Løkkegaard: S stikker kniv i ryggen på den danske arbejdsmarkedsmodel

DEBAT: Socialdemokraterne i Bruxelles har solgt ud af arvesølvet og stemt ja til en ny lovgivning, der vil ensrette EU-medlemslandenes arbejdsmarkedsmodeller. Det skriver Morten Løkkegaard (V) og kalder S-linjen en kniv i ryggen på den danske model.

Af Morten Løkkegaard (V)
Medlem af Europa-Parlamentet

I torsdags indtog Socialdemokratiets medlemmer i Europa-Parlamentet en helt ny rolle som EU-avantgarde. I den egenskab stak de en kniv i ryggen på den danske arbejdsmarkedsmodel, som de sidste 100 år har sikret Danmark en plads i velfærdssamfundenes verdenselite.

Konkret stemte socialdemokraterne for, at EU-Kommissionen skal fremsætte lovgivning, der rækker langt ind i – og underminerer – den succesfulde model.

Afstemningen handlede om parlamentets input til kommissionens længe ventede såkaldte sociale søjle. Baggrunden er det seneste årtis kriser, der har udfordret særligt de syd-østeuropæiske lande med voksende ulighed, stigende arbejdsløshed og helt utilstrækkelige sociale systemer. Det har ført til frustration i en række af Europas befolkninger.

En skadelig social søjle
Søjlen er således – ganske sympatisk – tænkt som en helt ny dimension i unionens arbejde, der skal give ramte borgere mere tiltro til Europas ledere. Men midlet er forkert – ja, direkte skadeligt: Med søjlen vil man ensrette de nationale social- og arbejdsmarkedsmodeller.

Problemet er, at disse systemer er i dag helt og holdent er under national kompetence, fordi der er voldsom forskel på, hvordan systemerne fungerer fra land til land. Disse historisk betingede forskelle må være udgangspunktet for fremtidens model.

I Venstre mener vi, at der er et naturligt samspil imellem økonomi, beskæftigelse og sociale ydelser. Men – og der er et stort men: Som udgangspunkt er det vækst i økonomien, der skal støbe fundamentet for vores velfærdssamfund. Udfordringer for de europæiske økonomier skal løses ved vækst, og væksten må tage udgangspunkt i virksomhedernes grundvilkår.

S sælger ud af arvesølvet
Derfor skal vi altid sikre os, at nye teknologier og arbejdsformer indsluses i arbejdsmarkeds- og velfærdssystemer, så der skabes muligheder for både virksomheder og borgere. Netop den balance er et grundprincip i den danske model, som hidtil har nydt bred opbakning blandt danske politiske partier og – ikke mindst – blandt parterne på arbejdsmarkedet. 

Derfor er det mildt sagt mærkværdigt, at de danske socialdemokrater så nemt opgiver danske lønmodtagere og årtiers balance i arbejdsmarkedet. Med afstemningen i sidste uge har S solgt ud af dansk arvesølv for at tækkes deres gruppefæller i syd og øst, der ønsker fælles EU-lovgivning.

Det må ikke ske. Venstre vil derfor forsætte kampen for at bevare den dynamiske og inklusive arbejdsmarkedsmodel. Det handler om vores velfærd.

Forrige artikel S: Socialt Europa skal respektere den danske model S: Socialt Europa skal respektere den danske model Næste artikel Kari: EU's sociale søjle er en lappeløsning Kari: EU's sociale søjle er en lappeløsning
 • Anmeld

  Jens Voldby Crumlin

  Venstre har i mange år bekæmpet modellen

  Flexicurity modellen har reelt været under afvikling i årevis takket være specielt Venstres ihærdige indsats. Men socialdemokraterne har klart et medansvar. Flg. artikel fra 2009 er stadig relevant i forhold til at beskrive processen
  http://modkraft.dk/node/9438

 • Anmeld

  Helle Walther

  Det kan kun komme fra venstremand, det vrøvl

  Der er vist noget Hr. Løkkegaard mistolker til eget favør. Mig bekendt er det Løkkegaard s eget parti der med forslag af mystisk art, gennem tiderne, der har stukket den danske model med knive.

 • Anmeld

  carsten poulsen

  svagt ironisk

  Lidt morsomt at høre en venstremand forsvare den danske model.
  Hvad har Venstre gjort for at sikre en minimumsløn for østeuropæiske
  arbejdstagere i DK? Nix. Vi har lidt under misbrug af udstationerings-direktivet længe, først nu sker der ændringer. Måske.
  Løkke Rasmussen har alene fremsat populistisk vrøvl om børneydelser til østarbejdere. Og blokeret for gennemførelsen af kædeansvar så langt som muligt. Men tak for forsvaret Løkkegaard!

 • Anmeld

  Torben Bach Sørensen · Jordnær EU kritiker

  GLIDEBANE MOD MERE EU TOPSTYRING

  Endnu et tegn på et JA partis accept af mere magt til Jean-Claude Juncher.

  Lukkede øjne og ører for den voksende "væmmelse" ved 25000 bureaukraters indblanding i hvad som helst. Medlemslandene mister dagligt magt til en ofte påvirket Juncher, der klapper gud og hvermand på kinderne, når lejlighed bydes.

  Med vores JA til EF, ønskede danskerne et kæmpestort "hjemmemarked" og fri bevægelighed mellem medlemslandene.

  Vi har imidlertid fået et gigantisk embedsmands styre, der ihærdigt søger at reducere medlemslandene til EU regioner.

  Hvis denne tendens ikke stoppes vil den europæiske ide snart lide en voldsom død.
  Medlemslandenes befolkninger vil vende sig mod nationale ledere der støtter tendensen mod optettelsen af EU regioner som erstatning for nationalstaterne.

  Det var ikke det vi forventede da vi stemte JA.

 • Anmeld

  Steen Holmgren · arkitekt MAA

  Flexicurity uden securty!

  Da venstre mv fjernede sucurity fra den danske flexicurity - model, da stak de osse en kniv i ryggen på den danske aftalemodel. Så stop hykleriet.
  På tide og godt, at Socialdemokratiet går ind for sociale mindstekrav for hele EU. Ingen lande kan redde sig selv, og lade resten flyde.

 • Anmeld

  Erik Pedersen

  Borgerligt liberal modstand mod de harmoniseringen der vil skabe det EU helt generelt lider under manglen af

  Nu ses atter den destruktive omklamring af de arbejdsskadede regler udformet af de kun udnyttende løsninger af lønmlønmodtager mulighed og enighed for at bremse den og de forarminger som borg.liberale altid påberåber sig selv, undtaget lønmodtagerne i den nederste del af lønhirakiet, som er frit til udnyttelse og udpiningen som de borg.liberale altid påtvinges, netop den og dele af arbejdsmarkedet i Danmark og som med kun en bevisførelse til den type af falske forkæmpere, for fastholdelsen af den, uden relle kampskridt eller viljer,, for at ALLE i det danske arbejdsmarked får del i friheden, men altid under større eller mindre behov for ejerne, aldrig fra de behov som vi som demokratiske civiliserede borgere i et frit demokrati, forsøger påstået at bevise hele vejen gennem den påståede organiserede regulering af vort arbejdsmarked skule skabe forudsætninger for også alle også de udenfor og uden beskæftigelse , ikke med love ang udbud og økonomiske fattig gørelser skabt via arbejdsmarkeds udformningen af det i Danmark, hvor begge parter endda underskriver, men hvor kun den ene side endda sporadisk, har forsøgt at kæmpe for en ligestilling, hvor arbejdsgiverne aldrig har overholdt de aftalte betingelser og vilkår, for at sammen bekæmpe svindel og bedrag, med og via brud som både forbedre og forringer vilkårene og kurrencen på produktionen og ikke på og med de ulige vilkår, som jo sker bevidst af arbejdsgiver parten i det danske arbejdsmarked som aldrig i de over 50 års deltagelse af mig har eller ville straffe de arbejdsgivere der bevidst lavede brud og endda ud konkurrede de arbejdsgivere der forsøgte at overholde de aftalte vilkår og endda også lovene omkring beskyttelsen rent sikkerhedsmæssigt af lønmodtagerne men enten måtte lukke eller også deltage i at bryde de aftaleforhold som jo så nydeligt og forholdsvist blev aftalt ved udløbet af aftalen, men aldrig er overholdt eller kæmpet for at overholdes af begge parter i det danske arbejdsmarked og desværre selv om han Løkkegård med det samme mandat som venstre vælgerne valgte ham med for at gennemføre venstres politik i EU Hvor han igen snyder venstre vælgerne ved at hoppe til de radikale, som heller ikke vil sikre lønmodtagernes arbejdsvilkår og levestandarden på niveau med resten af samfundet, og derfor er både borgerligt liberalt i alle sine gerninger politisk, og er defor ikke nogen større ændringer for Løkkegård at rep. Med et venstre mandat fra venstre vælgerne
  Derfor er hele ændringen med en fastsat minimums løn skala nærmest at foretrække frem for en aftale form af parterne på arbejdsmarkedet men hvor kun den evne straffes for ikke at gøre det og derved for lang tid siden relt har sat den og disse aftaler udaf kraft.
  Som lige nu netop er hel aktuel med alle de forhold sikkerheder både økonomiske og sikkerhedsmæssige der efterhånden i vort såkaldte demokratiske og såkaldt civiliserede samfund er helt ude af vort indbyrdes samfunds betingelser for mulighederne for at skabe sig værdige livsvilkår for den del af lønmodtagerne der er med laveste lønninger osv er udelukket fra via"de frie markedskræfter hærgen af vort demokrati og vor civilisation som skulle være med ligheden som gældende i Danmark, men grundet i disse egoismer ikke er det.

 • Anmeld

  Thomas Ellegaard

  Er det virkelig sandheden?

  Man kunne måske med fordel også have bragt en kommentar fra den socialdemokratiske lejr således, at sådanne beskyldninger ikke blot stod uimodsagt hen.

 • Anmeld

  Poul Neumann · Ingeniør

  Socialdemokratiet har en stor formidlingsopgave foran sig!

  Verdensøkonomiens vækst er faldet hver af de sidste 4 årtier. Samtidigt er kapital og magt samlet på stadigt færre hænder. Det er i den virkelighed at Venstres utilstrækkelige løsning for Europas problemer er vækst og mindre regulering af virksomhederne (kapitalinteresserne). Der er en voksende forståelse for at markedskræfterne ikke er en del af løsningen, men en del af problemet. Hvis demokratiet skal bestå, må magten gives tilbage til vælgerne, igennem reel indflydelse på den eneste magt der kan matche markedskræfterne, EU. Vil Socialdemokratiet sætte sig i spidsen for denne proces, må de også løfte formidlingsopgaven i forhold til vælgerne. Kom nu i gang.

 • Anmeld

  Birger Sørensen · Kommunalt spareobjekt

  V er (nu - pludselig) for den danske model?

  Hvorfor er overenskomstforhandlinger så erstattet af trepartsforhandlinger - regeringen har iht. den danske model, ikke noget at gøre på arbejdsmarkedet.
  Eller måske er Løkkegaard bare snublet i balkjolen, og har ikke kunnet finde noget andet at kritisere nogen for, eller nogen andre grund til at overgrebene mod de svageste, ikke fungerer efter de tænkte retningslinier.

  Det sagt, så skal EU ikke blande sig i det danske arbejdsmarked.
  Jeg mener EU har de præcis samme problemer ift. demokrati, lede ved politikere og deres måde at gøre tingene på og systemets ligegyldighed overfor individer, etc., osv., som hvert af medlemslandende har internt, og de problemer skal nok løses, før man forsøge at presse ubrugelige ikke-løsninger designet til andre steder og andre problemer, ned over de enkelte medlemslande. Det løser ikke noget. Tvært imod.

  Men rigtigt er det, at S har svigtet arbejderne - ikke bare herhjemme, men åbenbart også i EU.
  Man kan så oplyse hr. Løkkegaard om, at det faktisk startede - eller i hvert fald blev tydeligt for alle undtagen S selv - efter valget i 2011, og at S siden har bevæget sig væk fra arbejderne, af ukendte årsager tiltrukket af den grådig egoisme nogen kalder liberalisme.

  Midlet er så forkert.
  Vækst skal åbenbart betales med de svagestes og fattigstes livsbetingelser. Og likvidering af de uproduktive, kan vel også betragtes som et forsøg på at skabe mere lighed. Men faktisk er det de svageste og fattigste der skal levere "væksten", hvis den skal have effekt - og at fratage de fattigste muligheden for at øge deres (eller overhovedet at have et) forbrug, gør derfor det modsatte.
  Så likvidering af underklasserne, er nok ikke den rigtige løsning.

  Mere lige for ligger, at de der har rigeligt, straffes for at sende samfundets værdier i skattely og i stedet tvinges til at bidrage til samfundets udvikling, som kompensation for retten til at udnytte både arbejdere og andre af samfundets ressourcer, til at skrabe deres egen bunke større end naboens.

  Altså nogenlunde det stik modsatte af det der foregår og foreslås.

 • Anmeld

  Erik Pedersen

  Dejlige indlæg

  Flere heldigvis skyder netop snyderne fra venstre og nu radikale gale,nærmest totalt ned.

  For hvad er hele ideen bag EU s opståen og tildels store styrke ,som stærkt er bekæmpet af begge partier han nu rep.

  For mig er det ikke den forening,som modstanderne altid benytter i deres skræmme påstande,og bla med afgivelsen af suveræniteten,jamen herregud ,hvad er målet for enhver forhandling,blandt netop ligestillede partnere, som endda EU s tilfælde ,altid med stort og størst hensyn til svageste partner.

  Et LYSENDE eks på denne form,er bla den samme stemme vægt for 5-6 mill som de med næsten 100 mill. 0g resten af EU medlemslandes borger antal .

  Og endnu et eks som ingen anden organisation /samarbejde har som lov i deres samarbejder / organisationer.

  At selv modstandere med et erklæret formål, at denne organisation skal bort elimineres totalt, simpelthen.
  Og at disse modstandere er fuldgyldige og har nøjagtigt samme krav og betingelser, samt ikke mindst INDFLYDELSER ,som de der går ind for dette DEMOKRATISKE samarbejde.mellem frie og selvstændige lande

  Og med et eks på hvor forræderiske ,bedrageriske af alle befolkninger i EU,har vi i vor egen kurv den værste udgave af en snylter, med dansk folkebedrags samling af samfundsnyltere og BEDRAGERE,opremsninger af bedragene,svindlerne er ikke nødvendige.

  og nu er det så Løkkegaard som normalt er lidt respekteret, så kommer med sit egoistiske tunnelsyn ,nu ang den danske MODEL ,på og for arbejdsmarkedet ,som engang var tæt på at fungere, som det påstået skulle.

  Men både og desværre i ALT, hvad de brog.liberale egoister, har BEVIDST skabt med netop destruktionen af alle de goder, det kunne skabe i og med samarbejdet,som kunne skabes, hvis den blev opfyldt og fulgt ,af begge parter med ansvaret for dets opfyldelser,men som bare i de over 50 år jeg har været aktiv på arbejdsmarkedet aldrig har gjort
  Trods ihærdige OFRINGER, men desværre fåtallige forsøg på at få dette samarbejde etableret for og af lønmodtagerne ,hvor de var ene om det.

  Og bare for min del i deltagelse aldrig aldrig har oplevet nogen arbejdsgiver uanset om han/hun var medlem af arbejdsg. fagforbundene, eller ikke.

  Aldrig har jeg set en blokering/straf eller bar tiltag til at andet med modarbejdelser,af al underbydning og misbruget af de aftalte vilkår, der blev indgået gang på gang,for og TIL arbejdsmarkedets parter at efterleve, endda med muligheder for at få undtagelser ,hvis behovet kunne begrundes.

  Men helt politisk og bevidst ville borg.liberale aldrig benytte de og disse muligheder ,og som løkkegaard dog undgår at nævne det direkte , at en CORYDON bare i den seneste tidsregning bevidst brød .

  Som FINANSMINISTER for landet ,og hvor den såkaldte FRIE ret for og til arbejdsmarkedets parter at kæmpe frit, uden politisk indblanding overhovedet fra politikerne

  Som også i tidligere tider blev brudt af samme parti,med UBETINGET og stor støtte fra alle borg liberale kræfter i det lille demokratiske ?? samfund.

  Og nu hvor de også har nærmest splittet det internationale samarbejde, som EU også har formået, at vi har skabt en velstand for os alle indtil nu.

  Hvor netop de borg. liberale partier han tilhøre .har nærmest ødelagt dette samarbejde (husk det sortblå flertal også i EU )med god og stor hjælp fra yderfløjene/modstanderne far både højre og venstre side af det politiske i politik ,overalt i EU området.

  Som løkkegaard fortsætter med,

  Heldigvis med at vi DOG ENDNU, er flere der modbeviser hans borg. liberale holdninger og egoismer,og kan gøre det nogenlunde frit ENDNU.

 • Anmeld

  Ib Christensen · fhv. MEP & MF

  S og V: EU skal bestemme!

  Socialdemokratiet støtter, at EU tiltager sig endnu mere magt over arbejdsmarkeds- og socialpolitikken, så "den danske model" udraderes. Og Løkkegaard lægger op til en kompromis: "De historisk betingede forskelle må være udgangspunktet for fremtidens model." Og: Udgangspunktet skal være virksomhedernes grundvilkår. Man øjner et kompromis: Lovdikteret EU-mindsteløn mod EU-dikteret lavere selskabsskat.

  Kan vi så ikke blive fri for journalister, der fabler om "voksende EU-skepsis" hos S og V? I virkelighedens verden støtter de to partier EU`s overtagelse af hele den overordnede arbejdsmarkeds-, social- og skattepolitik.

 • Anmeld

  Erik Pedersen

  Manipulering eller bevidste afledninger?

  Selv af en det har været i selve "løvens" hule ser det som overtagelser af selv bestemmelsen spa afgivelsen af suverænitet, mår det et stadig demokratiske frivilligt også realiteterne er udformet med store individuelle friheder i selve samarbejdet, som ovenikøbet ér forhandlet frem på relevante demokratiske normer, endda bedre end den frie verden ville tillade, men netop i kraft af de demokratiske normer er med indflydelser som den såkaldte frie verden aldrig tillader et så lille land,samfund som det danske
  At overhovedet bare i fantasierne ville eksisterer, som det kan aflæses og ses med egne øjne og vilkår som bla rejsende er underlagt som nu USA også benytter sig af, og i EU må lide under samme egoismers tåbeligheder, som altid har medført en afvikling via direkte våben brug også kaldt krigs løsninger og at dette vanvid for de egoistiske også samarbejder stadig påstår at kæmpe for friheden med, men i al historisk og desværre også oplevet, gennemlevet af bla europæiske generationer lige før vor ankomster.

  Men desværre stadig forsøges at manipuleres som dengang og nu stadig fremføres og endda seriøst, som løsningen.
  Desværre har vi mennesker stadig intet lært trods alle lidelserne vi har og stadig påføre os

 • Anmeld

  Enri Angsen · Pensionist

  Helt overordnet

  Lad os erkende det - og forsvare det. Et EU, som skal fungere, er baseret på en model (traktat), som forudsætter solidaritet og totalharmonisering på alle områder. Og et føderalt system, f.ex. som Bundesrepublik Deutschland (Bund, Länder, Gemeinde) eller DK (stat, regioner, kommuner).

 • Anmeld

  kurt Lynge Rasmussen · Malermester.

  Den danske model.

  Nej det har EU gjort med den frie bevæglighed af arbejdskraften.

 • Anmeld

  Erik Pedersen

  uvisheden ?

  Godt at du skriver " OG AT FORSVARE DET "

  Ganske godt beskrevet Enri Angsen .

  Men at du så forfalder til en beskrivelse på at det skal ende op med en føderal stats form.

  Er ikke muligt med de selvstændige demokrtaisk nationer der er medlemmer af EU, for hvem skal de underordne sig under.

  Altså de er selv med i ALLE demokratiske beslutninger ,der skulle/kunne medføre dette og denne nedlæggelse af nationalstaterne og denne underlæggelse ,

  SOM ER VRØVL FRA ENDE TIL ANDEN,

  ALTSÅ REN GOBBELS PROPAGANDA METODE

  Altså igen modstandernes bevidste endda negative manipuleringer.

  Det er altså stadigvæk et samarbejde mellem disse frie selvstændige demokratiske nationer der skaber EU,som KUN gør det flertallene vil ,rent demokrtaisk, OG IKKE MINDST LOV MÆSSIGT

  Akkurat som vi Danmark IKKE er en føderal stats form,med og af forskellige stater med magt individuelt som USA.,, indtil videre

  Men hvor vi i Danmark trods borg. liberal modstand, stadig også er demokratisk ledet og forsøger, at samordne love og regelsæt ,så vi alle er lige for lovene i OVERALT i vort land.

  Men grundet i de liberale borgerlige egoismer ,er så skævt udformet og SKABT ,,MEN BEVIDST UDFORMET AF EGOISTERNE I VORT FOLKETING

  Og trods personlig økonomi også er det som ligheds stat,,,,eller skulle være det ,, men hvor borg/liberal, BETON LIBERALISME med deres friheds propagandaer og påstande manipuler med dette.

  Bla som skaber af både ulighederne og den bevidste skævvridning af vort ellers skønne , og dejlige lille fællesskab .

  Som mange endnu misunder og derfor tilstræber,at skabe i deres egne samfund.

  Hvor EU er endnu længere ,end vi er det i Danmark.

  Så igen har borgerlige/LIBERALE sammen med v .fløjens manipuleringer af disse facts,med bevidste og et forplumret/blålys blændet klarsyns muligheder for os ,som er borgerene .

  Et eks .
  Hvilke andre samarbejds organisation/statsform,har givet de direkte modstandere, samme demokrtaisk rettigheder OG BETALINGER, som tilhængerne/SKABERNE har ,og EU modstanderne OGSÅ har og selvfølgeligt benytter fuldt demokrtaisk ,

  Men demokratisk netop helt bevidst ,,aldrig desværre hverken omtaler eller fremhæver som demokratiske og at dette er noget at efterstræbe, som et velfungerende demokrati vi har MÅSKE, bla .

 • Anmeld

  Finn Petersen · Pensionist

  Vær på vagt

  Erfaringer siger at når Venstre påstår at de forsvarer de danske lønmodtageres interesser,er der grund til at være på vagt.

 • Anmeld

  Poul B. · senior med ønske om forandring - fremad!

  Ja, Hvordan kan det`komme bag på dig Løkkegaard'?

  ...om det måtte være rigtigt, detderstår i overskriften
  Overskriften:
  "S stikker kniv i ryggen på den danske arbejdsmarkedsmodel"
  Hvor er EU? Har EU i samlet og enig flok, givet præsident Donald Trump et feadback (i stil med GB)? Eller kommer de 27 stater humpene på deres krykker? Vores Anders Samuelsen var dog hurtig på aftrækkeren.

 • Anmeld

  Anje Holmstad · Formand

  Venstres bekymring

  Venstres bekymring er bemærkelsesværdig. Venstre som uden at blinke ikke vil lovgive omkring social dumping, som er den største synder i.f.t. den danske model. Det kliger hult. Venstre som har undermineret de sociale ydelser, der var en betingelse for et af verdens mest flexible arbejdsmarkeder. Venstre - som støtter større og større ulighed og som fremmer fattigdom helt ekstremt. Hvis vi så ikke kan dæmme op for fattiggørelsen på alle parametre, så er det jo muligt, at lovgivning kan løse noget af problemet. Noget kunne tyde på, at den lovgivning er for god til venstres udhuling af den danske model og det velfærdssamfund, der var engang. For det er forsvundet i venstres nuværende og forrige regeringstid.

 • Anmeld

  Soeren Jensen · Angacheret pensionist

  Flexicurity modellen døde i Helle Th og M. Vestagers reg..tid

  Flexicurity arbejdsmarkeds modellen døde da Helle Th. og Margrethe Vestager reducerede dagpenge perioden til en dårlig vittighed. Idag er adskillige tusinde på bistand, på grund af dagpenge devalueringen. Det VLAK regeringen, vil og har altid villet, reducere arbejderes løn- og arbejds vilkår igennem tiden. Det S. lige har stemt for i EU, om en mindste løn, reducerer ikke det devaluere danske system? Som ikke er til megen nytte længere. Strækeretten er ligeledes stærkt reduceret, for div
  regeringer bryder blot ind, hvis det går for meget mod arbejdsgiveren.

 • Anmeld

  Erik Pedersen

  Løkkegaard s kommentar mangler

  Siden løkkegaard fremsætter sådanne påstande, må det forventes at han som politiker der lever af dialogen også deltager når så mange er uenige med ham, så hvor bliver han af, , mon det bare er en prøveballon som sort blå forsøger sig med forklar venligst ved deltagelse forsat om du bare er værktøj

Danmark stemmer nej til næste års EU-budget

Danmark stemmer nej til næste års EU-budget

NEJ TAK: EU's budget for 2020 er for dyrt. Det mener den danske regering, der sammen med sine allierede Sverige, Holland og Østrig har stemt imod det. Radikale raser mod regeringens EU-kurs.