Debat

Helsinki-Komité: Nationale hensyn skal ikke gå ud over menneskerettigheder

DEBAT: Med formandskabet for Europarådet er regeringens vigtigste opgave at sikre, at det europæiske menneskerettighedssystem er effektivt, relevant og opretholder sin afgørende rolle. Nationale interesser må ikke komme i vejen, skriver Den danske Helsinki-Komité.

Foto: Jacob Erbahn/Ritzau Scanpix
Mikkel Bødker Olesen
GDPRDeleted
Vis mere
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Af Den danske Helsinki-Komité for Menneskerettigheder

Den danske Helsinki-Komité for Menneskerettigheder (DHK) minder om, at bestemmelserne i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention (EMRK) bringes til live af Menneskerettighedsdomstolen (EMD).

Retlige løsninger findes på en række alvorlige juridiske problemer og situationer i medlemsstaterne, også når samfundsmæssige normer og betingelser ændres. Relevansen og dynamikken i EMD’s afgørende bidrag til et "fremtidssikret Europaråd" for medlemsstaternes borgere er fuldt demonstreret. Når forskellige politiske kræfter fremkalder en ustabil ligevægt, bliver demokrati og politisk pluralisme dog i stigende grad underlagt pres.

Retsstatsprincipper kan derved blive truet til skade for medlemsstaternes borgere. Som følge heraf bliver EMD’s betydning yderligere styrket. Et par uger før Danmark overtog formandskabet udtalte Frankrigs præsident, Emmanuel Macron i sin tale i forbindelse med sit besøg i Europarådet, at EMD var "en institution, som vi må lade gå i arv intakt til efterfølgende generationer”.

Fakta
Deltag i debatten!
Skriv til [email protected]

Hendes Kongelige Højhed Kronprinsessen af Danmark fulgte i præsidentens fodspor, idet hun i sin tale til Europarådets parlamentariske forsamling i januar 2018 i anledning af formandskabet sagde:

"Menneskerettigheder og demokrati er ikke alene sikret med juridiske rettigheder. Deres principper og værdier skal forstås, mærkes, leves og værnes om af fremtidige generationer."

Med henvisning til ovenstående, DHK's erklæring fra 16. februar 2018 om udkastet til erklæring og Europarådets kommende 70-års jubilæum i 2019, udtales:

1. DHK henviser til den danske regerings formandskabsprogram: "Europa i en brydningstid - stærke værdier og et fremtidssikret Europaråd".

2. Det er værdsat, at regeringens vigtigste prioritet er at sikre, at det europæiske menneskerettighedssystem er effektivt og relevant og opretholder sin afgørende rolle.

3. DHK beklager imidlertid, at regeringens bestræbelser på – under forhandlingsprocessen – at fremme nationale interesser fortsat forekommer at have forrang fremfor det generelle perspektiv.

4. Hilser det velkomment, at mange medlemsstater har tilkendegivet, at disse interesser er i modstrid med det angivne mål om at sikre det europæiske menneskerettighedssystem, da de ville ændre magtbalancen til skade for konventionssystemet.

5. Noterer sig, at et tredje revideret og meget forbedret udkast er under forberedelse, og at forhandlingerne vil fortsætte 6. april med det formål at nå til en konsensus.

6. Anser, at en sådan konsensus kan opstå, under forudsætning af at alle medlemsstater uanset aktuelle positioner fornemmer, at de bidrager til en velfunderet og informeret konsensus.

7. Henviser til den nuværende budgetkrise og generalsekretærens understregning af, at "fortsættelsen med ​​nul nominel vækst ikke længere vil være levedygtig, da organisationens kapacitet til at opfylde sit mandat vil blive ødelagt herved".

8. Minder om, at medlemsstaterne i juli 2002 kunne træffe beslutning om et tillægsbudget for EMD og understreger, at ressourceforhøjelser skal gå hånd i hånd med konkrete forslag om opretholdelse og styrkelse af EMRK’s effektivitet.

9. Henstiller, at formandskabet sikrer tilstrækkelig tid under forhandlingerne med henblik på, at alle medlemsstater uanset aktuelle positioner kan intervenere mundtligt og fornemme sig aktivt medvirkende i dannelsen af en velfunderet og informeret konsensus.

10. Opfordrer formandskabet til at arbejde for, at der opnås en sådan konsensus om erklæringen fra Københavnskonferencen 11.-14. april ("Bedre balance, forbedret beskyttelse") – som skal fremlægges på Ministermødet (udenrigsministre) i Helsingør i maj – at erklæringen kan godkendes med et sigte på en mulig handlingsplan til at fuldføre reformprocessen påbegyndt i Interlaken i stedet for kun at blive taget til efterretning af udenrigsministrene.

11. Ser frem til oplysninger om status vedrørende formandskabets diplomatiske virksomhed med henblik på konkret at fremme ikrafttrædelsen af ​​protokol 15 om ændring af EMK samt til en status vedrørende protokol 16.

12. Opfordrer formandskabet til aktivt at arbejde for et holdbart ordinært budget for EMD samt et tillægsbudget, som foreslået af Styrekomiteen for Menneskerettigheder i 2015, til at overkomme den ophobede sagspukkel; medlemsstaterne bør jævnfør generalsekretærens oven for citerede alvorlige strategiske udtalelse tage beslutning om i det mindste at ophøre med de sidste næsten ti års generelle politik om at fastfryse det ordinære budget uden inflationsregulering.

For English version follow this link.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion


0:000:00