Lektor: Løkke satte vores gode ry over styr ved Danmarks formandskab

DEBAT: Danmark har været kendt som et foregangsland for menneskerettigheder, men med det danske formandskab for Europarådet har regeringens indenrigspolitiske dagsorden sat det gode ry over styr, skriver Anne Albinus.

Af Anne Albinus 
Lektor emeritus, cand.mag. i fransk og italiensk

Statsministeriets pressetjeneste har for nogle dage siden meget bestemt afvist at offentliggøre Lars Løkke Rasmussens (V) tale ved afslutningen på Danmarks formandskab for Europarådets Ministerkomité. Jeg søgte derfor aktindsigt, men opdagede i går, at talen nu er online.

I et regerings-tweet kunne man høre et lille uddrag af talen fra 18. maj, men hvorfor hemmeligholde hele talen i første omgang? Den kunne næppe indeholde oplysninger, der måtte holdes fortrolige af hensyn til beskyttelse af offentlige interesser, herunder hensynet til fremmede magter.

Og en hemmeligholdelse ville også være i strid med udenrigsministerens udtalelse på et samråd 31. maj i forbindelse med en anden sag: at "regeringen lægger stor vægt på transparens". 

Danmark først
Når man læser talen i sin helhed, forstår man, hvorfor den skulle hemmeligholdes. Det er en dårlig tale, fordi den ikke hænger sammen og derved bliver pinlig i international sammenhæng. Statsministeren fremturer nemlig med sin indenrigspolitiske dagsorden:"Danmark først". 

I starten af talen tager han afstand fra "Danmark først" i forbindelse med Øresundstolden for senere at ride sin egen "Danmark først"-kæphest, indskrænkning af Menneskerettighedsdomstolens rolle og udvisning af kriminelle udlændinge.

Statsministeren starter med en lille historisk introduktion til Øresundstolden og forklarer, at Danmark måtte opgive denne gammeldags måde "of putting our country first". 

Taleskriveren er åbenbart uvidende om, at det var netop det, Europarådets Parlamentariske Forsamling kritiserede regeringen for med dens første udkast til en Københavnerklæring: at sætte Danmark først, fordi vi som formandskabsland prioriterede en indenrigspolitisk dagsorden (deportation af kriminelle udlændinge).

Så indledningen udstiller igen regeringens måde at gribe formandskabet an på. Nu råbt ud til udenrigsministre fra Europarådets 47 medlemslande og repræsentanter fra Europarådet. 

Regeringen gik meget op i muligheden for at kunne udvise kriminelle udlændinge og kritiserede vedvarende Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol i Strasbourg for at forhindre det - både før og under formandskabet.

Selv efter det kom frem, at Domstolen ikke forhindrer udvisning af kriminelle udlændinge, blev statsministeren ved med at tale om det i det, juraprofessor Rask-Madsen kalder "det politiske spor"

Hyggetema og indenrigspolitisk dagsorden
Løkke vælger så alligevel stædigt at fremture i talen med sin indenrigspolitiske dagsorden, men tilføjer dog pligtskyldigst: "And of course, with respect of the Court’s independence". 

Nogle af de mange tilstedeværende udenrigsministre og repræsentanter for Europarådet må have vendt øjne over talen. Mig bekendt er det kun i Storbritannien, at der har været samme hidsige debat som i Danmark om udvisning af kriminelle udlændinge. 

Regeringen afsluttede Danmarks formandskab for Europarådet med pomp og pragt. Det startede på Kronborg 17. maj med kronprins Frederiks velkomst i Dansesalen. En sal, der blev opført på initiativ af Frederik II i begyndelsen af 1580’erne for at påvirke omverdenens opfattelse af regeringens magt og give den værdighed.

I forbindelse med det danske formandskab er det kongehuset, der har sørget for værdigheden med kronprinsesse Marys fremragende tale til Europarådets Parlamentariske Forsamling i januar. Regeringens hovedmål, at stække Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol på grund af dens dynamiske fortolkning, vakte nemlig hovedrysten i de fleste medlemsstater.

Det hjalp ikke, at Danmarks kulturelle program i forbindelse med formandskabet havde "hyggeligt" som tema. 

Danmark har sat sit gode ry over styr
Ifølge juraprofessor Mikael Rask Madsen har Danmark mistet politisk kapital på sit formandskab. Som bekendt blev regeringens udkast i februar til en Københavnerklæring afvist af det store flertal af medlemslande, og den erklæring, der blev endeligt vedtaget, giver udtrykkelig støtte til Menneskerettighedsdomstolen, dens uafhængighed og dens dynamiske tolkningspraksis.

Danmark har tidligere været kendt som et foregangsland for menneskerettigheder, men med det danske formandskab for Europarådets Ministerkomité har regeringen sat det gode ry over styr ved som formand at prioritere en indenrigspolitisk dagsorden. Det vidner om manglende engagement og manglende respekt for rollen som formandskabsland.

Heldigvis er der over 20 år til, at Danmark igen skal have formandskabet for Europarådets Ministerkomité. Den tid kan vi så bruge på at genopbygge vores ry som et land, der ønsker at fremme og beskytte menneskerettigheder. 

Forrige artikel LO: Regeringens EU-politik rammer lønmodtagerne LO: Regeringens EU-politik rammer lønmodtagerne Næste artikel Færøsk MF: Dansk boykot knækker troen på rigsfællesskabet Færøsk MF: Dansk boykot knækker troen på rigsfællesskabet
 • Anmeld

  Preben Von Skjoeth · Fhv. redaktør

  VENSTREORIENTERET KOMMENTAR

  Det er ikke svært at se, hvor Anne Albinus har sit politiske ståsted. For mage til venstreorienteret en kommentar, skal man lede længe efter. Jeg synes Albinus burde bevæge sig ud i virkelighedens verden, og se, hvordan tingene fungerer i praksis

  Jeg er bestemt ikke Lars Løkke-fan, men at give statsministeren skylden for alt, der ikke passer ind i Anne Albinus krav til vort samfund, er et nummer for stærkt.

  Anne Albinus roder tingene sammen, og selvfølgelig drager hun, som en åbenbart ægte, men også bundnaiv, royalist, Mary, ind i klummen. Det er letkøbt for Mary, der ikke, skal stå til ansvar for sine gerninger, at slynge om sig med fine ord. Det scorer Mary ofte en masse billige points på.

  Det havde klædt Anne Albinus at holde sig til virkelighed og realiteter i stedet for at skrive, et i øvrigt alt for langt, smædeskrift mod statsminister Lars Løkke Rasmussen.

 • Anmeld

  Arne Lund · pensioneret trafikrådgiver

  Og vinderen af hykleriets Nobelpris er...

  ....bilagsfusker Lars Uløkke.

 • Anmeld

  Krister Meyersahm

  Dynamisk tolkningspraksis eller jura efter Domstolens forgodtbefindende.

  …"den erklæring, der blev endeligt vedtaget, giver udtrykkelig støtte til Menneskerettighedsdomstolen, dens uafhængighed og dens dynamiske tolkningspraksis", refererer AB og det er ganske rigtigt. For det er bredt anerkendt, at menneskerettighedsdomstolen agerer "aktivistisk", altså dømmer på et grundlag der er præget af domstolens egen opfattelse af hvad retstilstanden skal være, mere end, hvad der var stifternes oprindelige mening. Det er ikke en værdig tilstand i et retssamfund, for en domstol skal ikke tage magten over lovgiver – det er alene diktatorens privilegium.

  Menneskerettighedskonventionen er på alle måder smuk men domstolen er et juridisk fejlskud og et angreb på det nationale folkestyres ret til, suverænt, at lade egne domstole tolke konventionstekster.

  For Danmarks vedkommende er det slet ikke muligt at lade overnationale domstole dømme hverken den danske stat eller dens borgere. Dette fordi Grundloven tildeler domstolene, de danske, den dømmende magt og dette er ikke ændret med indførelsen af § 20 i 1953-Grundloven. Det ville i givet fald have krævet en ændring af grundlovens § 3, hvis domstolene skulle fratages deres suverænitet. Det er ikke sket og overdragelse af domstolsbeføjelser til EMD er derfor på ingen måde legal.

  Danmark må meddele vore partnere, at vi har begået en juridisk fadæse som vi nu retter ved at opsige de bestemmelser i Menneskerettighedskonventionen der vedrører domstolen.

 • Anmeld

  J.Larsen

  Tak..

  Tak, fordi skribenten nu er emeritus, dvs forhenværende, jeg vil håbe hun har været bedre som lektor end det skriv hun her har "præsteret" magen til elendighed skal man, heldigvis lede længe efter. præsterede man sådan noget i en skriftlig opgave var man dumpet med et brag. Man fornemmer klart en dyb modvilje mod LLR og det slår ud i lys lue , når hun skriver "Nogle af de mange tilstedeværende udenrigsministre og repræsentanter for Europarådet må have vendt øjne over talen. Mig bekendt er det kun i Storbritannien, at der har været samme hidsige debat som i Danmark om udvisning af kriminelle udlændinge." hun aner det ikke men "mener" at vide det...tja så bliver det vist ikke mere løst, skulle jeg mene. Men det slutter ikke her, furien skal lige slutte af med denne svada "med det danske formandskab for Europarådets Ministerkomité har regeringen sat det gode ry over styr ved som formand at prioritere en indenrigspolitisk dagsorden. Det vidner om manglende engagement og manglende respekt for rollen som formandskabsland." Blot fordi LLR ikke vil finde sig i at menneskerettighedsdomstolen blander sig med en stadig offensiv fortolkning af rettigheder hvor det går ud på at beskytte forbryderen fremfor ofret. ALLE kan se det uholdbare i dette, dog ikke denne, forhenværende.... dét lever vi andre nok med, nu mangler vi blot helt at udtræde af denne konvention og agere som LLR siger Danmark først, det er ikke vores opgave at beskytte dem vi ikke vil have her, den forhenværende vil jo heller ikke finde sig i at man tvang hende til at huse nogen hun ikke vil have indenfor sine egne døre... ja det er bare mit gæt, men mon ikke det er tilfældet ???

 • Anmeld

  Christian X

  Menneskerettighedsdomstolen


  har tilsidesat nationers suveræne ret til at bestemme over vores grænserog hvem vi skal lukke ind - uden at nationalstaterne kan stille nogen som helst modkrav!

  Afrika vil vokse fra 1 mia. til 4 mia. indbyggere i løbet de næste 82 år. I følge FN sender migranterne 3 gange så mange penge hjem, som der gives i samlet ulandsbistand. Dvs. afrikanske lande tjener på migranteksport.

  Kombinationen af ovenstående 2 forhold er så uholdbart, at det skal stoppes.

 • Anmeld

  Morten Holgersen · Entreprenør kandidat for Nye Borgerlige

  Der bliver slet ikke udvist nok,

  Lars Løkke bliver uretfærdigt angrebet her.
  Selvfølgelig arbejder vores statsminister på at rense Danmark for kriminelle udlændinge.
  Det siger han selv, og vi mærker det jo tydeligt med den faldende indvandrerkriminalitet.
  Også de stigende midler til Kriminalforsorgen taler deres eget sprog.
  mvh

 • Anmeld

  hans preben pedersen · Vi grønne EUer

  " VI SKAL BYGGE EN VERDEN "

  EUmodstandere kan et ansvarsbevidst parti ikke arbejde sammen med !!! DF har fået V halveret !!! Er turen nu kommet til S. ?
  Der sker store omvæltninger i international politik de næste år !!!
  Lykke har ikke format til at føre DANSKHEDEN ind i en Verden
  af store brydninger !!!!!! Venligst hp.

 • Anmeld

  Bertel Johansen · Maskinmester

  Kritik på useriøst grundlag

  Lektor emeritus cand.mag. i fransk og italiensk Anne Albinus, , blander her grundigt rundt i begreberne, med det ene formål at kritisere Statsministeren. For toldsatser og migration og menneskerettigheder har ikke noget med hinanden at gøre.

  Verdenshandelen reguleres i WTO m.m. medens menneskerettigheder og migration reguleres i FN.

  Den eneste kausale sammenhæng kunne være, at toldmure og ukontrollabel migration begge forhindrer økonomisk fremgang til gavn for fælles velfærd, så på den led har Statsministeren jo ret, og har derfor IKKE sat noget dansk ry og rygte over styr.

  Det er som om lektor emeritus Anne Albinus har læst Statsministerens tale på samme måde som "fanden læser bibelen."

 • Anmeld

  Søren Degnbol Pedersen · Strandskade

  Når lopper gør!

  Tak for det fine indlæg til Anne Albinus
  LLR er en bedde gnom med et udsyn som en muldvarp!
  Alt hvad mandens og dermed regeringens politik står for - har skadet det danske omdømme – i den grad! Diverse ministre inkl. den lille svedende mand, er i international sammenhæng komplet til grin – man flintre rundt – uden mål og med! Ganske på linje med det flagrende EU
  Men skidt pyt vi regeres jo af politiske pygmæer der har høstet stemmer i brintoverilte/dækafbrænder samt selvtægts befolknings segmentet også kaldet ”soap” befolkningen! Hvilket også fremgår i denne streng (med få undtagelser) – når lopper gør – må nødtvungne – finde hjælp og tålmodighed med blikket vendt mod himlen!

 • Anmeld

  Vibeke Krovo Nielsen · Radiograf

  Tragisjk

  Som borger i Dk gennem 27 år, kommer dette beklageligvis ikke bag på mig. At Danske statsborgere ikke kan se/forstå at dette ikke bidrager i positiv retning for Dk og borgerne, er himmelråbende. Gennem de sidste 20 år er Danske statborgeres rettigheder blevet så gennemhullet at udlandske proffessorer innen jura, rangerer borgernes rettigheder på niveau med TYRIKIET. Dette burde bekymre Danske statsborgere mere, end hvorvidt man er enig eller uenig i LLR's opptræden. Desværre måles også korruptionen på grænseværdier med lignende lande. ALT fordi borgerne ikke formår at egagere sig i hvad der sker i deres land. Danmark er blevet politisk elitær og det er stort sæt umulig at gennemføre endringer. Dette er hvad der burde bekymre borgerne i DK, da man nu i praksis er stavnsbunden til eksisterende politikere uagtet politisk ståsted. De er vejen til DK's undergang som skandinavisk nation. Os som er blevet verbalt gennemtævet, ka heldigvis flytte, hvilket også er gjort. Prisen betales dog af danske borgere der kun vil få "smulerne" fra de riges bord til dækning af det sociale netværk, men den pris at fattigdommen vil brede sig og til slut omslutte større deler af befolkningen. Trist, men ikke desto mindre sant. Så længe Dk sætter solidariteten over styr, vil udviklingen fortsætte. Magten er frataget borgerne, og de har ikke set det.

 • Anmeld

  Anders L. Rasmussen

  centralisme og mangel på samtale

  Hvis jeg skal være ærlig så skræmmer det mig når regeringer i disse årtier kommer med forkromede planer om henholdsvis at klare Hovedstadens problemer, Vestkystens turisme og nu Lægemangel. Det er som når nogen vil reparere en punkteret cykel med en hammer. Lav da en samtale proces i stedet for evig og altid at komme med sovjetiske 5 års planer. Det er i samtale at demokratiets kerne ligger ikke i at DK centraliserer i en grad der overgår enevældstiden.
  Aldrig tidligere har regerings politikere anvendt mantraet "retstat" end nu hvor den trues af den førte centralistiske uliberale og udemokratiske politik.

 • Anmeld

  I.R.Bertelsen · Borger og vælger

  En upolitisk kommentar fra en borger.

  Tak for info, Anne Albinus, selv om oplysningerne er både dybt beskæmmende og stærkt bekymrende.
  HVAD er det, man har gang i?
  Hemmeligholde talen? Man fristes til at tænke: Skulle den liiiige revideres inden offentliggørelsen?
  Undres yderligere, når jeg medtænker, at statsministeren også har haft intensive rejseoplevelser i Visegradlandene for at søge opbakning til sine holdninger.... og altså nu handlinger og udmeldinger.
  Skulle have holdt sig til sin højlydte kritik af juleafslutningen på Græsted skole samt 'ordentlighed' vedrørende fiskekvoterne. Men nå: Det handlede jo om noget privat, blev det påstået.
  Det er dog hårrejsende og FLOVT for os vælgere og borgere, at vores statsminister nærmest har fået både kikkertsyn og storhedsvanvid.
  (Går ud fra, at han sørgede for at få betalt såvel rejseudgifter og ophold som bukser og sokker...til sig selv....!!)
  Som borger og indbygger græmmes jeg, når vores øverste ansvarlige politiker, der repræsenterer os alle, skæmmer vores ry og omdømme på den måde.
  ....
  Godt, vi har en sober dronning og et velovervejet, velbegavet kronprinsepar, der både magter jordforbindelsen og de repræsentative tillidshverv begavet , dygtigt og anstændigt.
  ....


 • Anmeld

  I.R.Bertelsen · Borger og vælger

  Re: Morten Holgersen

  Blot et opklarende spørgsmål_
  Hvor langt tilbage i slægtstavlen anbefaler man i Nye Borgerlige, at man skal kunne dokumentere sin rene danskhed ?
  Bliver i tvivl om, hvad kriminel I Nye Borgerliges optik er, da Pernille Vermund har udtalt, at alle udlændinge er røvere, banditter og voldtægtsmænd.

 • Anmeld

  John Christensen · Chefkonsulent

  'UnterEuropa' står naturligvis skuffede tilbage.....

  Her, et par dage efter Anne Albinus helt skæve indlæg, der dybest set blot er en udskamning af Danmarks statsminister, og som ikke indeholder reelle fakta, men blot refererer til de politisk korrekte holdninger i 'ÜberEuropas' parnas, er det vel tid til at gøre boet op.
  Ganske almindelige borgere i Europa, der havde 'high hopes' for Danmarks postulerede opgør med Europadomstolens vanvid, må selvfølgelig stå skuffede tilbage.
  Lars Løkke Rasmussen har på Danmarks vegne gjort hvad der tilsyneladende overhovedet var muligt i situationen. Det er stærkt i sig selv.
  Men hvad der rører sig i 'UnterEuropa' har selvfølgelig ikke klangbund i lektorale kredse.
  Lokalt i UnderDanmark undrer man sig gang på gang over domme afsagt af Menneskererettighedsdomstolen, der har hjemme i en helt anden Cafe Latte verden end den almindelige borgere må affinde sig med.
  Den er ikke længere. I er fuldstændig, helt og aldeles ude af sync med holdningerne i Europa 2018.