Vegetarforening: Vegetarisk levevis vil gavne menneskeheden

DEBAT: Forbruget af animalske fødevarer er en af de største trusler mod bæredygtigheden, skriver Rune-Christoffer Dragsdahl. Derfor skal det globale kødforbrug ned på en fjerdedel af det nuværende. Så efterlader vi en beboelig klode og en sundere befolkning.

Af Rune-Christoffer Dragsdahl
Antropolog, generalsekretær i Dansk Vegetarisk Forening

Der er en tendens til at forveksle og sammenblande 1) hvad vi historisk har spist frem til nu 2) hvad vi kan spise og 3) hvad verden har bedst af, at vi spiser. Lad os derfor lige skille tingene ad.

For nogle millioner år siden år siden var vores forfædre plantespisere. For cirka 2,5 millioner år siden begyndte de at spise kød, hvilket medførte, at hjernen voksede. For et par hundrede tusinde år siden begyndte de at spise kogte rodfrugter, hvilket betød, at hjernen voksede yderligere.

I en længere periode derefter levede vores forfædre som samlere og jægere. Nutidens få tilbageværende ’jæger-samlere’ lever i de fleste tilfælde overvejende af det, som samles (vegetabilsk føde), mens kødet er et supplement. Så det er ifølge antropologer ikke usandsynligt, at jæger-samlerne historisk primært var samlere og kun sekundært var jægere. Hvorom alting er: For cirka 10.000 år siden begyndte de at dyrke jorden og opdrætte husdyr.

Menneskets føde har således været under udvikling i millioner af år, og forsøget på at finde en bestemt historisk kost, som er den ”oprindelige”, er meningsløst, fordi det afhænger af, hvilket årstal Georg Gearløs har indstillet tidsmaskinen til.

I den nyeste del af menneskehedens historie har kødforbruget de fleste steder i verden været ganske moderat, indtil det forandrede sig i den vestlige verden efter Anden Verdenskrig. Disse forandringer fandt også sted i Danmark, hvor forbruget steg ganske voldsomt.

I dag er kødforbruget i Danmark cirka 95 kilo om året per person, hvoraf cirka 72 kilo indtages, mens resten spildes. Det er et af de højeste indtag af kød i verden. Men set i et historisk perspektiv er det høje danske kødforbrug altså en parentes, og internationalt skiller vi os ud sammen med nogle relativt få andre lande. Størstedelen af verdens befolkning ernærer sig overvejende af planteføde.

Hvad kan vi spise i dag?
Mennesket i dag er omnivor, hvilket betyder, at vi kan spise mange forskellige ting – vi er for eksempel ikke ligesom koalabjørnen afhængige af eucalyptusblade for at overleve. Men selvom vi kan spise en stor variation af fødevarer – både vegetabilske og animalske – betyder det ikke, at alle disse fødevarer er lige gode for vores helbred.

Vi ved i dag, at vegetarer lever længere og har flere gode leveår end kødspisere. Det skyldes især en lavere forekomst af hjerte-kar-sygdomme, kræft, nyrelidelser og diabetes. Desuden har forskere påvist, at kødspisere ved at overgå til vegetarisk kost bliver i bedre humør og mindre deprimerede.

De præcise årsager til sundhedsfordelene er stadig genstand for intens forskning, men blandt andet er den type jern, som findes i animalske fødevarer, hæmjern, under mistanke for at være en af synderne. Det er derfor ikke underligt, at et stigende antal læger og forskere anbefaler en plantebaseret kost.

Det er indtil nu ikke påvist, at en helt vegetarisk kost er bedre end en kost, som inkluderer en lille smule kød. Men mange, som dropper kødet, oplever, at de efter noget tid har sværere ved at fordøje kød. Og der er ingen sundhedsmæssige hindringer for at droppe kødet helt.

Blandt verdens fattigste, hvor adgangen til en variation af vegetabilske fødevarer er begrænset, og som ofte lever i tæt symbiose med deres husdyr, er situationen naturligvis en anden. Som verden er indrettet nu, har de ikke mulighed for at leve vegetarisk. Mange af dem lever dog fortrinsvis plantebaseret.

Hvad bør vi spise?
Det er et faktum, at forbruget af animalske fødevarer i dag er en af de største trusler mod en bæredygtig verden. Det er, fordi der anvendes mange flere ressourcer til at producere animalske end vegetabilske fødevarer. Det skyldes som bekendt, at dyrene i store dele af den animalske produktion spiser meget mere foder, end der kommer kød ud af det: Tabet er på mellem 50 og 95 procent afhængigt af typen af kød.

I dag anvendes over halvdelen af verdens afgrøder som foder til dyr. Enhver økonomichef med respekt for sig selv ville tage sig til hovedet over så ødsel en brug af ressourcer i en verden, hvor 800 millioner mennesker sulter, og hvor verdensbefolkningen forventes at vokse yderligere frem mod år 2100.

Det har alvorlige konsekvenser for miljøet: 46 procent af verdens forbrug af ferskvand anvendes på produktionen af animalske fødevarer. Over halvdelen af verdens vandforurening skyldes landbrugsdyr. Og 60 procent af truslen mod biodiversiteten, for eksempel regnskovene og truede dyrearter som leoparden, skyldes animalske fødevarer.

Den animalske produktion er ifølge FAO ansvarlig for mindst 14,5 procent af de menneskeskabte drivhusgasser, hvilket især skyldes metanudslippet fra køernes bøvser. Men det tal udelader kødefterspørgslens indirekte bidrag til afskovning samt det gigantiske potentiale for genskovning, hvis forbruget af kød reduceres markant. For de gennem tiden voksende arealer til at dyrke foder til landbrugsdyr er den primære årsag til, at klodens naturlige mulighed for at binde CO2 i skovene er blevet reduceret ganske kraftigt. Derfor har forskere fra blandt det hollandske institut for miljøvurdering og Verdensbanken foreslået, at vi bør anvende tal, der er langt højere, hvis vi skal forstå landbrugsdyrenes reelle effekt på den globale opvarmning.

Mennesker med indsigt i produktionen af landbrugsdyr vil pointere, at det er muligt at producere en vis mængde animalske fødevarer bæredygtigt. Det er korrekt, men vi taler om ganske små mængder sammenlignet med den nuværende produktion. Simon Fairlie, tidligere redaktør af tidsskriftet The Ecologist, har på baggrund af tal fra FAO regnet ud, at der i 2050 bæredygtigt kan produceres cirka 12 kilo kød per verdensborger. Det er en fjerdedel af det nuværende globale gennemsnit – og cirka en syvendedel af det nuværende danske kødforbrug!

Tyske forskere udgav sidst i 2017 en beregning, hvor det bæredygtige scenarie er cirka samme reduktion. Og FN's miljøprogram, UNEP, vurderede i 2010, at der er behov for ”en betydelig global kostforandring væk fra animalske produkter”.

Det er således ganske entydigt: Hvis verden skal brødfødes bæredygtigt, skal forbruget af animalske fødevarer reduceres til en brøkdel af det nuværende. Når investorer som Bill Gates og Richard Branson og virksomheder som Google, Nestlé og Unilever ser en fremtid domineret af plantebaserede fødevarer, er det, fordi de tager disse realiteter seriøst.

Hvad med landbrugsdyrene?
Spørgsmålet om, hvad vi bør spise, har optaget mange fremtrædende tænkere gennem tiden. Pythagoras, Leonardo da Vinci og Albert Einstein blev alle vegetarer i løbet af deres liv, fordi de stillede sig selv spørgsmålet: Er det moralsk forsvarligt at slå dyr ihjel for at spise dem? Som veganer vil man i dag tillige spørge: Er det moralsk forsvarligt, at mennesker udnytter dyr til fødevarer og andre formål?

Produktionen af animalske fødevarer involverer ubegribelige lidelser for milliarder af dyr. Mange mennesker har det intuitivt vanskeligt med at spise dyr som køer og grise, som er de landbrugsdyr, der ligner os mest. Den nyeste forskning viser – ikke overraskende – at også høns kan føle empati, og at fisk har følelser.

Et typisk modsvar er, at nogle dyr også spiser og udnytter hinanden. Men i store dele af verden lever vi mennesker i dag et liv, hvor vi modsat andre dyr har et valg: Vi kan vælge ikke at gøre det.

Så skal vi alle være vegetarer?
”Skal” kan skabe mere modstand, end det skaber den forandring, som verden har brug for. Men det globale kødforbrug skal (!) ned på cirka en fjerdedel af det nuværende. Det handler om at efterlade en beboelig klode for fremtiden. Som sidegevinst vil det forbedre folkesundheden og give mennesker flere gode leveår og derved nedbringe udgifterne til sundhedsvæsenet markant.

I forhold til om alle skal leve helt vegetarisk, tror vi i Dansk Vegetarisk Forening på oplysning og inspiration. Vi tror, at flere mennesker over tid vil foretrække planteføde i erkendelse af, at dyr både kan føle smerte og har en bevidsthed. Vi tror på, at flere mennesker vil vælge det grønne af hensyn til kloden, samt at flere vil opleve, at det er godt for deres helbred.

Som Albert Einstein engang skrev: Vegetarisk levevis vil i høj grad være gavnligt for menneskeheden.

Forrige artikel Karen Hækkerup: Det er nu, vi skal rykke på cirkulær bioøkonomi Karen Hækkerup: Det er nu, vi skal rykke på cirkulær bioøkonomi Næste artikel DI: Alternative kostråd er ikke en økologisk bønne værd DI: Alternative kostråd er ikke en økologisk bønne værd
 • Anmeld

  Jette Rosenkvist · Selvstændig

  Intensiv dyreproduktion er en gigantisk fejltagelse

  Da intensiv produktion af dyr startede for mange årtier siden, var det i vid udstrækning på baggrund af uvidenhed om de fatale konsekvenser for dyr, mennesker og miljø. At fortsætte denne praksis på trods af viden er en forbrydelse. Intensiv husdyrproduktion er gårsdagens forfejlede produktionsform, som nødvendigvis må udfases.

 • Anmeld

  Kim Kaos · Generalomnivor

  Einstein

  Einstein blev vegetar at nød og ikke af lyst - han led af svære fordøjelses problemer og blev af sin læge pålagt en streng vegetarisk diæt.

  "Einstein was plagued with many digestive problems before the age of 50, including stomach ulcers, jaundice, inflammation of the gall bladder, and intestinal pains. Because of his ailments, his doctor advised him not to eat meat."

  Så hr. GENERALSEKRETÆR (fandens til fin titel at få tildelt i gulerøddernes venner) så hold op med at inddrage Einstein som en form for sandhedsvidne for jeres selvfedeme og frelsthed.

 • Anmeld

  Allan Christensen · Kemiingeniør

  Pesticider, væksthormoner, antibiotika, syntetiske kemikalier, GMO og økologisk mindre uansvarlig animalsk fødevareproduktion

  Glædeligt med flere vegetarer og veganere. Jo færre animalske fødevarer vi skal producere desto bedre.

  Det er en ulykke af dimensioner om pesticider, væksthormoner, antibiotika, syntetiske kemikalier, GMO og anden traditionel udviklet ny teknologi ikke har bidraget til en økologisk og etisk mindre uansvarlig animalsk fødevareproduktion - og til at vi på så kort tid har kunnet få så megen velfærd, pædagogik, miljøteknologi og social retfærdighed med så uventet få ødelæggende konsekvenser for dyrevelfærden, naturen, biodiversiteten, folkesundheden, klimaet, vandmiljøet, luftmiljøet, arbejdsmiljøet, denne verdens fattigste mennesker samt ikke mindst vore efterkommere og den fremtid vi stiller dem i udsigt.

 • Anmeld

  Allan Christensen · Kemiingeniør

  @Jette Rosenkvist

  Jette, hvis jeg havde anset det for muligt at drive økologisk landbrug og producere animalske fødevarer på økologisk og etisk ansvarlig vis uden brug af hverken kunstgødning, pesticider, væksthormoner, antibiotika, syntetiske kemikalier, GMO og anden traditionel udviklet ny teknologi ville jeg ikke have uddannet mig til kemiingeniør og man måtte for min skyld gerne nedlægge den agrokemiske industri. Forhåbentlig nedlægger man den animalske fødevareproduktion før man nedlægger den agrokemiske industri.

 • Anmeld

  Kim Kaos

  Pesticider, syntetiske kemikalier, GMO

  Du har helt ret Allan pesticider, syntetiske kemikalier, GMO mv. er helt ukendte indenfor planteavl som jo er det mest ophøjede og kemikaliefri der findes.

  Ligesom at der heller ikke findes nogle tilfælde hvor bondeslaverne i den 3. verden går barfodet rundt uden nogle former for beskyttelse og sprøjter afgrøderne.

  Avokadoerne og mandlernes vandforbrug er heller ikke et problem og generelt så er monokulturer jo kun til fordel for biodiversiteten og bierne.

  Når man ikke kan se spilten i ens eget øje............

 • Anmeld

  Allan Christensen · Kemiingeniør

  @Kim Kaos

  Kim, den agrokemiske industri og dens produkter skulle også meget gerne have bidraget til en økologisk mindre uansvarlig vegetabilsk fødevareproduktion.

 • Anmeld

  Kim Kaos

  Kunne burde skulle

  @Allan

  Kunne burde skulle - fakta er at produktion af afgrøder er lige så problematisk som produktion af animalske fødevare - et faktum som vegge-fløjen gerne overser i deres iver når de lægger kød for had.

  Det virker derfor direkte latterligt når en type står med sin hjemmelavet guacamole og fortæller omverden hvor rigtigt de lever når fakta er at avokado-dyrkning er lige så skadeligt som griseproduktionen.

  Jeg støtter helt op om vi skal spise sundt og varieret personligt spiser jeg næsten udelukkende fisk og grønt - men jeg orker ikke deres hellige pis for at sige det mildt - specielt ikke når jeg ved at generelt så er produktionen af afgrøder mindst lige så problematisk som den animalske produktion.

 • Anmeld

  Allan Christensen · Kemiingeniør

  Energiindhold

  Kim, jeg tror hurtigt vi kan blive enige om at vegetabilsk produktion også belaster naturen og er etisk problematisk. Jeg tvivler dog på om avokadoer er lige så belastende at producere pr. energiindhold som grisekød.

 • Anmeld

  Kim Kaos

  Vand og skov

  Desværre så er de meget belastende - måske ikke som kød - men de er lige så problematiske

  Problemet med den populære avocado, at den netop er blevet så populær. Det medfører nemlig en massiv ulovlig skovhugst, der truer miljøet.

  Det mexicanske Tapia Vargias Institut vurderer således, at avocadoproduktionens ekspansion har kostet ca. 690 hektarer skov årligt mellem 2001 og 2010.

  Der er ikke noget, der tyder på, at efterspørgslen er ved at aftage. Tværtimod. Den mexicanske eksport af avocado til Kina stiger for eksempel årligt med 200 procent, og den vækst vil efter al sandsynlighed fortsætte sin himmelflugt. Som med alle andre eftertragtede fødevarer i disse år vil den hurtigt voksende kinesiske middelklasse naturligvis også have sin del af kagen.

  Avocadodyrkning er generelt vandkrævende. I det tørre område af Chile, som producerer flest avocadoer til eksport, er avocadoproduktionen særligt vandkrævende. Her anvendes hele 320 liter vand til at producere én avocado.

  I gennemsnit går der ca. 283 liter tilført vand til at producere et kg. avocadoer – her udregnet som mængde af grundvand og fersk overfladevand, som skal tilføres, for eksempel som kunstvanding, for at dyrke en afgrøde. Det kræver omtrent 70 liter tilført vand at dyrke én avocado.

  Hvor stort det tilførte vandforbrug til at dyrke én avocado er, afhænger dog også af, hvor i verden avocadoen bliver dyrket.

  I den del af Chile, som vi typisk får avocadoer fra (region fem, hvor Petorca ligger), og hvor over 60 % af Chiles avocadoer dyrkes, går der i snit hele 1.280 liter tilført vand til at producere et kg. avocadoer, hvilket cirka svarer til 320 liter tilført vand til at dyrke én avocado.

  Til sammenligning kræver det i globalt gennemsnit f.eks. 110 liter tilført vand at producere et kg. appelsiner. At producere én appelsin kræver derfor i snit cirka 22 liter tilført vand.

  Der går ca. 63 liter tilført vand til at producere et kg. tomater. En tomat kræver altså til sammenligning fem liter tilført vand.

  Lokalbefolkningen er alvorligt ramt af vandmangel og har ifølge Matias Guiloff, professor ved universitetet Diego Portales i Chile, fået overtrådt deres menneskeret til vand.

  - Vi taler om mennesker, der på daglig basis konfronteres med vandmangel, og som er nødt til at få vand bragt med lastbiler. Jeg mener ikke alene, at det påvirker deres mulighed for at leve et liv med værdighed. Det påvirker også deres mulighed for at videreføre deres traditionelle familielandbrug, siger han.

  Og så er der mandlerne - Mandler er muligvis små af størrelse, men deres vandforbrug er bestemt ikke småt! Det kræver fire liter vand at producere én enkelt mandel. En undersøgelse fra 2014 viste, at USA – som står for 82% af verdens samlede mandelproduktion – bruger 378 milliarder liter vand årligt på mandler.

  Vores fødevare produktion belaster miljøet på mange måde og jo mere grønt vi æder jo større arealer skal vi rydde til dyrkning.

 • Anmeld

  Peder Kruse

  Faked ?

  "Den animalske produktion er ifølge FAO ansvarlig for mindst 14,5 procent af de menneskeskabte drivhusgasser, hvilket især skyldes metanudslippet fra køernes bøvser"

  Regner man den CO2 fra, som den plantevækst, koen er bygget af, optager gennem koens liv ?

 • Anmeld

  Allan Christensen · Kemiingeniør

  @Kim Kaos

  Kim min viden om dyrkning af avokadoer er yderst begrænset. Derfor vil jeg på ingen måde afvise at det kan være lige så belastende for naturen at producere 1 kcal. avokado som at producere 1 kcal. svinekød.

  Generelt gælder det at planter har brug for større eller mindre mængder af vand for effektivt at kunne udnytte solenergien. Mangler afgrøden vand skal der opdyrkes et større areal for at opnå et givent høstudbytte. Kunstvander man afgrøden kan man nøjes med at opdyrke et mindre areal, men til gengæld sænker man grundvandsspejlet, hvorved vilde planter og dyr i tilstødende naturområder påvirkes negativt. Det er således en balancegang at vurdere om, og i givet fald hvor meget, det kan betale sig at kunstvande for at minimere de skadelige konsekvenser for naturen, der er forbundet med at producere en given afgrøde.

 • Anmeld

  Bertel Johansen · Maskinmester

  Farlige prædikanter, Hitler var også vegetar.

  Enhver kan blive salig i sin egen tro - men når troen udarter til skråsikker bekendelse på andres vegne bliver det demagogisk og farligt.

  Rune-Christoffer Dragsdahl tillader sig endog at bevise sit evangelie med henvisning til hvad mennesker spiste for millioner af år siden, noget der er det rene og skære gætværk. Men alle kneb gælder for ham og hans disciple.

  Frelste vegetarianere er generelt utålelige at være sammen med. Altid skal de prædike, og alt vil de dissekere og intet kan de nyde sammen med andre.

  Hvis vi holder os til nyere forskning er kød absolut nødvendigt for opretholdelse af et sundt menneskelegeme, og vores tyggeredskaber og fordøjelse er indrettet til at spise næsten alt.

  Og dertil kommer, at netop husdyrproduktion til kødfødevarer ofte sker på plantedele der er usunde eller direkte uspiselige for mennesker, så som græsser og rødder og alverdens småkravl.

  I øvrigt er det jo noget selvmodsigende, at en veganerprædikant nu prædiker kødforbruget nedsat og ikke stoppet helt som hans tro ellers påbyder ham. Men det må ses som et taktisk kneb, på veganer-troens vej til den totale magt over vores fødevarer.

  I øvrigt: Ingen bliver bedre mennesker af at forsværge kød. Og så Adolf Hitler var jo vegetar til den bitre ende.

 • Anmeld

  Helle B Larsen · Borger

  Tak for et godt og velunderbygget indlæg

  Rune-Christoffers ord burde nok få en del mennesker til at tænke og overveje. Selvom mennesket er det værste rovdyr, der har betrådt kloden, har mennesket også evnen til at tænke og overveje, konkludere og ændre holdning.

  Personligt vil jeg mene, at jo større indsigt man får, i hvordan kødproduktionen egentlig foregår, jo mere led bliver man ved de animalske produkter. Det bliver simpelthen for ulækkert, og man skynder sig forbi montrene med lig, når der skal handles ind.

  Jeg vil håbe, at dagens læger giver lige så gode råd til deres patienter, som Einsteins læge åbenbart gjorde.

 • Anmeld

  Bertel Johansen · Maskinmester

  Det Væste Rovdyr ?

  Bemærkning til Helle B Larsen:
  Det er ellers lidt af en selvhader De der lufter på menneskehedens vegne.

  For i forhold til alle de rovdyr der tidligere og nu kun ernærer sig ved, på mere eller mindre bestialsk vis og langsommeligt, at slå andre dye ihjel og æde dem, er vi mennesker jo noget mere nøjsomme.

  Vi slår ikke ihjel, men slagter pænt, hurtigt og ordentligt og opdrætter og sørger for dyrenes sundhed, og holder os fra truede dyrearter, og vi spiser masser af planter dertil.

  Det gør hverken løver eller hyæner eller alle de andre rovdyr før og nu, så ærlig talt: Deres værdibegreber er noget fortegnede.

 • Anmeld

  Kim Kaos

  Regnskov

  Helle B har ingen problemer med at der ryddes km2 af regnskov så hun kan få sine miljøbelastende avokadoer men forarges over at andre spiser en hakkebøf.

 • Anmeld

  H. Klausen

  Sunde plantebaserede madvarer (evt.med kød til)

  Jeg glæder mig over at generalsekretæren i dansk vegetarforening har høje ambitioner om at ville redde hele kloden, og bidrage til at befolkningen globalt bliver sundere.
  Hvad med i første omgang at bidrage med løsninger, der bidrager til at danskere og danske vegetarer kunne leve sundere. Det må være mere relevant at arbejde for at danske plantebaserede madvarer er sunde:
  For 50 år siden blev kartofler sprøjtet fra 0-3 gange, nu sprøjtes kartofler ifølge DN op til 14 gange før de havner på bordet ( i en artikel i bladet Samvirke i 2017 stod der at almindelige kartofler blev sprøjtet op til 16 gange). Før i tiden skulle der gå mindst 6 år før jordstykket med kartofler igen blev brugt til kartoffelavl.
  Økologiske kartofler fra Gram Slot smager nøjagtigt som kartofler skal smage, hvis man er heldig at få fat i en frisk pose, men jeg forstår ikke ,at vegetarer (eller andre) stiltiende accepterer at økologiske kartofler (eller almindelige kartofler) puttes i en tæt plastpose. Kogte kartofler med en bismag af mug hæmmer appetitten.
  Jeg har indtryk af at danske tomater bliver plukket lang tid før de er modne. Danske tomater kunne igen blive et førsteklasses produkt, hvis tomaten fik lov til at modne på planten.
  Hvorfor bekymrer vegetarforeningen sig om, at det kan være lidt hårdt at være leopard i dag! Det er først den dag leoparden skal til at skære sit kødforbrug ned til en fjerdedel, at livet bliver hårdt for leoparden!

  Generalsekretæren i WWF Naturfonden skriver 16/1 2018 (Altinget) at biologer mener at der er mellem 40000-50000 dyrearter i Danmark.
  Det er noget vrøvl når der altid tales om manglende biodiversitet. Der kan altid findes arter der er i tilbagegang i et område, men DN/enhedslisten og andre der lever af at fordreje sandheden, fortæller sjældent om de arter der er i fremgang! • Anmeld

  Jette Rosenkvist · Selvstændig

  "Vi slår ikke ihjel, men slagter pænt...

  Citat fra kommentar af Bertel Johansen:
  "Vi slår ikke ihjel, men slagter pænt, hurtigt og ordentligt og opdrætter og sørger for dyrenes sundhed"

  Kære Bertel Johansen
  Er at slagte ikke at slå ihjel?
  Prøv at spørge en tidligere slagteriarbejder om, hvor smuk slagteprocessen er - du vil sandsynligvis blive overrasket. Som Paul McCartney udtrykker det: "Såfremt slagterier havde glasvægge, ville alle være vegetarer".
  Ca. 10 mio. grise bukker årligt under i den danske svineproduktion inden slagtealder, som er 5-6 måneder. Grise lever i et så trangt og goldt miljø, at man må halekupere, for at de ikke i frustration og stress skal bide hinandens haler af. Hver 3. slagtesvin udvikler mavesår Søer fikseres ca. halvdelen af deres to-tre-årige, produktive liv, over halvdelen udvikler mavesår.
  Antibiotikaforbruget til svin er mere end dobbelt så stort som forbruget i hele det samlede danske sundhedsvæsen.
  Den danske industrikylling er en fremavlet vanskabning, som vokser fra 50 g til 2 kg på blot 5 uger, hvilket medfører, at 80 pct. af kyllingerne er ude af stand til at gå normalt og må grundet smerter sidde en stor del af tiden.
  Malkeko og kalv adskilles få timer efter fødslen - de kalder på hinanden i dage til uger derefter.

  Jf. ovenstående eksempler kan man så sige, at der tages vare på dyrenes sundhed i opdrættet...?

 • Anmeld

  Bertel Johansen · Maskinmester

  Udviklingshistorien dokumenterer kødets nødvendighed

  Forskning har for længst påvist sammenhængen imellem kød i ernæringen og hjernens udvikling.
  Først da menneskeheden fik styr på kød som ernæring med varmetilberedning, begyndte hjernen og intelligensen at stige og mennesket få succes som art.

  Adskillige veganske indlæg bærer tydeligt præg af dette. Forfaldet ER sat ind.

  På den korte historie, her i DK, kender vi også resultatet af en hel folkegruppes mangel på kød i ernæringen. Det var fattige landarbejdere der i 1800-tallet manglede kød, og som historikerne jf. deres skeletter kalder "kummerform." Læs f.eks. Peter Riismøller, museumsdirektør ved Aalborg Historiske Museum.

  Besynderligt at nogle ligefrem søger tilbage til elendigheden. Det kan kun skyldes den accelererende uvidenhed der indtræder samtidig med troen på vegeanismen.

 • Anmeld

  Kim Kaos

  Glasvægge

  "Som Paul McCartney udtrykker det: "Såfremt slagterier havde glasvægge, ville alle være vegetarer"."

  Næ - Jeg har ingen problemer med at se dyr blive slagtet og selv om jeg en indfødt københavner så har jeg også deltaget i alt fra hugge hovedet af høns til griseslagtning på den gamledaws maner med stige og en skarp kniv.

  Det kan da godt være at Paul McCartney var en svagpisser men det er ikke ensbetyndende med at det er resten af verden også.

  Mennesket har slagtet dyr siden tidernes morgen - sådan er det bare - lev med det

 • Anmeld

  Jonas Johansen · JJ

  Nonsens - Mennesker skal spise varieret

  Enig i at købforbruget kan og skal reduceres grundet sundhed og dyre etiske argumenter. Cool at vegetarer kan være med til starte en debat.

  Jeg kan bare ikke forstille mig at det kan give sundere mennesker at spise mere ensidigt. Når de værste proveganer og kødklister elskende kilder er sorteret fra, ser det heller ikke ud til at især veganerkost er sundt for den gængse befolkning. Det viser sig at kosttilskud er nødvendig for udelukkende at kunne leve af planter, der opstår mangel på en hel række vitaminer og mineraler. Husk at det ikke er alle familier der overskuer at sætte en varieret kost sammen når de kan spise køb, hvordan skulle det så lykkedes når hvis man fjerner kødet fra kosten.

  https://videnskab.dk/krop-sundhed/veganere-mangler-vitaminer-og-mineraler

  https://www.dr.dk/levnu/mad/er-vegansk-livsstil-den-nye-spiseforstyrrelse

  https://altomkost.dk/raad-og-anbefalinger/saerlige-grupper/vegetarer-og-veganere/vegansk-og-vegetarisk-mad-til-stoerre-boern/

 • Anmeld

  Helle B Larsen · Borger

  Klodens farligste rovdyr

  Svar til Bertel Johansen: Formuleringen var forkert. Mennesket er klodens FARLIGSTE rovdyr. Biologisk er mennesket en abe med en hjerne. Det er en yderst farlig kombination.

  Det eneste, der afholder os fra at dræbe hinanden i flæng, er vores tillærte regelsæt under de kulturnormer, vi er opvokset med. Empati for vores medskabninger og skyldfølelse, når vi ikke opfører os ordentligt, er tillært.
  Nogen har lært mere end andre.

  Jeg er sådan set ikke imod kødspisning - med måde. Dyrehold skal foregå på dyrenes præmisser, dvs små dyrehold. Det vil betyde høje kødpriser og et mere mådeholdent forbrug.

 • Anmeld

  Helle B Larsen · Borger

  Hakkebøf

  @Kim Kaos: Jeg under dig gerne en hakkebøf. Din hakkebøf er et spildprodukt fra vores overdrevne mælkeproduktion, altså udtjent malkeko. Det kan både bruges som hakkebøf og til kødsovs med dåsetomater til affodring af børn. Selv min hund spiser det.

  Det er da fint, at du bekymrer dig om regnskoven - er det truede dyrearter eller økosystemet, du tænker på? Hvad med at feje for egen dør og overveje, hvor meget oprindelig skov/urskov, vi har tilbage i DK? Eller er det hele udlagt til foderproduktion for svin og malkekøer? Og kan vi så forlange af langt fattigere landes befolkninger, at de skal stå vagt om deres skove? Eller bør vi bare skamme os?

 • Anmeld

  Kim Kaos

  Fisk

  Jeg spiser kun fisk - måske skulle du læse hvad fok skriver

 • Anmeld

  Bertel Johansen · Maskinmester

  Re: Helle B Larsen

  De kreerer vist Deres egen virkelighed, for det er vel lige så rigtigt, at aber er mennesker med for lidt hjerne, hvorfor de mangler den empati mennesker som flest udviser.

  Faktisk er empati blandt de dygtigste aber begrænset til eget afkom og de nærmeste slægtninge i egen flok. Resten holdes på afstand, og fremmede angribes.

  Og Deres filosofi at "småt er godt" er jo det skinbarlige vrøvl. De gamle små dyrehold gik ofte i deres eget lort til op på maven, og sygdom florerede. Jeg tror at De forveksler "små dyrehold" med kæledyr i baghaven på Østerbro.

Grønt overblik: Det skal du holde øje med i denne uge

Grønt overblik: Det skal du holde øje med i denne uge

DET SKER: Lars Chr. Lilleholt (V) præsenterer regeringens 5G-planer, mens miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen (V) tilser byggeriet af det omstridte vildsvinehegn. Få overblikket over ugens grønne begivenheder.