Militærforsker: Trumps trusler vejede tungere end Putins soldater i forsvarsforlig

DEBAT: De danske politikere har sandsynligvis skævet mere til Donald Trumps trusler end Vladimir Putin, da de besluttede at tilføre et “substantielt løft” til Forsvaret, skriver Jens Ringsmose.

Af Jens Ringsmose
Institutchef, Institut for Militære Operationer, Forsvarsakademiet

For første gang siden afslutningen på Den Kolde Krig bliver der nu afsat flere økonomiske midler til Forsvaret.

Efter næsten tre årtier, præget af hårdnakkede bestræbelser på at indkassere den såkaldte ‘fredsdividende’, har et stort flertal i Folketinget besluttet, at den nedadgående kurve skal knækkes, og investeringerne i hård sikkerhed forøges.

I det nye forsvarsforlig kan man således læse, at budgettet skal vokse med 4,8 mia. kroner – eller ca. 20 procent – frem mod 2023.

Når forliget udløber om seks år, vil Danmark fortsat være langt fra at indfri NATO-løftet om at bruge 2,0 procent af BNP på de væbnede styrker (prognosen siger 1,3 procent af BNP i 2023), men man vil dog være nærmere målet end i 2017, hvor de danske forsvarsudgifter beløb sig til ca. 1,17 procent af BNP.

Den Kolde Krig gør comeback
Årsagerne til budgetforøgelsen er givetvis mange.

Det styrkede økonomiske råderum har skabt nye muligheder; forligsprocessen har – ifølge rygtebørsen – været præget af inklusion og konsensus; den siddende Forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen (V) taler med stor tyngde internt i regeringen; og så er det åbenlyst, at den sikkerhedspolitiske situation har forandret sig til det værre gennem de senere år.

Som det hedder i forligsteksten, så er det internationale trusselsbillede i dag mere alvorligt, ”end i nogen anden periode efter Murens fald”. Ikke mindst Ruslands aggression i Ukraine og truslerne i cyberspace har været med til at forstærke følelsen af sårbarhed.

Ser man på timingen i forløbet samt de politiske udmeldinger om behovet for ”et substantielt økonomisk løft” til Forsvaret, så er der imidlertid en del, som tyder på, at beslutningstagerne i større udstrækning har været påvirket af Donald Trumps særdeles håndfaste pres for større forsvarsbudgetter end af ændrede trusselsperceptioner.

Trump rasler med sablen
Følger man den forsvarspolitiske debat fra sommeren 2014 til forligsindgåelsen i januar 2018, er det således bemærkelsesværdigt, at ideen om at afsætte markant flere midler til forsvaret først for alvor vandt politisk opbakning fra foråret 2017 – altså relativt kort tid efter, at det stod krystalklart, at den nye amerikanske præsidents tilgang til transatlantisk byrdedeling var anderledes aggressiv end forgængerens, men lang tid efter at trusselsbilledet havde ændret sig til det værre.

I de mange måneder fra Ruslands annektering af Krim i 2014 til januar 2017, hvor Donald Trump fik overdraget nøglerne til Det Hvide Hus, var der kun ganske få politiske røster (primært Dansk Folkeparti og Konservative), der luftede ønsker om en betydelig forøgelse af forsvarsbudgettet.

Faktisk implementerede man i samme periode ufortrødent de ganske vidtrækkende besparelser, der var indeholdt i Forsvarsforliget af 2013.

Set i lyset af, at trusselsbilledet ikke forværredes i perioden fra sommeren 2014 til 2017, er det derfor vanskeligt at nå anden konklusion, end at det frem for noget andet var Trumps krav og trusler, om at den amerikanske sikkerhedsgaranti kun gælder allierede, som bruger mindst 2,0 procent af BNP på forsvaret, der bevægede de centrale danske beslutningstagere til at acceptere ”det substantielle økonomiske løft”.

I den forstand er der faktisk intet nyt i det nye forsvarsforlig.

Danmark betaler modvilligt sit kontingent
Helt siden Danmarks indtræden i NATO 4. april 1949 har danske beslutningstagere skelet mere til de allieredes krav og pres end til den sikkerhedspolitiske trussel rettet mod Kongeriget, når forsvarsbudgettet er blevet dimensioneret.

En strategisk kultur præget af småstatsmentalitet og en grundlæggende tvivl på værdien af egne væbnede styrker har ført til, at man langt hen ad vejen har opfattet Forsvaret som et medlemskontingent, der nødvendigvis skal betales til den ”forening”, der i virkeligheden skaber sikkerhed for Danmark: NATO.

Ikke fordi de militære styrker i sig selv skaber meget mere sikkerhed, men fordi NATO og amerikanerne kræver det.

I denne omgang kommer forøgelsen af forsvarsbudgettet dog næppe til at tilfredsstille den amerikanske administration. Der er langt fra 1,3 til 2,0 procent af BNP, og i Det Hvide Hus er forståelsen for, at ”de rige danskere” ikke lever op til NATO-ambitionerne, formentlig til at overse.

Forrige artikel Bosse: Gammeldags suverænitet betyder ingen indflydelse Bosse: Gammeldags suverænitet betyder ingen indflydelse Næste artikel Morten Helveg til Løkke: Langsigtede løsninger på flygtningekrisen koster Morten Helveg til Løkke: Langsigtede løsninger på flygtningekrisen koster
 • Anmeld

  Henrik Clemmensen · Pensionist

  Tak for denne analyse

  som fortjener et par kommentarer,
  speciel fordi jeg synes denne analyse, som Jens Ringsmose udtrykker det i den efterfølgende sætning, giver meget stof til eftertanke:

  citat; " Ikke fordi de militære styrker i sig selv skaber meget mere sikkerhed, men fordi NATO og amerikanerne kræver det. "

  DET er helt rigtigt set, og jeg har i en debat som Claus Hjort F. startede, gjort rede for hvad formålet reelt er med Trumps politik:
  At forøge USA's og UK's indtjening ved våbensalg, uanset ay den tåbelige 2% regel ikke har nogen væsentlig effekt, da fordelingen af våben til forsvar ikke er gennemført fornuftigt.

  I en større kontekst er det endnu mere tåbeligt,
  fordi grundige og uvildige undersøgelser af en professor i udenrigspolitik ved Kbh.'s Universitet tydeligt viser, at det er NATO og ikke Putin, som har truet og været langt mest aggressiv.
  Også dette er en Nato-strategi med samme formål: At øge indtjeningen på våbensalg hos US og UK.

  Jeg undrer mig også stadig over den fortsatte omtale af Putins "anektering af Krim", når det aldrig omtales, hvordan US m.fl. har "anekteret" Ukraine ved at sørge for at forhindre et frit og demokratisk valg, og istedet betale lejesoldater og nynazister til at lave et oprør i 2014.

 • Anmeld

  Claus Sønderkøge · Socialistisk økonom

  Bjørnen derovre plejer jo at være ganske fredelig

  Alt det sludder omkring Rusland har man jo hørt på i 300-400 år. Og bjørnen derovre plejer jo at være ganske fredelig. Så det har ikke noget med sagen at gøre og har aldrig haft det.

  Men jeg undrer mig over hvorfor man ikke kommer vest-alliancen i møde ved at opruste Arktis. Her er der noget som skal gøres og Danmark er blandt de få som er kaldet hertil. Og vel næsten det eneste vi kan gøre som vil nytte noget.

  Vi kan vist stadig nå at bytte fly med skibe, men det skaber næppe arbejdspladser i USA, hvilket vist er den eneste dagsorden der forfølges i Washington i disse år.

 • Anmeld

  Bertel Johansen · Maskinmester

  Re: Claus Sønderkøge

  De skriver:
  "Alt det sludder omkring Rusland har man jo hørt på i 300-400 år. Og bjørnen derovre plejer jo at være ganske fredelig."
  Det forekommer mig at De glemmer Ruslands/Sovjetunionens militære angreb på og mere eller mindre annektering af:
  Finland, Estland, Letland, Litauen, Polen, Belarus, Ukraine, Afghanistan, og Georgien for ikke at forglemme Tjetjenien.
  Og derudover besættelsen af hele Østeuropa fra 1945 til 1991.
  Uanset hvordan vi anskuer det, har Rusland (Sovjet) under de "hvide zarer" og under de "røde zarer" og nu under "den nye zar" udvist en uafbrudt angrebsvilje overfor sine nabostater.
  Der er ikke et eneste naboland til Rusland, fra Barentshavet og til det Kaspiske Hav, der ikke har været angrebet og/eller besat af Ruslands militær i disse 300-400 år.
  Så naturligvis skal DK opruste i solidaritet med NATO, hvilket er det eneste der kan holde Rusland bare nogenlunde indenfor egne grænser.

 • Anmeld

  Claus Sønderkøge · Socialistisk økonom

  Ja ja Johansen

  Sådan kan historien jo også læses. Din oplistning kunne lige såvel være lande der havde været angrebet af Sverige, og for en dels vedkommende også af Danmark.

  Sydamerika har historisk altid været angrebet af USA og Kina i næsten 10 år besat af Japan. Afrika har i århundreder været besat af kolonistaterne Frankrig, England, Tyskland, Holland.

  Men sådan er der jo så meget og det er med sikkerhed ikke i det perspektiv jeg har læst analysen og følger en forvrøvlet trusselsdebat.

 • Anmeld

  Henrik Clemmensen · Pensionist

  Opgiv det hellere, Claus Sønderkøge

  for det er umuligt at overbevise hr. Johansen om noget som helst, fordi han jo har en fastlagt agenda for sine angreb.

  Derfor misbruger hr. Johansen på groveste vis hele historien.
  Jo, Rusland - som er det land i verden med flest nabolande - har derfor historisk haft mange konflikter med naboer. Men ofte også med rigtigt gode grunde.
  Dette undlader hr. Johansen helt at medtage, men misbruger i stedet historien til at opretholde sine syge tanker om et folk, som har ret til mindst lige så stor respekt som alle andre.

  I betragtning af hvor mange lande, USA deler grænser med, så har USA haft forholdsmæssigt LANGT flere konfrontationer med andre stater i USA's meget kortere levetid. USA har ustandseligt blandet sig i alt mellem himmel og jord, som regel helt uden beviser for de syge påstande, de har brugt som grund.
  Det er ikke på grund af Rusland, at Afghanistan i dag har Taliban-problemer - det er p.g.a. USA.
  Det samme er tilfældet med Georgien og Ukraine, som USA ville gøre til NATO-lande og derfor fik kuppet og indsat USA-venlige politikere i. Sakashvhili og Poroshenko var begge resultatet af USA's utilstedelige og farlige indblanding.

  At bruge historien flere hundrede år tilbage i tiden, i stedet for at bruge de seneste 25 år - efter Sovjetunionen - er ren manipulation fra hr. Johansens side. Hans omtale af Tjetjenien er lige så malplaceret som omtalen af Georgien og Afghanistan.
  Og hvad med "hele Østeuropa" ? Havde hr. Johansen da tænkt sig, at USA skulle sætte sig på Tyskland, og så skulle Sovjet bare trække sig tilbage ?

  Nej hr. Johansens dagsorden er lige så dårlig som USA's dagsorden var og er i Vietnam, Iraq, Libyen, Afghanistan, Syrien - og Israel.
  USA (+Nato) er way out af deres ansvarsområde, og det er KUN for økonomisk vindings skyld. Og af magt-brynde. " Make America great again ! " - Hvis man har den militære magt, har man også den økonomiske.

 • Anmeld

  Maskinmester · Maskinmester

  Hvad drøfter vi egentligt ?

  Ang. de foregående indlæg: USA´s ageren i verden er sin sag, Ruslands en anden, og kun under "Den Kolde Krig" var der nogle steder en direkte sammenhæng via en konkurrence om magtindflydelse.

  Det var vel ikke USA der provokerede Rusland/Sovjet til at angribe og mere eller mindre erobre hele eller dele af landene Finland, Estland, Letland og Litauen ? Og det var vel ikke USA der provokerede Sovjet til at angribe Polen fra øst i aftale med Nazityskland ? Og det var vel ikke USA der holdt Vesteuropa besat efter WW2, så Sovjet som modsvar holdt hele Østeuropa besat ? Vel ?
  Og når befolkningerne i Ukraine og Georgien har valgt ledere, der muligvis er venligset i USA, men det ændrer jo ikke deres demokratiske status.

 • Anmeld

  Claus Sønderkøge · Socialistisk økonom

  Vi kan sandelig være stolte af vore svinske venner

  Johansen du kan übenbart ikke blive fördig med dine skriblerier. Nej det var ikke USA som angreb Polen. Polen er noget nör det dürligste eksempel du kan finde, det er en vandrepokal med meget forskellige grænser og landeudstrækning gennem historien. Rusland har flere gange angrebet Polen.

  Men når du åbenbart er så vild med den slags her så kig på hvem der angreb Rusland i 1940 og hvem der virkelig stod bag Nazisterne. De rigtige nazister var jo ikke tyskere men skandinaver og skotter som havde taget vejen om ad USA, Ku Klux Klan og de amerikanske præsidenter. Der er god årsag til at Danmark var førende i Europa med social-darwinismen og at Sverige forherliger racisme og at amerikanske præsidenter den dag i dag fejrer racehygiejne.

  Det var også årsagen til at præsident Roosevelt blev forhindret i at hjælpe den lovlige spanske regering som han ønskede. Halvdelen af USAs befolkning var nazister, 2/3 af Roosevelts regeringsmedlemmer var nazister. Det var årsagen til at krigen trak ud, man turde ikke sætte amerikanske soldater ind i Tyskland da halvdelen jo var nazister. Man forventer mytteri og det blev der da også til sidst.

  Nej Vietnam krigen var ikke et fejltrin hos USA det var hensynsløs racehygiejne. Vi kan sandelig være stolte af vore svinske venner.

  Og så vore troløse venner England og Frankrig som ikke mente de skulle efterkomme en bistandstraktat blot fordi de ikke syntes de ville bruge penge på Polen. Det generede dog ikke England i at råde Polen til krig fremfor at gå ind i forhandlinger med den svenske industrimand som søgte at undgå verdenskrigen skulle brede sig til Europa. Men England ønskede den totale ødelæggelse af Europa.

 • Anmeld

  Henrik Clemmensen · Pensionist

  Jeg opgiver at debattere

  med to personer, som er fastlåst med hver sin yderligtgående dagsorden.
  Jeg har prøvet at se tingene i et større perspektiv, hvor det jo er soleklart, at den politiske udvikling ( indvikling ) ofte har medført konflikter, som faktisk godt kunne ses som naturlige i den på det pågældende tidspunkt værende historiske kontekst.
  Tyskland har i 1900-tallet rumsteret flere gange, ikke mindst i forhold til Finland og Rusland. Finland har ofte været politisk kastebold, og så var det faktisk Tyskland, som sendte Lenin af sted for at lave revolution fra St.Petersborg og senere forsøgte at støtte Finland. De lykkedes med Lenin! Finland og Rusland har vel haft samme problemer med grænsedragning, som Danmark Tyskland og mange andre.

  At ethvert land i en bestemt situation kan foretage angreb på nabolande "af forebyggende årsager" er ikke noget nyt. Og ikke altid helt dumt.

  Når maskinmesteren ikke fjerner sig fra sin maskine og løfter sig op, får han aldrig det fornødne overblik. Derfor har hr. Johansen ikke forstået, hvad USA m.fl har haft gang i, både i Georgien og Ukraine her i nyere tid.
  Og derfor er det stødende, at han kun udtaler sig om Ruslands aggressivitet og undlader at pege på vesten, specielt USA, som i nyere tid både selv har investeret voldsomt i at udvikle nye våben, de kunne bruge selv - OG sælge,
  samt har prøvet at piske alle vi smådumme allierede til at købe deres våben, deltage i deres forfejlede og falskt begrundede angreb, som kun har gjort situationen værre og værre. Og værre. Slut herfra, tak for debatten.

 • Anmeld

  Jørgen Jørgensen

  Danmark som udkants USA´S  underdaniste lydstat.

  Har den udenlandske guerilla allerede hacket og overtaget det danske forsvarsministerium?

  Eller har de bare betalt til Løkkefonden?

 • Anmeld

  Bertel Johansen · Maskinmester

  Re: Henrik Clemmensen

  Jeg er så udmærket klar over "hvad USA m.fl har haft gang i, både i Georgien og Ukraine her i nyere tid."

  Men jeg tillader mig at mene, at der er en ret så markant og afgørende forskel på, at være inviteret af en demokratisk valgt regering, som USA har gjort, og så at overfalde og militært besætte dele af en nabostat således som Rusland gør.

  Måske skulle De og Deres ligesindede bare prøve at sætte Dem ind i forskellen på fredeligt gensidigt inviteret samarbejde og væbnet militært overfald. Det næste bliver vel, at De hævder, at den russiske besættelse af dele af Ukraine og dele af Georgien jo bare er en "fredsbesættelse" på samme måde som Nazityskland "fredsbesatte" Danmark i 1940. Det ville jo rime fint med at præsident Putin jo efterhånden opfører sig og lyder lidt som rigskansler Hitler.

 • Anmeld

  Henrik Clemmensen · Pensionist med udenlandske forbindelser

  Sandheden kan være en mellemting

  Hr maskinmester Johansen. Rusland er intet dydsmynster og har lavet masser af ballade, især i tiden før og under Sovjetunionen.
  Men maskinmesteren fokuserer udelukkende på Rusland, uden at inddrage andre stater, og det er helt urimeligt.

  I disse dage kan man undre sig over, at Putin lige inden sit valg og de kommende internationale fodboldkampe, skulle have ønsket at pådrage sig verdens fordømmelse ved at forgive en fratrådt dobbeltspion i England. Selv ruslandshaderen og -eksperten Leif Davidsen undrer sig over dette.
  Derfor er der faktisk en større chance for, at forgiftningen af de to er planlagt og gennemført af Putins modstandere. - Men det nævnes ikke i pressen. - Putin har jo også modstandere i Rusland.

  Hvis EU havde afholdt sig fra at starte forhandlinger med Ukraine og deres demokratisk valgte præsident, om en tlnærmelse til EU og vesten, så havde det måske udviklet sig anderledes fredeligt i Ukraine.
  Ukraine har jo - også efter Sovjetunionens kollaps - haft et nært forhold til Rusland, som faktisk relativt var til gavn for økonomien i Ukraine, fordi de kunne sælge både landbrugsvarer og det de producerede i jern og stål-sektoren, til Rusland. Maskinmesteren har sikkert hørt om virksomheden Antonov, som var god til at bygge mange typer fly.
  De købte også russisk gas til rabatpris. - Den prisaftale holder selvfølgelig ikke længere... fordi der forsvandt alt for meget gas i rørene i Ukraine.

  Når USA så samtidig støtter og påvirker oppositionen i Ukraine for at gøre klar til en ny præsident "efter eget valg", så er der da lagt op til ballade ! Formål? : at skabe et nyt Ukraine, som dels danser efter vestens pibe, dels er villige til Nato-medlemskab og missil- og våben-import fra USA, UK m.fl.
  - At aftalen med EU slet ikke var rentabel for Ukraine, det havde man helt glemt.
  Så må maskinmesteren da gerne kalde vestens forsøg på helt at overtage og manipulere Ukraine, for en fredelig aftale. Føj da.
  Har det aldrig undret maskinmesteren, at Ukraines nye magthavere, lige efter Maidan-oprøret ( som jo var arrangeret af bl.a. Bandera-folk og andre ny-nazister OG folk fra USA ) forfulgte den afsatte præsident, som måtte flygte, og at de sandelig også skyndte sig at fjerne de træer på pladsen, som havde opfanget kugler fra skytter på tagene, som skulle demonstrere "regeringens brutalitet" - Så det ikke længere kunne bevises, præcis fra hvilke tage, skytterne havde skudt - og hvem der havde adgang til taget??

  Har det heller ikke undret, at Ukraines luftfartsmyndigheder præcis gav overflyvningstilladelse til et Malaysian Airlines fly, når alle andre luftselskabers fly var dirigeret helt uden om ? Ukraines nye magthavere kunne sagtens have reddet dette fly, men de havde en anden dagsorden.
  Kort efter nedskydningen kunne man læse, at satellitovervågningen af nedskydningsområdet havde vist, at der slet ikke var nogen BUK-missil-køretøjer i det område, hvorfra nedskydningen kunne være foretaget med BUK-missiler. Efter et års "undersøgelser" kommer der ikke bare "bevis" for hvem der skød flyet ned, men sandelig også gode fotos, som viser BUK-affyringskøretøj med et manglende missil !
  Det ER da mageløst. Og det rene trylleri.

  Mht. Georgien har jeg ingen rigtige beviser, men en klar formodning om, at Sakashviili ( som var Georgiens tredje præsident ) også var plantet helt bevist af USA, hvor han jo var uddannet gennem mange år. Formål ??
  Gæt selv. Russerne bor jo lidt mod nord, ikke. Der er pokkers mange etniske russere i Sydossetien også, lige på grænsen til Rusland.

  Vil man kende noget af sandheden, må man altså læse andre kilder, end den danske og vestlige presse og se dansk tv som eneste sandhedskilde.


 • Anmeld

  Jørgen Jørgensen

  It claims that there is a “high probability” that this “outdated” ammunition was involved in downing MH17, and adds that it believes the launch site was close to Zaroshchenskoye, west of Torez in Ukraine’s Donetsk region.

  Buk manufacturer blasts Il-86 to support MH17 claims

  14 OCTOBER, 2015 SOURCE: FLIGHT DASHBOARD BY: DAVID KAMINSKI-MORROW LONDON
  Defence firm Almaz-Antey has destroyed an Ilyushin Il-86 cockpit in an attempt to prove that a Soviet-era weapon, rather than a modern Russian one, brought down Malaysia Airlines flight MH17.

  Almaz-Antey produces the Buk surface-to-air missile system, an example of which was the source of the attack on the Boeing 777-200ER, the Dutch-led inquiry believes.

  The inquiry identified the warhead as a 9N314M, carried by a 9M38-series missile, launched from the Buk transporter.

  Almaz-Antey has carried out a series of tests, including the detonation of a 9M38M1 missile placed above and to the left of a cockpit section taken from an ex-Armavia Il-86. This is the same location derived by investigators for the position of the warhead that struck MH17.

  Asset Image

  Almaz-Antey

  The defence firm says the test explosion was conducted at the Bakhirev engineering research institute in Nizhny Novgorod on 7 October.

  It claims that the resulting concentration of damage to the Il-86 structure, and the types of warhead fragmentation shrapnel, differ to those inflicted on the 777.

  Almaz-Antey says the damage indicates that an older 9M38-type weapon was used, one which is no longer in service with Russian forces but used by Ukraine’s armed forces.

  It claims that there is a “high probability” that this “outdated” ammunition was involved in downing MH17, and adds that it believes the launch site was close to Zaroshchenskoye, west of Torez in Ukraine’s Donetsk region.

 • Anmeld

  Jørgen Jørgensen

  Malaysia Airlines Flight 17 17. juli 2014

  Den 22. juli 2014 bragte Al-Jazeera en artikel hvori et lokalt øjenvidne fortæller, at han så et andet fly bag Boeing-777. "Det var et ukrainsk jagerfly, der fløj lige bag flyets hale. Så whoosh! Og en høj eksplosion. Der var et nyt brag, og vi så dele falde ud af skyerne.". Øjenvidnet er sikker på det var et ukrainsk jagerfly, der efterfølgende fløj mod sydvest tilbage til Ukraine.

  Den 23. juli bragte BBCs russiske afdeling en videoreportage, hvor tre lokale øjenvidner fortæller de så et militærfly der fløj under MH17 og to eksplosioner umiddelbart før nedstyrtningen

  I en video uploadet på YouTube af separatister en måned før nedskydningen, fortæller en kvindelig militssoldat fra Sloviansk, at et ukrainsk kampfly har skjult sig bag et passagerfly umiddelbart før og efter et bombeangreb. I videoen siger hun "De [ukrainsk militær] ville provokere militsen til at nedskyde passagerflyet. Det ville medføre en global katastrofe. Civile ville blive dræbt. Så ville de sige terrorister havde gjort det.

  Kort efter nedtog BBC reportagen, hvilket udløser kritik fra en række brugere. BBC begrunder dagen efter nedtagningen med, at reportagen ikke levede op til redaktionelle standarder

  Den 23. december 2014 bragte den russiske avis, Komsomolskaja Pravda, et interview med en uidentificeret ukrainsk borger, der fortalte at han på nedskydningsdagen var på Aviatorskoje flybasen nær Dnipropetrovsk. Her så han flere Sukhoj-25-fly forlade og returnere til basen. "Cirka en time før Boeing-nedstyrtningen var tre jagerbombere blevet beordret i luften. En af dem havde luft til luft-missiler. Det var en Sukhoj-25." Da den landede var det uden missiler og en skræmt pilot blev hjulpet ud mens han sagde "Forkert fly". Senere på aftenen havde piloten angiveligt sagt, at han "var på det forkerte sted på det forkerte tidspunkt"

  På en video lagt på YouTube d. 30. maj 2015 af hollandske Max van der Werff siger en lokal pensioneret minearbejder, Bulatov Lev Aleksandrovitj, at han så nedskydningen af MH17 af et jagerfly med egne øjne og ved hjælp af sin kikkert. Vidnet har talt med flere udenlandske undersøgere og er villig til at tage en løgnedetektortes

  en 9. oktober 2014 oplyste den hollandske udenrigsminister Frans Timmermanns i et talkshow, at et af de australske ofre var fundet med påført iltmaske og alle passagerer således ikke døde øjeblikkeligt, som eksperter har påstået[94][95][96][97]. Dagen efter undskyldte han at afsløringen havde fundet sted forinden de pårørende var blevet informeret

  Den 20. oktober oplyste det ukrainske forsvarsministerie at det var faktuelt forkert, at separatister nogensinde havde erobret et BUK-system.

  På årsdagen for nedskydningen bragte det australske medie News Corp Australia en video optaget kort efter nedskydningen

  I den fulde udskrift af optagelsen er der forvirring omkring nedskydningen og militslederen siger 'dé siger at Sukhoi [SU-25 jagerfly] nedskød det civile fly og vores nedskød jagerflyet'. Senere føres en dialog i baggrunden 'Det andet [fly] er også civilt?', 'Jagerflyet nedskød det her og vores folk nedskød jagerflyet', 'De besluttede at gøre det på d[111]en måde, for at få det til at se ud som om vi har nedskudt [passager]flyet'.[112].

  Samme dag dokumenterede tv-kanalen Russia 24[113] at optagelserne allerede 20. juli 2014 var blevet overdraget af til BBC af manden der gav ordrer og filmede, militslederen med kaldenavnet "Zhuk", som BBC interviewer. BBC konkluderer at optagelserne giver et indblik i hvordan en gruppe af oprørere opførte, men de giver ingen beviser om hvem der nedskyd flyet. Kun en uafhængig international undersøgelse kan foretage en endegyldig konklusion

  Den 2. juni 2015 afholdt Ruslands største våbenproducent, statsejede Almaz-Antej, en pressebegivenhed som opfølgning på virksomhedens anke til den Europæiske Domstol over at være sanktioneret af EU for at bidrage til konflikten i Ukraine. Virksomheden mener det er grundløst at forbinde dem med nedskydning af MH17[116].

  På pressekonferencen fremlagde Almaz-Antej bevis for, at hvis MH17 blev nedskudt af et jord til luft-missil, så er dette et 9M38-M1 missil armeret med et 9N314M1 sprænghoved fra en ukrainsk BUK M1, der udgik af produktionen i 1999, tre år før Almaz-Antej blev grundlagt. Derfor var sanktionerne grundløse i følge Almaz-Antejs direktør, Jan Novikov[117][118][119].

  Konklusionen er baseret på en analyse af fragmentskader på MH17 og virksomheden mener at affyringen er sket nær byen Zaroschens'ke[120] og ikke Snizhne[121][122].

  Almaz-Antej sagde desuden de var villige til at nedskyde en udgået Boeing-777 på deres testområde under overvågning af udenlandske uafhængige eksperter og verdens ledende flyproducenter[123][116].

  Almaz-Antej opfordrede USA om at frigive billeder og information fra den amerikanske satellit, som de bekræftede var over området på nedskydningsdagen (Se Russiske Spørgsmål, nr. 10).

  Almaz-Antej har i under flere møder med de hollandske undersøgelsesmyndigheder har fremlagt teknisk information om 9M38 og 9M38M1 jord-til-luft missiler, der anvendes i BUK systemet, bl.a. om affyrings-, målsøgnings- og detoneringsalgoritmer. Den russiske repræsentation i undersøgelsen kritiserede i skarpe vendinger de hollandske myndigheder for at disse informationer ikke var anvendt i undersøgelsen [124][125].

  Om formiddagen den 13. oktober 2015, før fremlæggelsen af den hollandske havarikommissions rapport, afholdt Almaz-Antej et tre timer langt pressemøde hvor de gennemtik forsøg foretaget med missiler på fly for at be- eller afkræfte deres konklusion fra juni måned

  Den 2. juni 2015 afholdt Ruslands største våbenproducent, statsejede Almaz-Antej, en pressebegivenhed som opfølgning på virksomhedens anke til den Europæiske Domstol over at være sanktioneret af EU for at bidrage til konflikten i Ukraine. Virksomheden mener det er grundløst at forbinde dem med nedskydning af MH17[116].

  På pressekonferencen fremlagde Almaz-Antej bevis for, at hvis MH17 blev nedskudt af et jord til luft-missil, så er dette et 9M38-M1 missil armeret med et 9N314M1 sprænghoved fra en ukrainsk BUK M1, der udgik af produktionen i 1999, tre år før Almaz-Antej blev grundlagt. Derfor var sanktionerne grundløse i følge Almaz-Antejs direktør, Jan Novikov[117][118][119].

  Konklusionen er baseret på en analyse af fragmentskader på MH17 og virksomheden mener at affyringen er sket nær byen Zaroschens'ke[120] og ikke Snizhne[121][122].

  Almaz-Antej sagde desuden de var villige til at nedskyde en udgået Boeing-777 på deres testområde under overvågning af udenlandske uafhængige eksperter og verdens ledende flyproducenter[123][116].

  Almaz-Antej opfordrede USA om at frigive billeder og information fra den amerikanske satellit, som de bekræftede var over området på nedskydningsdagen (Se Russiske Spørgsmål, nr. 10).

  Almaz-Antej har i under flere møder med de hollandske undersøgelsesmyndigheder har fremlagt teknisk information om 9M38 og 9M38M1 jord-til-luft missiler, der anvendes i BUK systemet, bl.a. om affyrings-, målsøgnings- og detoneringsalgoritmer. Den russiske repræsentation i undersøgelsen kritiserede i skarpe vendinger de hollandske myndigheder for at disse informationer ikke var anvendt i undersøgelsen [124][125].

  Om formiddagen den 13. oktober 2015, før fremlæggelsen af den hollandske havarikommissions rapport, afholdt Almaz-Antej et tre timer langt pressemøde hvor de gennemtik forsøg foretaget med missiler på fly for at be- eller afkræfte deres konklusion fra juni måned

  Almaz-Antej oplyste at den foreløbige rapport ville angive at MH17 blev nedskudt af et 9M38M1 sprænghoved med "I-bjælke" ammunition, der er en modifikation som tilføjer sommerfuglsformede fragmenter i et ekstra bølge af skader. Tidlige versioner af 9M38 missiler har ikke "I-bjælke", men kun firkantede fragmenter. I Sovjettiden fik Ukraine leveret disse tidlige versioner af 9M38 missilerne og Rusland fik sidst leveret disse i 1986, hvor de med en holdbarhed på 25 år udløb i 2011 [129].

  I forsøget foretaget af Almaz-Antej medførte sprængningen sommerfugleformede skader i skroget, mens disse ikke blev fundet i vraget fra MH17, hvor der kun var firkantede skader. Dette fik våbenproducenten til at konkludere at skaderne på MH17 er sket med den tidligere generation af 9M38 missilet og konkludere deres eksperiment ikke kun tilbageviser den hollandske version om affyringen er sket fra Snezjnoje regionen, men også at missilet anvendte 9M38M1 ammunition [129].

  Direktøren for Almaz-Antaj, Jan Novikov, sagde at "Det er nu helt klart, at hvis et missil blev brugt, så var det en Buk 9M38, ikke en 9M38M1, affyret fra området nær Zaroschens'ke. Det eneste vi endnu ikke forstår, er hvorfor fragmenter fra 9M38M1 er blandt beviserne" [130]. Zaroschens'ke er ca. 20 km vest for Snezjnoje-regionen [131].

  Af den endelige havarirapport fremgår der blev fundet sommerfugleformede fragmenter i selve skroget, der anvendes i 9M38M1. Almaz-Antajs eksperiment demonstrerer at disse fragmenter også laver sommerfugleformede skader på skroget, hvilket ikke er fundet på MH17.

  MH17: Ingen fortjener at dø på den måde
  På årsdagen for nedskydningen bragte russiske RT den engelsksprogede dokumentarfilm, 'MH17: Ingen fortjener at den på den måde' med undertitlen 'et år uden sandheden'[151]. I filmen besøger journalisten Jana Erlasjova pårørende, journalister og andre interessenter i Malaysia, Holland, Ukraine og Tyskland.
  Nye oplysninger fra dokumentaren gav anledning til fornyet kritik af hemmeligholdelsen af opklaringsarbejdet. Den amerikanske historiker og forfatter Eric Zuesse kritiserede at hverken malaysiske myndigheder eller de pårørende måtte åbne den forseglede kiste med liget af piloten, der var hjemsendt til begravelse. Da billeder af det efterladte pilotsæde viser et tydeligt skudhul, der ikke kan forveksles med en fragmentskade, ville en undersøgelse af liget formentlig afsløre skudhuller efter Zuesses opfattelse

  Den 17. juli sagde NATOs generalsekretær, Anders Fogh Rasmussen, i en pressemeddelelse at "Det er afgørende, at en international undersøgelse bliver iværksat omgående og ikke møder nogle hindringer, så vi kan få fakta på bordet og dem, som bærer ansvaret, hurtigt kan blive retsforfulgt"[260]. Pressemeddelelsen indeholdt oprindeligt også teksten "Omstændighederne bag flystyrtet er stadig meget uklare" som dog er bortredigeret i version af 13. august fra NATOS hjemmeside[261][262].

  Danmarks udenrigsminister Martin Lidegaard sagde den 20. juli at alt pegede på at prorussiske separatister stod bag nedskydningen med missiler fra Rusland[270].

  Tidligere udenrigsminister Uffe Ellemann-Jensen har på TV2News sagt at det er 99% sikkert at pro-russiske separatister har nedskudt flyet med udstyr leveret fra Rusland[281][282]. I forbindelse med sin rolle som kommentator af NATO's topmøde skærpede han udtalelsen yderligere og til at dette var en kendsgerning.

 • Anmeld

  Jørgen Jørgensen

  CIA-agent David L. Stern med BUK

  På årsdagen for nedskydningen blev en afskrift af aflyttede telefonsamtaler offentliggjort via en engelsk internetside til offentliggørelse af pressemeddelelser. Med afskriften blev en mindre del af lydfilen også gjort tilgængelig. Lydfilerne påstås at være udleveret af tidligere SBU-chef, Valentyn Nalyvaitjenko, der blev afskediget d. 18. juni 2015 [327].

  Afskriften omhandler seks samtaler i perioden 25. juni til 15. juli 2014, hvor den amerikanske freelance BBC- og Global Post-journalist i sin [yderligere] egenskab af CIA-agent, David Loyd Stern[328], taler med en anden person om, hvad der kan udledes til at være planlægning af nedskydningen af et passagerfly med en BUK i samarbejde med ukrainere.

  Den 11. august 2015 offentliggjorde den russiske tabloidavis, Komsomolskaja Pravda, de fulde optagelser med russisk oversættelse hvori den anden person identificeres til at være amerikaneren, David Hamilton

  Operation 17.17 - Bomber placeret i MH17
  Den 11. august 2015 bragte den russiske tabloidavis Komsomolskaja Pravda et interview med en navngiven privatdetektiv og tidligere bodyguard, der sagde han via sine kilder i FSB havde beviser på CIA’s involvering i nedskydningen af MH17 [329].

  CIA havde placeret bomber bag instrumentbrættet i MH17 og i lastrummet tæt på motorerne, der blev udløst elektronisk. Dette skulle ske samtidigt med nedskydningen med et BUK jord til luft-missil. Affyringen af BUK skulle dække over bomberne, men missilet alene risikerede at ramme forbi. Det blev planlagt af to amerikanske CIA-agenter, se CIA agent David L. Stern med BUK, som var blevet aflyttet under planlægningen.

  Udover bevis i form af optagede samtaler er der eksplosionsundersøgelse af vragrester, optagelser af koordinering mellem pilot på Su-25 (citeres som Su-27 i artiklen) og kontroltårn. Derudover er der en video optaget på mobiltelefon i BUK-kontrolrummet under affyringen. Disse øvrige beviser blev dog ikke offentliggjort.

  Operationen var navngivet 17.17 efter dato og flyruten. Det skete med medvirken fra Holland, USA og Ukraine.

 • Anmeld

  Jørgen Jørgensen

  Da MH-17 "shootdown" var i gang, tvang en flyveleder på Kiev Boryspil-lufthavnen sine observationer om, at det ukrainske fly fulgte MH-17 med det formål at skyde det ned.


  https://archive.org/details/MH17RadarEyewitnessSpainBucaCONFIRMED

 • Anmeld

  Jørgen Jørgensen

  twetede--

  ikke tvang

 • Anmeld

  Henrik Clemmensen · Pensionist med udenlandske forbindelser

  Jeg SKAL da lige love for

  at proppen røg af ! Og tak for det, Jørgen J.

  Håber at danskerne - og da især danske "ansvarlige" politikere - vil nærlæse J.Jørgensens indlæg og dernæst søge flere informationer selv.

  Det er på høje tid at politikere i hele Europa og især i Nato, får øjnene op for det der foregår i det skjulte, for at misinformere os alle sammen om de slemme russere. Jo de har da mange fejl, men behandl dem dog bedre !

  Det ville også være godt for folk i Europa at vide, HVEM der opfandt den nervegift, som England nu beskylder Rusland for at have fremskaffet og brugt i England.
  Nervegiften blev opfundet af en mand i Tashkent som arbejdede i en kemisk fabrik, som bl.a. producerede kemiske våben.
  Nervegiften blev forbudt, og fabriken nedlagt for mange år siden.
  Der var en person (mindst), som kendte den kemiske sammensætning, nemlig ham som havde skabt nervegiften. Hvor lever denne mand ??

  Han har i mange år levet i USA !!!
  Kunne man tro, at CIA måske har haft held til at købe recepten af ham ???

  Uha nej da, vel, det er da lettere at angribe Rusland for dette også - FØJ !

 • Anmeld

  Bertel Johansen · Maskinmester

  Dansk aflægger af russisk troldefabrik

  Fin debat denne her. Nu véd vi, at den russiske troldefabrik til produktion af antidemokratiske konspirationsteorier for at hylde den nye zar i Rusland, har en dansk aflægger der til og med arbejder her i Altinget.

  Så tak for informationen. Det forklarer jo en hel del.

 • Anmeld

  Henrik Clemmensen · Pensionist med udenlandske forbindelser

  Hvad fantaserer du om, maskinmester ?

  og hvilken betydning har det, hvor nogen arbejder ?

  Jeg fx har kun arbejdet i Danmark, men kender en del fornuftige folk fra udlandet, som har god adgang til bedre informationer end dem, som du åbenbart selv klarer at få læst.
  Prøv fx også at se tv fra andre kanaler end Nato-landenes. - Der vil åbne sig en helt ny verden for dig, med informationer, du aldrig har hverken hørt eller drømt om før.

 • Anmeld

  Jørgen Jørgensen

  Hi HI, den danske troldefabrik hedder "Wikipedia".


  Mine indlæg får kun lov til at stå fordi det er et flere dage gammelt debatindlæg eller det er ignoreret.

  Henrik, bliv ved med at skrive så længe du har kræfterne.

 • Anmeld

  Jørgen Jørgensen

  Det er en gammel okkult sandhed at når en magt ønsker at få magten

  over en anden magt skal den dele sit mål i 2 . Del og hersk hedder det.

  Sandheden om Rusland som fjendebillede er at det er nødvendigt at opretholde fjendebilledet for

  at USE (united states of europe)- projektet kan begynde at blive realiseret inden for de nærmeste 7 år.

  Uden at dele Europa i 2 dele vil USA-CIA ikke først kunne opnå sit mål om en europæisk kopi af USA, USE, for senere at forene det igen inklusiv resterne af tredelt Rusland (kinesisk,islamisk og europæisk) del i et fælles USE efter amerikansk forbillede og USA ´s brohoved til Asien.

  Fjendebilledet af Putin er en nødvendighed i CIA-USA`s strategi for et amerikansk Europa efter amerikansk forbillede med ca 50 stater inkulsive engang Rusland i ca år 2060.

  Efter at Rusland har stået på venteliste i 17 år i 2057.

  Hele mellemøsten og Nordafrika og Vestafrika vil blive optaget i USE.

  Uden Rusland som fjendebillede ville Europa ikke så villigt opgive sine egne både og hoppe op i USA-båden og ro for "Farmand"´s båd - USA.

 • Anmeld

  Jørgen Jørgensen

  Danmark har ikke sammenfaldne interesser med USA i forholdet til Ruskand.

  Jeltsin opløste Sovjetunionen på komisk-tragisk vis og forærede i realiteten land og resource bort til private kapitalinteresser.

  Det kom der en modreaktion på i Rusland.

  USA fører nu krige i udkanten af Euopa og Rusland, der defacto opløser og nedbryder Europa, og ender med Europas udslettelse.

  Modsat Europa forsvarer Rusland sin rest af integritet.

  Rusland er det eneste land, der qua sin størrelse mm reelt ville kunne opsuge hele det syriske lands befolkning på en hensigtsmæssig facon.

  Som alle europærere har vi , ikke bare en interesse i at normalisere forholdet til Rusland, men en KÆMPE interesse.

  At afskære sig selv fra sin anden halvdel er et mega-selvmål for Europa.

  Europa har brug for at socialisere med Rusland.
  Ud af socialt og økonomisk samkvem kan en ny og fri bevidsthed med reel frihed for alle mennsker, opdyrkes, istedet for et paranoidt forhold.

  Europa har på alle måder brug for Rusland og omvendt.

  Meget mere kan skrives og vinkles anderledes om i denne på mange måder revolutionerende evolution af hvordan verden formes i disse tider, især fra de kræfter, der udgår fra USA.

  Det USA, der fremstilles og endda fremstiller sig selv, som en bananrepublik, hvor 2500 twitter-kontoer skulle kunne vælte det nuværende politiske dogme.

 • Anmeld

  Jørgen Jørgensen

  EU er et amerikansk projekt for


  et USA´s forlængede arm og brohoved til kontrol af resten af verden i en Pax Amerikansk fred, der som romerrigets fred , Pax Romanum, handler om at intet sted i verden foregår der ikke noget som ikke angår os, eller vores allieredes interesser,

  og er der ikke nogen allieredes interesser , så opfinder vi dem på stedet.

  Europa må gøre op med sig selv om vi vil være med til at "syrianisere" hele resten af verden til en homogen masse.

  Syriana er et Washington udtryk for at tilpasse en egn eller en region eller en verdensdel, så den passer til vores behov.

  Den reneste og skæreste egoisme.

 • Anmeld

  Jørgen Jørgensen

  Senator (og zionist) Nuland brugte 3-4 miliarder dollars.....

  til CIA til at destabilisere og undergrave Ukraines forhold til dets broderfolk i Rusland.

  Skulle Putin have siddet stille og set på at den russiske flåde kom under CIA ´s kontrol?

  Var det ca 90 % af Krims befolkning, der de facto følte sig befriet af Rusland?

  Skal vi takke den værste præsident i verdenshistorien, nobelfredsprismodtageren Obama, for at have bevilget 1000 milliarder kroner alene til at opruste atomvåben med?-

  Og på løgnagtig vis fuldstændigt løbe fra sin tale i Prag i 2009, hvor Obama lovede at afskaffe alle atomvåben!!

 • Anmeld

  Jørgen Jørgensen

  Nervegiften Novichok kan selvfølgelig stamme fra


  hvor som helst, inklusive Georgien, Ukraine eller USA,

  men i nutiden politiseres ethvert faktum,

  og enhver politik faktificeres af ønsketænkning til fremme af den herskende politiske agenda.

  Nemlig at male fjendebilledet ind i hovederne på masserne og suggestere end og sig selv, politikerne selv, så de til sidst tror på egen løgne, forestillinger, abstraktioner eller ønsketænkning.

  Her er Claus Hjort Frederiksen virkelig inde i en betænkelig udvikling.

  Ihvertfald må man undre sig over at Putin skyder sig selv i foden igen og igen, mens delingen af Europa er den, der står tydeligere og tydeligere frem som resultatet at alle handlingerne, gerningerne og retorikken.

  Det er nu ligemeget hvad russere siger fordi vi er kommet derhen hvor ingen lytter, og ingen ØNSKER eller vil FORSTÅ russerne mere.

  Det er simpelthen politisk ukorrekt.- og kan have katastrofale økonomiske konsekvenser for lande, samfund eller personer pga efterfølgende sanktioner fra Washington - vores hovedstad.

 • Anmeld

  Henrik Clemmensen · Pensionist med udenlandske forbindelser

  Ja det er spændende

  at se, hvordan denne gifthistorie med Novichok udvikler sig.

  Nu har England jo lagt hårdt ud med beskyldninger, helt som forventet, men alligevel på et dummere niveau end forventeligt. Så nu skal Rusland til at forklare ikke bare hvad de bliver beskyldt for og som IKKE er bevist endnu, men sørme også hvordan de kunne UNDGÅ at være de kriminelle bagmænd til attentatet.

  Jo da. Så kunne man vel godt ønske sig, at Therese May m.fl. kunne forklare, hvorfor de er så sikre på, at ikke andre kunne have fået fat i nervegiften,
  se bare hvad der fremgår af Wikipedia på engelsk:

  Since its independence in 1991, Uzbekistan has been working with the government of the United States to dismantle and decontaminate the sites where the Novichok agents and other chemical weapons were tested and developed.[15][16] In 2002, the United States Department of Defense dismantled the major research and testing site for Novichok at the Chemical Research Institute in Nukus, under a $6 million Cooperative Threat Reduction program.[19][20]

  Description of Novichok agents
  Examples of structures claimed as Novichok agents[21][22][23][24]

  The first description of these agents was provided by Mirzayanov.[12] Dispersed in an ultra-fine powder instead of a gas or a vapor, they have unique qualities. A binary agent was then created that would mimic the same properties but would either be manufactured using materials legal under the CWT[14] or be undetectable by treaty regime inspections.[16] The most potent compounds from this family, Novichok-5 and Novichok-7, are supposedly around five to eight times more potent than VX.

  Mirzayanov gives somewhat different structures for Novichok agents in his autobiography to those which have been identified by Western experts. He makes clear that a large number of compounds were made, and many of the less potent derivatives were reported in the open literature as new organophosphate insecticides, so that the secret chemical weapons program could be disguised as legitimate pesticide research.

  Manden der opfandt Novichok lever altså fortsat i USA efter sin løsladelse i Rusland.
  Han har udgivet en bog med en sikkert reduceret formel på giften, og der er en ret god chance for, at han har snakket med CIA om resten.

  Derfor er de engelske påstande lige så provokerende grove som de kan være usande, og måske har CIA og deres britiske brødre snakket alvorligt sammen INDEN der blev planlagt dette attentat.

 • Anmeld

  Jørgen Jørgensen

  Verdensfreden kan nu kun bevares ved omvendt bevisførelse: politiske konklusioner uden skelen til retssikkerhed


  Rusland skal bevise sin uskyld!

  Verden er vendt op og ned.

  Theresa May fastslår - uden bevis- at Novichok´en brugt mod Skripal er produceret i Rusland og spekulerer videre /konkluderer at den russiske regering står bag fordi russerne ikke kan forklare sig samtidig med at russerne nægtes adgang og information til "beviserne"

  Som et fakta, men uden bevis.

  Også Pakistan har Novichok.

  Ved Anthrax angrebene i årene efter 9/11 viste det sig år efter, at det kom fra en indsider agent fra engelske/amerikanske laboratorier

 • Anmeld

  Henrik Clemmensen · Pensionist med udenlandske forbindelser

  En skandale for politikere

  danske som udenlandske, som uden videre støtter op om Englands påstande.

  Hvilken retstilsyand kan vi allesammen forvente herefter.

  Hvad siger statsministeren ? Udenrigsministeren har også allerede solgt sin sjæl til de kære nato-venner.
  Først opfandt disse englændere "beviser" på at Saddan Hussein havde giftgas.
  - Det viste sig at være LØGN !

  Nu har de samme englændere ikke alene lavet det samme stunt med beskyldningerne imod russerne,
  de har også - ret kort tid efter at have fejret deres Magna Carta -
  fundet en perfid udvej fra de alminde retsprincipper om at en mistænkt ikke er skyldig, før vedkommende er dømt ved fremlæggelse af afgørende bevismateriale eller indicier, som rydder al tvivl af vejen.
  - Så man er ikke længere uskyldig til det modsatte er bevist !! Ærgerligt.

  Englænderne selv har ikke opfyldt de aftalte krav i en sådan sag, om at fremlægge dokumentation for påstandene om den brugte gift.

  Anders Samuelsen: Du får et kæmpe-problem med din troværdighed herefter, og det gør i øvrigt alle de politikere, som ikke stiller større krav til hvordan sådan en sag bør håndteres.

  Man får den uhyggelige mistanke, at England er blevet tvunget til denne aktion af en amerikansk præsident eller hans CIA, ja det ville være en typisk action fra Mike P. som jo lige er blevet Secretary of State.

  Men OK, det kan også være englænderne selv, for de har som nævnt gjort næsten det samme før uden at skulle stå til ansvar, og de behøver jo selv at sælge flere våben efter deres Brexit-valg.

 • Anmeld

  Jørgen Jørgensen

  Omvendt -land fortsætter med at Thereresa May har interesse


  i at bruge Skripals fogiftning til at samle sympati indenrigspolitisk.

  På den måde bortledes opmærksomheden fra det morads hendes regering står i.

  USA "mener" nu også at Rusland stod bag.

  Rusland beder om i det mindste at få lov til at sammenligne den brugte gift med deres egen for at se om giften er konvertible med deres egen ved hjælp af en uafhængig analyse.

  Rusland trygler og beder om at den engelske regering skruer hovedet på igen og begynder at se nøgtern på sagen, da Rusland hævder ikke at have noget at skjule.

 • Anmeld

  Jørgen Jørgensen

  Kritisk tænkning............... Hidtil har USA ikke ødelagt dets kemiske lager.


  Nebenzya, russisk FN ambassadør,- fremhæver, at flere NATO-lande tidligere har indledt programmer til at udvikle VX-type nervegifte selv.

  Udviklingsarbejdet af sovjet-nerve-gifte stoppede i 1992.

  I 2017 afsluttede Den Russiske Føderation ødelæggelsen af ​​alle eksisterende lagre i overensstemmelse med OPCW retningslinjer.

  Hidtil har USA ikke ødelagt dets kemiske lager.

 • Anmeld

  Jørgen Jørgensen

  Omvendt -land fortsætter med at Thereresa May har interesse

  i at bruge Skripals fogiftning til at samle sympati indenrigspolitisk.

  På den måde bortledes opmærksomheden fra det morads hendes regering står i.

  USA "mener" nu også at Rusland stod bag.

  Rusland beder om i det mindste at få lov til at sammenligne den brugte gift med deres egen for at se om giften er konvertible med deres egen ved hjælp af en uafhængig analyse.

  Rusland trygler og beder om at den engelske regering skruer hovedet på igen og begynder at se nøgtern på sagen, da Rusland hævder ikke at have noget at skjule.

 • Anmeld

  Jørgen Jørgensen

  Vedbys fakta: Er der forskle på Rusland og russiske hackere? Ikke hvis man spørger Vedby og forsvarsministeren!


  Vedby skriver:
  "15. februar kunne forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen (V) bekræfte, at det var russiske hackere, som stod bag cyberangreb på Mærsk i juni og juli 2017."

  MEN: i Børsen kan man læse:

  "Ud over Mærsk, blev virksomheder over hele verden ramt, især i Rusland og Ukraine. Bl.a. blev den russiske statsejede oliegigant Rosneft ramt, samt lufthavnen i Kiev."

  Så den russiske stat har hacket og skadet sig selv.

  Politikken halter desværre ikke,

  MEN DET GØR LOGIKKEN.

 • Anmeld

  Henrik Clemmensen · Pensionist med udenlandske forbindelser

  Men det er meget værre :

  At logikken halter er en ting. For et professionelt hackerangreb havde næppe ramt andre end planlagte mål.

  Men det er meget værre, at Danmarks forsvarsminister tror blindt på de informationer, han modtager fra USA, UK eller Nato.

  Når nogen så spørger ham: Jamen hvor VED de det fra ?
  så svarer denne seriøse politiker bare, at det kan han ikke sige noget om for ikke at afsløre kilderne.

  Så den mand vi danskere skal stole på i forsvaret af Danmark, ved ingenting eller må ikke afsløre noget. - For sæt nu det skulle vise sig at "kilderne" var fulde af løgn.

  UK og USA har i en lang række tilfælde serveret løgne for at fremme egne formål. Dette er muligvis almindeligt accepteret indenfor politik, hr. forsvarsminister, men der må da være en bundgrænse !

  Jeg har ingen større medlidenhed med en Saddam Hussein, men når UK påstod at han havde store mængder af giftgas og var en fare for verdensfreden, så var det løgn.

  Beskyldningerne imod Rusland vil sikkert også vise sig at være løgn.

  Desværre er jeg bange for, at USA's beskyldninger mod Assad om fortsat brug af giftgas i Syrien også er løgn, men er et nødvendigt påskud for at USA kan optrappe krigen imod ham, for at USA ikke skal miste sin "magtposition" i mellemøsten helt.

 • Anmeld

  Jørgen Jørgensen

  Henrik, Du har ret :  Hvordan, hvornår, hvor og hvorfor er forbudte spørgsmål i dialogen med CIA- Usa.

  Ikke én gang f. eks er det blevet nævnt i de danske medier at det er oprørerne, der forhindrer mennesker at flygte ud af Ghouta. Oprørerne skyder de mennesker, der forsøger at flygte. De bliver holdt som gidsler.

  Giftgasløgnen kan du også finde masser af beviser for.

  Giftgassen, som jeg husker det, stammer fra oprørene, som beregnende forgifter mennesker og skyder skylden på Assad/Rusland.

  Det er inkonsekvent at man under overvågning far FN har fjernet al giftgas fra Syrisk jord flere år tilbage, og så alligevel kommer med disse beskyldninger.
  Stoler man ikke på de FN-folks informationer om at alt giftgas er fjernet?

Det sker i EU: Der går fisk i den i Bruxelles

Det sker i EU: Der går fisk i den i Bruxelles

OVERBLIK: Der er stadig meget, der skal nås, før julefreden kan sænke sig i Bruxelles. Hårde forhandlinger om fiskelofter for mere end 100 arter, elmarkeder, CO2 fra lastbiler med mere venter forude. Og så bliver der sat turbo på nødforanstaltninger, hvis briterne drøner ud af Unionen uden en aftale.