Økologisk Landsforening: Concito bør tænke større

DEBAT: Økologisk Landsforening sætter stor pris på Concitos bidrag til klimadebatten, men opfordrer til, at tænketanken husker helheden i bæredygtighed og vigtigheden af alliancer. For det er her, mange klimaløsninger findes og kan blive til noget, skriver Økologisk Landsforening.

Af Per Kølster og Paul Holmbeck
Hhv. formand og politisk direktør, Økologisk Landsforening

I Økologisk Landsforening ønsker vi Concito tillykke med de 10 år.

Concito har bidt sig fast i klimadagsordenen, trænet en lille hær af klimaambassadører og gravet sig ned i internationale analyser, der bringer mere saglighed til klimadebatten. For eksempel senest kritik af, at 80 procent af regeringens klimaindsats i landbruget kommer fra køb af CO2-kvoter og indregning af kulstofbinding, der i forvejen sker i skov og jord.

Concito holder fast i, at der skal ske en reel klimaomstilling i landbruget. Paris-målene skal nås og mere til. Det kræver en markant klimapolitik. Og det støtter Økologisk Landsforening helhjertet.

Men det går for langsomt. Vi har et par råd til Concito til de kritiske næste 10 års arbejde.

Løsninger findes i helheden
FN har 17 bæredygtighedsmål og ikke kun ét. Med al respekt for skarpt fokus på en så vigtig sag som klimaet, bygger FN’s bæredygtighedsmål - ligesom økologi - på den sandhed, at bæredygtighed bygger på sammenhængen mellem en række markante bæredygtighedsmål.

Et landbrug kan være klimaneutralt uden at være bæredygtigt. Omvendt kan et landbrug ikke være bæredygtigt uden et godt klimaregnskab. Eller uden de bidrag til rent drikkevand, biodiversitet, vandmiljø og sundhed - med lavt forbrug af kemi og antibiotika - som netop er det, økologi repræsenterer.

Det er også i helheden, at mange af de vigtigste klimaløsninger findes. Klima skal integreres i natur-, kost- og landbrugspolitik, herunder EU’s landbrugsstøtte. Ligesom klimaløsningers fordele for andre samfundsmål skal fremhæves.

Flere træer, buske og vildtstriber i landbruget har også fordele for biodiversiteten. Øget kulstofbinding via efterafgrøder og flerårige græsafgrøder skaber også fremtidens frugtbare jord. Mindre gødning reducerer ikke alene klimagasudledninger, men skåner også land- og vandmiljøet, ligesom mindre kød og mere grønt skaber en sundere kost til mennesker.

Vi savner også helheden, når Concito bruger sin platform til at fremhæve klimatrykket fra det at gå på arbejde eller til at problematisere økologi. Økologer har en mindre udledning af klimagasser per hektar, men når vi fravælger pesticider og større mængder af kvælstof af hensyn til andre bæredygtighedsmål som biodiversitet, rent vand og sundhed, har vi et mindre udbytte, og dermed kan man beregne en mindre klimatryk fra nogle konventionelle varer målt per kilo.

Vi økologer er ikke i mål med klimaet. Det siger vi også højt og arbejder intenst for at hæve klimakrav i økologireglerne, med klimaskoler og handling på de økologiske landbrug og med et helt nyt bud på en reguleringsmodel for klimaomstilling i landbruget, en model, som er blevet positivt modtaget af blandt andet Concito.

Helheden skaber alliancer
Brede alliancer kan “drive” klimaomstilling. Der er et stort potentiale her for Concito. Men har man øje for det?

Tag eksempelvis de senere års omstillingen til økologi i mange tusinde professionelle køkkener - offentlige såvel som private. Ved at reducere spild, bruge mindre kød og mere grønt har køkkenerne med deres håndværk skabt klimavenlige og sunde løsninger i alt fra børnehaver til hospitaler og samtidig nået mål om 60 eller endda 90 procent økologi. Det er lykkedes med en bred dagsorden om økologi og madhåndværk skabt i en bred alliance mellem Økologisk Landsforening, Kost & Ernæringsforbundet, Fødevarestyrelsen, FOA, Københavns Madhus og kommunerne.

Concito var skeptisk og søgte at fremme en mere snæver dagsorden for klimamad. Al erfaring viser, at det er i helheden, med alliancer og summen af motivationsfaktorer, at det er muligt at skabe energi og momentum for klimaomstilling i de offentlige køkkener. Økologiomstillingen er ganske enkelt en stor klimasucces.

Med forslag om klimamærkning af fødevarer tror vi, at Concito er ved at begå samme fejl igen. Ved at drømme om et tiltag for én sag, misser man mulighed for den brede alliance, der skal til for at nå i mål med klimaløsninger.

Reduceret madspild og det at spise mindre kød og mere grønt er de vigtigste klimahandlinger hos forbrugerne i forhold til mad, og det er ret simpelt og kræver ikke en ny mærkning. Måske nærmest tværtimod. Partnerskabet om Madspild er godt i gang. Lad os samle kostinteresserne og aktørerne i handelen og organisationslivet om tilsammen at udbrede den nye, sundere og klimavenlige kostpyramide.

Fremme klimaalliancer
Concito har muligheden for at bidrage kreativt til klimakonsensus i landbruget. Concitos “tænketræf” er meget positivt. Men tænk større! 

Med inspiration fra Realdanias ’Collective Impact – Bedre brug af det åbne land’, hvor vi og en lang række andre miljø-, landbrugs- og samfundsinteresser fandt sammen om en model for jordfordeling, til gavn for natur, landbrug og klima, kunne Concito i samspil med Realdania tilstræbe enighed om fremtidens model for klimaomstilling i landbruget.

Vi er klar, og vi glæder os til mere samarbejde om en markant og transformativ klimapolitik i Danmark. Og husk helheden som kilden til alliancer, motivation og forandring. For forandring skabes af mennesker og fællesskaber - ikke af regnskaber.

Forrige artikel DPPO: Forhastet lovændring bremser generationsskifte i fiskeriet DPPO: Forhastet lovændring bremser generationsskifte i fiskeriet Næste artikel Fiske-ngo: Overfiskeri presser havet til det yderste Fiske-ngo: Overfiskeri presser havet til det yderste
 • Anmeld

  Jens Voldby Crumlin

  Økologisk Landsforenings svigt.

  Jeg er meget enig med det fokus på helheder og alliancer i kampen for et mere klima og miljømæssigt bæredygtigt landbrug. Det er også yderst positivt at ØL seriøst arbejder for større klimakrav til landbruget.
  Men det var en kæmpe skuffelse at ØLs bestyrelse ikke turde gå ud med en klar melding mod skifergasudvinding i Danmark. Det til trods for at økologernes internationale organisation IFOAM havde meldt klart ud at kampen mod skifergas var helt nødvendig for at beskytte landbruget og befolkningen mod de alvorlige miljø og sundhedsrisici som skifergasboringerne udgjorde. Det var helt åbenlyst et område der krævede en klar stillingtagen fra ØL . Alligevel valgte man at gå i flyverskjul af frygt for at træde Venstres top over tæerne.

 • Anmeld

  Paul Holmbeck · Politisk Direktør, Økologisk Landsforening

  Man skal kende sine begrænsninger

  Kære Jens!
  Dine argumentation ift skiffergas mangler ikke noget.
  Økologisk Landsforening er ikke gået inde i sagen. Og der er også andre vigtige sager hvor foreningen ikke går inde som aktiv part. Jeg kan lov for at det ikke skyldes frygt for politisk respons fra nogen partier eller politikere. Men vi kender vores begrænsninger og vælger at markerer os, der hvor vi også har viden og kapacitet til at gør en forskel, både fra vores bestyrelse og vores sekretariat.
  Beklager din skuffelse. Og alt held og lykke med det fortsat arbejde.

 • Anmeld

  Jens Voldby Crumlin

  Det handler om alliancer !

  Kære Poul.
  Hele pointen i jeres indlæg går på nødvendigheden af alliancer. Alligevel fokuserer du på at i skal have viden og kapacitet til at gøre en forskel.
  Det hænger ikke rigtig sammen. Vi var mange der havde gjort forarbejdet med at samle viden sammen og Greenpeace, Danmarks Naturfredningsforening Danva med flere advarede kraftigt mod konsekvenserne af skifergasudvindingen . Økologisk Landsforenings bestyrelse blev briefet med omfattende materiale omkring konsekvenserne
  bl.a. den danske videnskabelige udredning omkring konsekvenserne som blev fremlagt på en høring i folketinget hvor en repræsentant fra ØLs bestyrelse også var tilstede. Det handlede med andre ord ikke om at i skulle kaste en masse kræfter ind i at bygge en kampagne op, men blot støtte kampen med en klar udmelding til regering og folketinget helt i tråd med IFOAMs kampagne. Derfor er min tolkning af forløbet desværre stadig at i har rystet på hånden i forhold til at træde Venstres top over tæerne.
  Vi ser jo en stadigt mere giftigt politisk kultur i Danmark hvor Venstre bruger økonomisk og politisk afstraffelse af de organisationer der kritiserer regeringens politik. Jeg håber i kommer op på hesten igen og ønsker alt muligt held og lykke med det fortsatte arbejde.