én gang

Pia Søltoft

Kierkegaards Spidsborger og Heideggers ”Das Man” er begge karakterløse typer, der er karakteriseret ved at være bevidstløse produkter at samfundet, der udelukkende handler som sig hør og bør, men ikke selv beskæftiger sig med, hvad der er rigtigt og forkert, hvad de kan stå inden for og værtsætter, og hvad de finder er forkasteligt og uværdigt.

Desuden er karakterløshed særligt karakteriseret ved, at ville det hele på én gang. I dag anser mange multi-tasking for en dyd. Man skal have så mange bolde i luften som muligt. Det skulle være tegn på overskud. Men Kierkegaard ville omvendt sige, at det var en følge af karakterløshed.

Når man multitasker splittes ens opmærksomhed. Man forsøger at være flere steder på en gang. Og derfor har man aldrig tid til den langsomhed og fordybelse, der er nødvendig for lidenskabeligt at ville ét og nødvendig for at blive autentisk og være et ”karaktermenneske”.

Man bliver rodløs og karakterløs, og det gør man særligt i et skolesystem, der ikke vægter og danner karakteren i den enkelte elev, men blot ser på den faglige performance, giver karakterer og måler disses samlede gennemsnit.

Det er denne uhyggelige måleøvelse alle studenter i disse dage ligger søvnløse over. Får jeg et højt nok snit til at blive den, jeg gerne vil være? Dyrlæge, dommer eller diplomat.

Men ens snit siger ikke noget om ens person. Det siger noget om, at det skolesystem vi i Danmark har formet gennem utallige reformer, der blot er et andet ord for nedskæringer, har spillet fallit, når det gælder dannelsen af det enkelte individ.

I en tid hvor de teknologiske fremskridt går rasende stærkt, og hvor AI er kommet for at blive, har vi for alvor brug for dannelsen.

Læs også

Vi har brug for, at alle vores unge mennesker, studenter eller ej, dannes til senere i livet at kunne diskutere spørgsmål som: Hvad er sandhed? Hvor går erkendelses grænser? Hvad er det særligt menneskelige? Kan og skal friheden begrænses? Og hvad er en værdi egentlig for noget?  

De skal dannes og lære at træde i karakter for at kunne stå fast på sig selv og ikke blive revet i stykker af tidens højlydte krav om omstillingsparathed og forandringsvillighed.

Og de skal lære, at alting ikke kan måles og vejes, men at mange ting helt går i stykker, når man prøver. Og så skal de lære, at det, at noget er nyttigt og brugbart, ikke er det samme som, at det er godt og hensigtsmæssigt.

De skal lære at stille alle de spørgsmål som den kunstige intelligens, der endnu kun er i sin vorden, men er kommet for at blive, ikke kan stille sig selv, hvis vi ikke stiller os selv dem først.

Men først skal de feste og holde ferie. Tillykke med huen og god sommer!

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Pia Søltoft

Sognepræst, Christians Kirke og Esajas Kirke, stifter af Coaching-Kierkegaard
cand.theol. (Københavns Uni. 1992), ph.d. (1999)

0:000:00