Dyrlægeforeningen: Antibiotika skal anvendes ansvarligt

DEBAT: Der arbejdes dagligt med at reducere brugen af antibiotika i de danske besætninger, og målet er, at vi skal anvende så lidt som muligt, men så meget som nødvendigt, skriver Carsten Jensen.

Af Carsten Jensen
Dyrlæge og formand for Den Danske Dyrlægeforening

Diskussionen vedrørende brugen af antibiotika bliver ofte skinger i tonen. Nogle argumenterer for, at der bruges voldsomme og unødvendigt store mængder. Andre sammenligner med anvendt mængde i udlandet og kommer frem til, at vi faktisk er ret gode i Danmark. Uanset udgangspunkt for diskussionen så er der faktisk stor enighed om, at vi skal anvende antibiotika forsvarligt i behandlingen af vore husdyr.

Der er ingen tvivl om, at antibiotika har været anvendt forkert. Da det blev brugt som vækstfremmer var forbruget stort, men med det ensidige forbud i Danmark viste vi vejen for resten af verden. Der har siden været fokus på også at mindske brugen af antibiotika til behandling. Der har været krav fra politikernes side om reduktion af forbruget. Det arbejdes der med dagligt i de danske besætninger.

Fokus på smittebeskyttelse og forebyggelse
Al køb og udlevering af medicin registreres i Vetstat. Når man sammenholder mængden af anvendt medicin med besætningsstørrelsen, får man for hver enkelt besætning et nøgletal eller indeks. Det er derfor, vi kan rubricere besætninger, så vi kan sammenligne dem på baggrund af sikre data.

Dyrlægen udskriver medicin på recept, og medicinen købes gennem apoteket. Sådan har det været siden 1995. Det er et særkende for de nordiske lande, at medicin udskrives på recept, og det er ikke tilladt for dyrlægen at tjene penge på salg af medicin. Sådan skal det også være fremover. Dyrlægens opgave er at gennemgå besætningerne ved regelmæssige sundhedsrådgivningsbesøg.

Der skal være fokus på smittebeskyttelse og forebyggelse af sygdomme. Nogle sygdomme kan forebygges ved en bestemt måde at drive besætningen på. Andre kan forebygges ved anvendelse af vacciner. Endeligt er der muligheden for simpelthen at udrydde sygdomme i besætninger. For eksempel som det kendes ved SPF systemerne hos svin.

Vi bevæger os i den rigtige retning
Der er kritisk vigtigt antibiotika, der er forbeholdt anvendelse til mennesker. De pågældende midler kunne gøre stor gavn hos dyrene, men de er ud fra et forsigtighedshensyn forbeholdt til mennesker. Sådan skal det også være fremover.

I dansk svineproduktion er man villig til at prøve nye ting af. Et eksempel er opdræt af svin uden anvendelse af antibiotika. Såkaldt OUA produktion. Ved denne produktionsform må syge grise fortsat behandles med antibiotika, men grisene kan så ikke leveres som OUA.

De foreløbige resultater er gode, men hvis det er en vej, der skal kunne anvendes i større stil, skal forbrugerne være villige til at betale en merpris for kødet fra grisene, da det kræver mere personale i stalden til overvågning af grisene. De indhøstede erfaringer med forebyggelse i driftsformerne vil komme alle besætninger til gode.

Tilbage står, at vi har et godt system i Danmark. Der er en villighed til at arbejde med tingene, så vi bevæger os i den rigtige retning. Antibiotika skal anvendes ansvarligt. Vi skal anvende så lidt som muligt, men så meget som nødvendigt.

Forrige artikel Veterinærmedicinsk Industriforening: Antibiotikapolitik skal tynges af evidens, tak! Veterinærmedicinsk Industriforening: Antibiotikapolitik skal tynges af evidens, tak! Næste artikel Professor: Behov for paradigmeskift i dialogen mellem land og by Professor: Behov for paradigmeskift i dialogen mellem land og by