Debat

Concito: Bæredygtige bioløsninger kræver prioritering, transparens og tilgængelighed

Bioløsninger kan revolutionere fødevaresektoren, hvis vi fokuserer på de produkter, der reducerer klimabelastningen mest. Forskningen bør være åben og profitten må ikke ende hos få store virksomheder, skriver Michael Minter, programchef hos Concito.

Hvis kød- og mælkealternativer produceret med bioteknologi skal blive en realitet i større globalt omfang, skal løsningerne gøres tilgængelige og økonomisk overkommelige for mange.
Hvis kød- og mælkealternativer produceret med bioteknologi skal blive en realitet i større globalt omfang, skal løsningerne gøres tilgængelige og økonomisk overkommelige for mange.Foto: Pool/Reuters/Ritzau Scanpix
Michael Minter
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Hvordan skal vi forsyne en voksende global befolkning med fødevarer, når vi samtidig skal sikre nuludledning af drivhusgasser fra fødevaresystemet, mindske miljøbelastningen, skabe meget mere plads til natur og sikre høj dyrevelfærd?

Nye bioløsninger kan blive en gamechanger, og fermenterede samt cellebaserede alternativer til traditionelt kød og mælk kan potentielt revolutionere fødevaresektoren.

Michael Minter
Programchef, Concito

I en verden præget af klimaforandringer, ressourceknaphed og stigende udfordringer med forsyningssikkerheden står hele fødevaresektoren over for den afgørende udfordring.

En af de bedste og mest effektive løsninger vil være, at hele verdens befolkning inden for en overskuelig fremtid omlægger til hovedsageligt plantebaseret kost, og at vi i velstående lande som Danmark erstatter en stor del af bøfferne og osten med linsedeller og hummus.

Men hvis vi ikke tør sætte vores lid til så omfattende forandringer af flertallets præferencer og forbrugsmønstre, får vi brug for flere alternativer.

En gamechanger

Nye bioløsninger kan blive en gamechanger, og fermenterede samt cellebaserede alternativer til traditionelt kød og mælk kan potentielt revolutionere fødevaresektoren og bidrage til at reducere fødevaresystemets drivhusgasudledning og arealanvendelse markant.

Temadebat:

Er biosolutions fremtiden for et grønnere dansk miljø, landbrug og fødevaresystem?

Naturens egne mekanismer er for mange en vigtig del af den grønne omstilling, men hvor og hvordan skal disse biosolutions bidrage til et mere bæredygtigt miljø og landbrug i fremtidens Danmark? Hvis de da overhovedet skal det?

Det tapper en række relevante aktører ind i denne fælles temadebat mellem Altinget Miljø og Altinget Fødevarer.

Læs mere om debatten og se panelet af aktører her.

Om temadebatter:

I Altingets temadebatter deltager en række aktører, som skriver debatindlæg om aktuelle emner.

Alle indlæg er alene udtryk for skribenternes holdning, og indlæg i Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Ønsker man at deltage i debatten, kan der skrives til debatredaktør Caroline Boas.

Derudover kan der være potentiale i at erstatte landbrugets anvendelse af skadelige kemikalier med mere skånsomme bioteknologiske løsninger, herunder bioteknologisk planteforædling.

Danmark og Europa bør naturligvis være en del af denne udvikling.

Set fra Concitos klima- og bæredygtighedsperspektiv er der tre væsentlige strategiske overvejelser, som bør indgå i de kommende års udvikling og anvendelse af bioløsninger i fødevaresektoren:

Pluk de lavthængende bioløsninger

Et af de vigtige potentialer ved brugen af bioløsninger i fødevaresektoren er muligheden for at erstatte traditionelle animalske produkter med fermenterede og cellebaserede alternativer.

Ifølge nogle af de livscyklusvurderinger af cellebaseret kød, der indtil nu er offentliggjort, har disse alternativer en brøkdel af klimaaftrykket fra oksekød, men ikke nødvendigvis et lavere klimaaftryk end gris og kylling.

Det betyder, at der umiddelbart vil være størst klimagevinst ved at udvikle alternativer til oksekød og mejeriprodukter.

Men udviklingen af alternativer til gris og kylling kan have andre fordele relateret til bedre dyrevelfærd, reduceret miljøbelastning, mindsket risiko for zoonoser med videre.

På forsknings- og udviklingsstadiet vil formålet i sagens natur ofte være et åbent spørgsmål.

Men hvis vi som samfund beslutter at fremme og investere stort i skalering og udbredelse af specifikke bioløsninger, bør vi have en klar forståelse af, hvad de kan være løsningen på.

Åben forskning og produktion

Gennemsigtighed er en anden vigtig faktor.

Virksomheder der arbejder med udvikling og anvendelse af bioløsninger, bør være så åbne som muligt omkring deres processer, råvarer og ingredienser.

Det bør undgås, at nogle få store virksomheder sætter sig på de intellektuelle rettigheder og koncentrerer profitten på få hænder.

Michael Minter
Programchef, Concito

Dokumentation for sundheds- og miljøforhold vil være afgørende for at opnå forbrugernes accept af nye produkter, og uden transparent og troværdig information om de nye fødevarer, bliver det vanskeligt at overbevise folk om deres fordele.

Derfor kræver udvikling og udbredelse af biosolutions også mere offentlig forskning, og universiteterne samt andre offentlige instanser har en central rolle i at efterprøve, validere og opbygge fælles viden om fordele og ulemper ved de konkrete løsninger og fødevarer.

Det skal ikke kun sikre, at de nye fødevarer er sikre, sunde og miljøvenlige, men vil også være en forudsætning for at opbygge tillid hos forbrugerne.

Pengene må ikke ende på få hænder

Endelig bør de socioøkonomiske effekter adresseres.

Hvis kød- og mælkealternativer produceret med bioteknologi skal blive en realitet i større globalt omfang, skal løsningerne gøres tilgængelige og økonomisk overkommelige for mange.

Det bør undgås, at nogle få store virksomheder sætter sig på de intellektuelle rettigheder og koncentrerer profitten på få hænder.

Det siges, at landbruget er verdens største arbejdsplads, og når vi inden for få årtier bør producere en stor del af verdens fødevarer på en ny og anderledes måde, skal der samtidig findes svar på de uønskede socioøkonomiske effekter af omstillingen.

Læs også

Et af svarene kan være målrettet udvikling og fremme af bioløsninger og produktionssystemer, der kan bruges til etablering af lokale proteinfabrikker i hele verden til en rimelig pris og fortrinsvist baseret på lokale råvarer.

Ud over de forventede klima- og miljøfordele ved denne udvikling, som naturligvis skal dokumenteres først, kan den bidrage til at skabe mere robuste fødevaresystemer, der er mindre afhængige af lange forsyningskæder end de er i dag.

Derigennem kan bioløsninger også bidrage positivt til forsyningssikkerheden.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Michael Minter

Programchef, Concito
cand.scient.adm. (Roskilde Uni. 1999)

0:000:00