Minister holdt nul møder med uvildige eksperter før udspil om dyrevelfærd. I stedet mødtes han med "hverdagseksperter"

Fødevareminister Jacob Jensen mødtes ikke med nogen uafhængige eksperter i den "grundige" møderække om landbrugets dyrevelfærdsudfordringer, der ifølge ministeren selv skulle finde "ind til kernen" af problemerne. Jeg har mødtes med hverdagseksperter, forklarer Jensen.

Fødevareminister Jacob Jensen mødtes i løbet af 2023 med både landbrugs- og dyreværnsorganisationer som optakt til regeringens dyrevelfærdsudspil. Men han valgte ikke at mødes med professorer eller forskere på området. Fem forskere har siden kritiseret udspillet for ikke at have nogen betydelig effekt.
Fødevareminister Jacob Jensen mødtes i løbet af 2023 med både landbrugs- og dyreværnsorganisationer som optakt til regeringens dyrevelfærdsudspil. Men han valgte ikke at mødes med professorer eller forskere på området. Fem forskere har siden kritiseret udspillet for ikke at have nogen betydelig effekt.Foto: Arthur Cammelbeeck/Altinget
Andreas ArpElla Hjalmsrud Jørgensen

Fødevareminister Jacob Jensen (V) holdt ikke nogen møder med uvildige eksperter i dyrevelfærd i landbruget, da han sidste år inviterede til bred dialog om erhvervets udfordringer.

Det fremgår af møderækken, som Altinget har fået aktindsigt i.

Da ministeren i februar 2023 tog initiativ til at løse problemerne med dårlig dyrevelfærd i landbruget, varslede han, at han personligt ville mødes med både "interessenter, aktører og eksperter" med det formål at komme "helt ind til kernen af udfordringerne" og få "taget grundigt fat om problemerne".

"Vi skal have vendt udviklingen én gang for alle", sagde Jacob Jensen i en pressemeddelelse.

Jeg anerkender, at vi har dygtige forskere. Men jeg har altså også bare en interesse i, at vi har et blik for, hvad der virker ude i den praktiske virkelighed.

Jacob Jensen (V)
Fødevareminister

Dokumenterne viser, at fødevareministeren siden mødtes med en række forskellige interessenter og aktører over cirka 20 møder, inden regeringen i januar i år præsenterede dyrevelfærdsudspillet "Sammen om dyrene".

Møderne tæller blandt andet seks møder med forskellige fraktioner af Landbrug & Fødevarer, flere møder med forskellige dyreværnsorganisationer og en række møder med en bred kreds af øvrige erhvervs- og brancheorganisationer.

Men ministeren holdt altså ifølge dokumenterne ikke nogen møder med relevante professorer og forskere på området.

Det fører til løftede øjenbryn på Christiansborg.

"Det er også naturligt at inddrage nogen, som har en praktisk viden, men hvis man vil gøre noget for alvor, bør man også lytte til forskere, der arbejder med det og kan levere løsninger. Det kunne ministeren have gjort langt bedre," siger Enhedslistens dyrevelfærdsordfører, Søren Egge Rasmussen.

"Det undrer mig selvfølgelig, når man fik den klare opfattelse, at han ville tage en bred dialog. Og man tænker også lige en ekstra gang over det, når det omhandler landbruget," siger dyrevelfærdsordfører Pia Kjærsgaard (DF).

Fakta

Fødevareminister Jacob Jensen (V) tog i februar 2023 initiativ til at løse problemerne med dårlig dyrevelfærd i landbruget, efter at en ny rapport fra Fødevarestyrelsen bekræftede en mangeårig tendens med et højt antal lovovertrædelser ved statens kontrolbesøg i staldene.

Samtidig er man på flere afgørende områder ikke kommet i mål med den storstilede handlingsplan for svin fra 2014, hvor en bred kreds af interessenter skrev under på en fælles erklæring om at forbedre dyrevelfærden i svinestaldene.

Det er blandt andet ikke lykkedes at nedbringe antallet af halekuperinger, få flere diegivende søer til at gå i løsdrift eller reducere pattegrisedødeligheden, der tværtimod er steget.

Eksperter kritiserede udspil

SVM-partiernes dyrevelfærdsudspil fra januar bestod af 23 nye initiativer på området og blev af regeringen selv kaldt et "nyt kapitel for dansk dyrevelfærd".

Initiativerne er i store træk også endt med at udgøre den dyrevelfærdsaftale, som regeringen indgik med et bredt flertal i Folketinget i februar.

På trods af at udspillet blev til på baggrund af ministerens lange dialogproces, mødte forslagene dog markant kritik fra en gruppe forskere fra Institut for Husdyr- og Veterinærvidenskab på Aarhus Universitet.

Læs også

Mange af initiativerne vil ikke få nogen "betydelig effekt" i virkeligheden, lød det fra eksperterne i et debatindlæg i Altinget.

"Reelle løsninger kræver andre tiltag end dem, som er foreslået," konstaterede forskerne med henvisning til de årsager og løsninger på velfærdsproblemerne, som både nationale og internationale arbejdsgrupper har udpeget de seneste 15 år.

Der er heller ikke nogen af disse fem eksperter, der optræder i ministerens møderække forud for udarbejdelsen af udspillet, viser de interne dokumenter.

Over for Altinget bekræfter forskerne, at ingen af dem har haft møder med hverken ministeren eller embedsværket med direkte relation til de nye dyrevelfærdstiltag.

Læs også

Minister: Mødtes med hverdagseksperter

Fødevareminister Jacob Jensen afviser selv præmissen om, at han ikke har mødtes med eksperter på området.

Der er op til diskussion, hvem der er eksperter, mener han.

"Medarbejderne på dyreinternaterne og i landbruget er også eksperter. De har dagligdagserfaring og ved, hvad der skal til, for at dyrene har det godt. Ved at have gummistøvlerne på og hænderne i pelsen kan de som hverdagseksperter byde ind med nogle erfaringer, som er meget vigtige for mig," siger Jacob Jensen og fortsætter:

"Når det er sagt, er det også sådan, at vi i ministeriet løbende bliver rådgivet af universitetsmiljøet, hvis det er det, man tænker på som de klassiske eksperter. Det er noget viden, som også indgår i de politiske beslutninger, og det er en løbende proces, jeg sætter stor pris på."

Ved at have gummistøvlerne på og hænderne i pelsen kan de som hverdagseksperter byde ind med nogle erfaringer.

Jacob Jensen (V)
Fødevareminister

Jacob Jensen henviser helt konkret til blandt andet Det Veterinærmedicinske Råd, Det Veterinære Sundhedsråd og Det Dyreetiske Råd, der er etableret under Fødevareministeriet og løbende udarbejder anbefalinger til embedsværket.

Hvis man læser pressemeddelelsen bogstaveligt, kan du så forstå, hvis man læser det sådan, at du også havde tænkt dig at mødes fysisk med uafhængige eksperter?

"Det har jeg også. De er meget uafhængige i Dyrenes Beskyttelse og er eksperter i det, de taler om. Landmændene, der arbejder med dyrene, er da om nogen også eksperter på, hvordan dyrene har det. For mig er det fuldstændig afgørende at få input fra de folk, der arbejder med dyrevelfærd ude i marken og ikke kun ved et skrivebord," siger Jacob Jensen og fortsætter:

"Jeg anerkender, at vi har dygtige forskere. Men jeg har altså også bare en interesse i, at vi har et blik for, hvad der virker ude i den praktiske virkelighed. Jeg tror også på, at det er i dyrenes interesse."

Men er du sikker på, at det er uvildige input og ikke bestemte interesser, du får fra dem?

"Det er spørgsmål om, hvordan man definerer uvildig. Jeg får vidende input, der tager udgangspunkt i den hverdag og erfaring, som eksempelvis Dyrenes Beskyttelse arbejder med. Jeg er selvfølgelig med på, at det er en interesseorganisation, og de derfor kommer med en interesse og lobbyer på vegne af deres medlemmer. Det gælder også landmændene. Men jeg vil også sige, at arbejdet jo ikke er stoppet, fordi vi har lavet en politisk aftale," siger fødevareministeren.

Læs også

Bør holde sig til

Af samme årsag opfordrer Jacob Jensen også alle de eksperter, der måtte have gode råd til, hvordan dyrevelfærden i landbruget kan forbedres, til at tage kontakt.

"Man skal da ikke holde sig tilbage, heller ikke som professor eller andet, hvis man har noget på hjerte. Man skal ikke sidde og vente på, at man får en invitation. Hvis man brænder for et område, skal man da holde sig til og komme med sine forslag, hvis ikke man allerede har adgang gennem de råd og nævn, som flere af dem sidder i," siger ministeren.

Han hæfter sig ved, at et bredt flertal i Folketinget bakker op om regeringens udspil og den endelige aftale.

"Det er det, der tæller for mig. Jeg føler ikke, at jeg har manglet nogen viden i forhold til at kunne lave en politisk aftale."

Efter I præsenterede jeres udspil, skrev fem eksperter fra Aarhus Universitet i et indlæg, at tiltagene i aftalen ikke får en betydelig effekt, fordi der skal andre tiltag til. Får det dig til at genoverveje, om du er kommet bredt nok rundt om de her problemstillinger?

"Nej. Jeg noterer mig selvfølgelig altid, hvad der bliver skrevet, og alle forslag, som kan trække i en bedre dyrevelfærdsretning, er velkommen i min indbakke. Jeg er meget glad for det samarbejde, vi har med de nedsatte råd, og derudover er forskerne altid velkommen til at skrive eller ringe. Min mailboks er åben 24/7," siger fødevareminister Jacob Jensen.

Læs også

Ikke stærkt kritisk

Dansk Folkeparti er med i den brede dyrevelfærdsaftale fra februar, og sagen om ministerens møder ændrer ikke på, at det stadig er en "fornuftig" aftale, mener dyrevelfærdsordfører Pia Kjærsgaard.

"Det ligger også i aftalen, at der skal følges op på hvert enkelt punkt, så det er bestemt noget, vi vil gå videre med," siger hun og tilføjer:

"Men jeg vil også sige, at det vigtigste for mig er, at der har været holdt møde med Dyrenes Beskyttelse, så regeringen har fået dyreværnsorganisationernes input. Derfor er jeg heller ikke stærkt kritisk for at sige det rent ud."

Det er man i højere grad i Enhedslisten, der står uden for den politiske aftale. Her hæfter dyrevelfærdsordfører Søren Egge Rasmussen sig også ved fordelingen af de møder, som ministeren har holdt.

"Det siger jo noget, at han har haft seks møder med Landbrug & Fødevarer og kun ét møde med Dyrenes Beskyttelse og ét møde med Økologisk Landsforening. Det er jo meget skævt," siger han.

Få overblik over alle ministerens møder i processen her.  

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Jacob Jensen

Minister for fødevarer, landbrug og fiskeri, MF (V)
cand.merc.jur. (CBS 1998)

Søren Egge Rasmussen

MF (EL)
Tømrer (Frode Nielsens Tømrer og Snedkerforretning 1990), økologisk landmand (Den Økologiske Landbrugsskole 2002)

Pia Kjærsgaard

MF (DF), fhv. formand for Folketinget, fhv. partiformand, DF
kontor (Købmandsskolen København, 1965)

0:000:00