Veterinærmedicinsk Industriforening: Underdosering kan også føre til resistens

DEBAT: Det ensidige fokus på mindre antibiotika indebærer en risiko for underbehandling af dyr. Det nye veterinærforlig skal bygge på faglighed, skriver Lisa Pontoppidan fra Veterinærmedicinsk Industriforening.

Af Lisa Pontoppidan
Formand for Veterinærmedicinsk Industriforening og direktør for CEVA Animal Health, Norden

I dette efterår skal Veterinærforliget fornyes. Det er en vigtig proces, som vi i Veterinærmedicinsk Industriforening (VIF) ser meget frem til. Ikke mindst, fordi vi ser
behov for en række hensigtsmæssige justeringer.

Vi ser især tre indsatsområder, som vil være vigtige at indlemme i det nye veterinærforlig. Alle sigter de på at styrke kampen mod antibiotikaresistens, og alle er de fremhævet i den hvidbog, som Nordisk Råds udgav i foråret. Det gælder:

  • Hurtig og mere præcis diagnostik
  • Bedre og større udbredelse af vaccination
  • Optimal antibiotikabehandling.

Præcis diagnosticering ude i besætningerne
God diagnostik målretter både behandling og vaccinationsprogrammer og reducerer dermed uhensigtsmæssig brug af antibiotika. Udvikling af bedre og hurtigere diagnostiske metoder vil give dyrlægerne et mere oplyst grundlag at behandle hensigtsmæssigt ud fra. Dyrlægerne får bedre mulighed for hurtigt at indsætte en effektiv og målrettet terapi og tilrettelægge et optimalt vaccinationsprogram.

På denne måde anvendes antibiotika kun, hvor det er relevant, og der er bedre grundlag for at vælge det mest optimale antibiotikum. VIF ønsker derfor, at der i det nye veterinærforlig sættes fokus på udvikling af bedre diagnostiske metoder.

Der bør især sættes fokus på udvikling af metoder, som kan anvendes til en hurtig og præcis diagnosticering ude i besætningerne. Og der bør sættes fokus på at intensivere forskningen i, hvordan prøver i praksis skal udtages og diagnosticeres for at give det mest nøjagtige billede af sygdomsforekomst og dermed vaccinationsforebyggelse og behandlingsmuligheder i besætningerne.

Forebyggelse i den danske kalveproduktion
Effektive vacciner og vaccinationsprogrammer gør dyrene mindre modtagelige for infektion, øger dyrevelfærden og reducerer behovet for behandling. Derfor skal veterinærforliget fokusere mere på vaccination som et middel til at reducere behovet for antibiotikabehandling, som også Nordisk Råd har påpeget.

Forskning i optimeret anvendelse af eksisterende vacciner skal styrkes. For eksempel er der behov for at undersøge, hvordan vacciner kan få den bedst mulige forebyggende effekt på sygdomme i den danske kalveproduktion, som har udfordringer med at reducere antibiotikaforbruget.

Der bør også investeres mere i at undervise landmænd i vaccination, så de har et tilstrækkeligt grundlag for at forstå fordelene ved vaccination, og hvordan de får mest ud af at vaccinere.

Reduktionsmål er risikable
Der har i det sidste veterinærforlig været et meget ensidigt fokus på at nedbringe mængden af anvendt antibiotika. Men fortsatte reduktionsmål indebærer både en risiko for underbehandling af dyr og underdosering, der kan føre til resistens.

Udviklingen af antibiotikaresistens fremmes nemlig af forkerte behandlingsregimer som for lav dosis, for kort varighed af behandlingen og forkerte behandlingsintervaller. Dette er velbeskrevet i den rapport, som myndighedernes ekspertgruppe på MRSA netop har udgivet.

I det nye veterinærforlig vil det være meget vigtigt at fokusere på at optimere måden, hvorpå man anvender antibiotika, frem for ensidigt at fokusere på reduktion.

De fagligt optimale løsninger er sjældent intuitivt forståelige, og det gør det så meget desto vigtigere, at de faglige behandlingsregimer tildeles endnu højere status, så der ikke pludselig bliver ”politiseret” omkring brugen af antibiotika.

Styrk forskning i optimale behandlingsregimer
VIF mener, at forskning i optimale behandlingsregimer med antibiotika skal styrkes inden for hele husdyrbruget.

Det indebærer kliniske undersøgelser med henblik på at fastlægge den optimale anvendelse af antibiotika inklusive rette dosering, ideel behandlingstid og bedste administrationsform for de enkelte kombinationer af antibiotika, dyreart og sygdom.

'Miniresist' er et eksempel på et sådant projekt, som der bør etableres flere af.

Forrige artikel Svineproducenter: Danmark er et foregangsland for antibiotikaforbrug Svineproducenter: Danmark er et foregangsland for antibiotikaforbrug Næste artikel Professor: Svineavlerne benytter klassisk forhalingsteknik Professor: Svineavlerne benytter klassisk forhalingsteknik