Debat

Svineproducenter: Dyrevelfærd og dyreetik skal holdes adskilt

DEBAT: Dyrevelfærdsloven bør ikke sammenblande etik og velfærd, skriver Per Bardrum. Mens dyrevelfærd bygger på videnskab, bygger dyreetik alene på menneskers opfattelse af dyrs situation. 

Generelt er vi tilfredse med de overvejelser, ministeren har gjort sig i lovforslagets baggrund, skriver direktør for Danske Svineproducenter Per Bardrum.
Generelt er vi tilfredse med de overvejelser, ministeren har gjort sig i lovforslagets baggrund, skriver direktør for Danske Svineproducenter Per Bardrum.Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Af Per Bardrum
Direktør, Landsforeningen af Danske Svineproducenter

Forslaget til regeringens nye dyrevelfærdslov er en sammensmeltning af den nuværende lovgivning på området. Det er med andre ord en forenkling, og det kan vi i Danske Svineproducenter kun hilse velkommen.

Vi finder også, det er en tiltrængt modernisering at omdøbe loven fra dyreværn til dyrevelfærd, idet vi i landbruget i en lang årrække har forbedret dyrevelfærden markant og fortsat investerer i bedre dyrevelfærd. Dyrevelfærd og moderne svineproduktion er to uadskillelige størrelser.

Vi er derimod bekymrede for forslaget om at medtage dyreetiske forhold i formålsparagraffen. Dyrevelfærd handler om dyrenes fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov på baggrund af anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer. Dyreetiske hensyn bygger derimod på menneskers opfattelse af dyrenes situation og de overvejelser og afvejninger, vi som mennesker gør os omkring dyr.

Fakta
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Debatindlæg kan sendes til [email protected]

Vi mener, at det er afgørende, at dyrevelfærds- og dyreetiske hensyn holdes adskilt og dermed, at dyrevelfærdsloven alene beskæftiger sig med de dyrevelfærdsmæssige forhold.

Vi mener derfor, at de dyreetiske hensyn skal udgå af formålsbestemmelsen. Den nuværende dyreværnslov finder heller ikke anvendelse på dyreetiske forhold, hvorfor regler med et dyreetisk sigte er fastsat ved særlove. Vi ønsker, at denne praksis fortsat skal være gældende.

Det er afgørende, at dyrevelfærds- og dyreetiske hensyn holdes adskilt og dermed, at dyrevelfærdsloven alene beskæftiger sig med de dyrevelfærdsmæssige forhold.

Per Bardrum
Direktør, Landsforeningen af Danske Svineproducenter

Inddragelse af landbruget
Generelt er vi tilfredse med de overvejelser, ministeren har gjort sig i lovforslagets baggrund.

Det er dog en vigtig forudsætning, at der ikke indføres regler af større indgribende karakter, såfremt disse ikke gælder internationalt og som minimum i EU. Vi bemærker, at ministeren vil sikre, at der fastsættes overgangsordninger ved ændringer i gældende praksis, således at landbruget får rimelig tid til at omstille sig.

Med tilfredshed noterer vi os, at ændringer af regler, der vil have indgribende betydning for landbruget, forudsætter en fortsat inddragelse af landbrugets organisationer.

Vi forventer som minimum, at der er en tidlig inddragelse af erhvervet forud for udarbejdelsen af forslag til regler. Vi forventer også, at dette suppleres af en praksis, der sikrer, at Folketinget orienteres i forbindelse med høring over ny eller ændret lovgivning (administrative forskrifter), der kan medføre indgreb over for landbruget.

Danske Svineproducenter vil i den forbindelse gøre opmærksom på vigtigheden af, at forslag til nye indgribende regler altid følges op af grundige erhvervsøkonomiske konsekvensberegninger.

Urimelig brugerbetaling
Danske Svineproducenter mener, at de gebyrer, der er nævnt i lovforslaget, overstiger en rimelig brugerbetaling for ekstrakontrol og administration ved påbud eller forbud.

Et grundgebyr på 391,00 kroner og en timetakst på 2156,00 kroner samt et tillæg på 3076,00 kroner ved påbud/forbud er ikke i overensstemmelse med de direkte omkostninger. Vi forventer, at gebyrerne nedsættes, således at gældende EU-lovgivning overholdes.

Danske Svineproducenter må på det kraftigste anbefale, at adgang til privat ejendom i forbindelse med kontrolforanstaltninger sker ifølge aftale med besætningsejeren og med behørigt hensyn til gældende smittebeskyttelsesregler.

Endelig finder Danske Svineproducenter, at landbrugets organisationer naturligvis skal have udtaleret på mindst lige fod med dyrevelfærdsorganisationer.

Afslutningsvis kan vi bemærke, at det undrer os, at man endnu ikke har lovgivningsmæssige krav til privatpersoner, der ønsker at holde husdyr eller kæledyr. I landbruget skal som minimum den besætningsansvarlige være uddannet i dyrevelfærd, men typisk har flere af medarbejderne disse kompetencer.

Vi vil anbefale, at man indfører noget lignende for privatpersoner for at sikre alle dyr bedst muligt imod uforvarende overgreb på deres velfærd.

Læs også

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Per Bardrum

Direktør, Danske Svineproducenter
cand.agro

0:000:00