Tænketank: Løsningen på flygtningekrisen er langsigtet

DEBAT: Flygtningekrisen kan ikke løses her og nu, men med en række langsigtede tiltag vil EU kunne få kontrol over den på den lange bane, mener Sarah Vormsby, analytiker hos Tænketanken Europa.

Af Sarah Vormsby
Analytiker hos Tænketanken Europa

Tyrkiet-aftalen har stort set stoppet flygtningestrømmen fra den østlige middelhavsrute til Europa, hvilket har ført til en dramatisk reduktion i det samlede antal flygtninge og migranter, der kommer til Europa.

Men samtidig er antallet af flygtninge og migranter, som tager turen over Middelhavet fra Nordafrika, stigende. Fra 2015 til 2016 steg antallet med knap 18 procent.

EU har derfor rettet øjnene mod situationen i Middelhavet, og der er pres på for at vise resultater – både for at forhindre tragiske ulykker og for at dæmme op for strømmen. Der er imidlertid ingen snuptagsløsninger. Stærkere ydre grænsekontrol og restriktive regler har ikke forhindret folk i at søge til Europa. EU bør derfor supplere dette med mere langsigtede initiativer, der på sigt kan føre til en holdbar løsning.

Fokus på socioøkonomisk udvikling
Modsat flygtningestrømmen fra Tyrkiet er udfordringen med strømmen fra Nordafrika, at flygtningene ankommer som en del af en blandet migrationsstrøm, hvor mange migrerer på grund af socioøkonomiske årsager. Løsningen indebærer derfor både at adressere flygtningenes situation og de økonomiske migranter.

Først og fremmest bør EU optrappe sin finansielle indsats til den socioøkonomiske udvikling i de afrikanske lande, hvor flest illegale migranter kommer fra. Socioøkonomisk udvikling vil være det primære værktøj til at adressere de bagvedliggende årsager til den illegale migration.

Med bedre muligheder for uddannelse og arbejde vil færre føle sig nødsaget til at prøve lykken i Europa. Ifølge estimater vil der være brug for 20 millioner nye job i både byer og på landet hvert år i Afrika, for at arbejdsmarkedet kan følge med befolkningstilvæksten.

Stabilitet og socioøkonomisk udvikling i de store afsenderlande er et væsentligt incitament for befolkningen til at blive i deres hjemland. Det er dog også det instrument i EU’s værktøjskasse, som vil være længst om at vise resultater. Men så længe folk ikke har muligheder, hvor de er, vil de søge dem andre steder – f.eks. i Europa.

Lav flere legale veje
Det er desuden vigtigt at få skabt sikre ruter for flygtninge. EU bør give flygtninge mulighed for at søge asyl i Europa uden for unionens grænser. Systemet med kvoteflygtninge giver allerede mulighed for, at flygtninge kan komme sikkert til Europa fra flygtningelejrene i nærområderne, men systemet kræver, at de enkelte EU-lande er villige til at modtage et vist antal flygtninge, og det har indtil videre vist sig umuligt at nå til enighed om. 

På samme måde bør EU øge de legale migrationskanaler til Europa for at mindske antallet af personer, som migrerer illegalt. Skabes der legale veje ind, og behandles disse ansøgninger alene uden for EU, vil det mindske incitamentet til at søge illegalt til Europa.

Endelig skal EU kombinere større økonomisk støtte og legale veje med et effektivt system for hjemsendelser af illegale migranter og afviste asylansøgere. Derfor arbejder EU på at indgå aftaler med en række afrikanske lande om hjemsendelse. Det er ikke let, men udsigten til økonomisk støtte kan måske få landene til at acceptere hjemsendelse. Tyrkiet-aftalen har vist tredjelandene, at de kan presse EU for flere midler i køb for at hjemtage illegale migranter. Som modsvar vil EU nu benytte en noget-for-noget tilgang, hvor udviklingsbistand betinges af hjemsendelsesaftaler.

Kombinationen af sikre flygtningeruter og flere legale migrationskanaler, socioøkonomisk udvikling i afsenderlandene og hjemsendelser af dem, som alligevel kommer til Europa illegalt, kan sammen bidrage til en mere holdbar løsning. Resultaterne vil ikke vise sig her og nu, men en langsigtet strategi er ikke desto mindre nødvendig, hvis EU på den lange bane skal få kontrol over situationen.

Forrige artikel Ny debat: Kan EU løse flygtningekrisen? Ny debat: Kan EU løse flygtningekrisen? Næste artikel DI: EU’s kvotesystem skal forene klima, energi og industri DI: EU’s kvotesystem skal forene klima, energi og industri