Debat

Professor: Nye fællesskabsfonde kan redde skrantende fonde og sikre oprettelsen af nye

Vi bør lade os inspirere fra Tyskland og autorisere nye fællesejede fonde ved lov. Det vil både gavne nye fonde samt eksisterende fonde med skrantende økonomi eller forældede formål, skriver Anker Brink Lund.

Regeringen bør i forlængelse af fondsudvalgets forarbejde allerede nu overveje at lovgive om stiftelse af nye former for fondslignende foreninger, skriver Anker Brink Lund.
Regeringen bør i forlængelse af fondsudvalgets forarbejde allerede nu overveje at lovgive om stiftelse af nye former for fondslignende foreninger, skriver Anker Brink Lund.Foto: Arthur J. Cammelbeeck/Altinget
Anker Brink Lund
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Det fremgår tydeligt af de tidligere indlæg i denne debat, at små og mellemstore danske fonde har vanskeligt ved at skaffe fornødent overskud til almennyttig uddeling. De senere år er mange nødlidende fonde derfor blevet opløst eller sammenlagt. 

Jeg er overbevist om, at justitsministerens fondsudvalg nok skal adressere den problematik på en fornuftig måde, når man – forhåbentlig snarest – fremlægger den længe ventede fondsbetænkning.  

Det er mit håb, at betænkningen også vil indeholde forslag, der kan skabe større lyst til at starte nye fonde. Det fremgår nemlig af tal fra Fondenes Videnscenter, at der i de seneste mange år er afgået flere fonde ved døden, end der er oprettet nye.  

Fødselsunderskuddet kan der være flere grunde til, herunder manglende økonomiske incitamenter af skattemæssig og arveretlig art. Emner fondsudvalget eksplicit skal holde sig fra.

Temadebat

Hvad skal en ny fondslov gave?

Der er lagt op til en gennemgribende revision af den lov, som sætter rammerne for de almene fonde i Danmark. 

Et nedsat fondsudvalg skulle have været klar med deres anbefalinger i 2022, men justitsminister Peter Hummelgaard har netop forlænget fristen til udgangen af 2023.

Altinget benytter anledningen og tager i en ny temadebat pulsen på de almene fonde. Vi giver stafetten til centrale aktører i fondsverdenen, forskere, politikere og eksperter og beder dem komme med deres bud på blandt andet:

Hvordan kan en ny fondslovgivning hindre, at mindre fonde drukner i administration, og hvad skal man kræve til gengæld? Bliver der nok velgørenhed og velfærd for pengene? Kan et nyt fondsregister bane vejen for større transparens og bør der eksempelvis lægges mere vægt på at sikre ansvarlighed, også blandt de mindre almene fonde?

Men måske handler det også om, at nogle potentielle fondsstiftere opfatter det som lidt gammeldags og elitært at praktisere almennytte under fondsloven? 

Inspiration fra Tyskland 

Jeg foreslår derfor, at regeringen i forlængelse af fondsudvalgets forarbejde allerede nu overvejer at lovgive om stiftelse af nye former for fondslignende foreninger.  

I den forbindelse er der inspiration at hente syd for grænsen. I Tyskland har man nemlig i efterkrigstiden oprettet et stort antal "Bürgerstiftungen", der forener det bedste fra fonds- og foreningslivet.  

De tyske borgerfonde – eller fællesskabsfonde, som jeg hellere vil kalde dem – er karakteriseret ved et folkeligt engagement og ved at være tilknyttet et bestemt geografisk område. Herudover er de vigtigste kendetegn almennyttighed, non-profit-karakter og en langt højere grad af fleksibilitet og åbenhed om uddelingerne, end vi er vant til i dansk sammenhæng.

En så fleksibel organisationsform vil hovedsageligt gavne nyoprettede institutioner men kan også give eksisterende fonde med skrantende økonomi eller forældede formål en attraktiv mulighed for reorganisering.

Anker Brink Lund
Professor, CBS

Der er kort sagt tale om en ny fondsfigur tilført medlemsdemokrati kendt fra foreningsretten. Fællesskabsfonden oprettes kollektivt – ikke af en enkeltperson eller virksomhed. Samtidig er den tyske fondsform – ligesom de almindelige danske fonde – selvstændig og uafhængig af stifterne. Formålet skal desuden komme en videre kreds end medlemmerne selv til gode.  

Fællesskabsfonde af de nye slags vil typisk have brede formål, men kan også være oprettet med henblik på et konkret projekt, eksempelvis opførelse af en idrætshal eller et kulturhus. Det kræver mindre stiftelseskapital fra den enkelte deltager, end tilfældet er ved danske fonde af den traditionelle aftapning.  

En anden fordel er, at fællesskabsfondes formål kan ændres, hvis medlemmerne anser det for hensigtsmæssigt.  

For at undgå misbrug kræver sådanne ændringer, at mindst to tredjedele af medlemmerne har godkendt fondsbestyrelsens ændringsforslag, og at fondsmyndigheden efterfølgende godkender ændringen. Det er selvfølgelig en forudsætning for godkendelse, at ændringen er i overensstemmelse med stifters vilje. 

Lov om fællesskabsfonde 

En så fleksibel organisationsform vil hovedsageligt gavne nyoprettede institutioner men kan også give eksisterende fonde med skrantende økonomi eller forældede formål en attraktiv mulighed for reorganisering.

En eller flere bestående fonde med almennyttige formål og relativ begrænset kapital kunne eksempelvis lade sig opløse med henblik på uddeling af den bundne kapital til brug for oprettelsen af en nystiftet, fælles fond.

Læs også

En sådan ordning vil muliggøre opløsning af hensygnende fonde med henblik på oprettelse af livskraftige fællesskabsfonde med aktivt medlemsdemokrati.  

Eksisterer der eksempelvis seks mindre fonde, som skal støtte almennyttige formål på Fyn eller en anden operationel geografisk enhed, vil midlerne fra fondene kunne indgå som kapitalgrundlag for oprettelsen af en nystiftet fællesskabsfond. Noget sådant er dog praktisk taget umuligt under den nuværende ganske restriktive fondsadministration.

De deltager også i debatten:
  • Gitte Lillelund Bech, direktør for markeder i Dansk Erhverv
  • Hanne Brinch, direktør i Found Aid
  • David Dencker, direktør i Grant Compass
  • Preben Bang Henriksen (V), retsordfører
  • Liv Egholm, lektor på CBS
  • Christian Gregersen, managing partner i Horten Advokater
  • Christian Have, debattør, forfatter og kreativ direktør for Have Kommunikation
  • Knud Foldschack, advokat i Foldschack & Forchhammer, medstifter af Repariate the Children
  • Ann Leistiko, formand for Isobro og fundraisingchef i SOS Børnebyerne

Intentionen med forslaget er med andre ord at skabe en fleksibel og fremtidssikret fondsmodel, hvor økonomisk bæredygtighed og almennytte definerer fondens aktiviteter suppleret med elementer fra den folkelige foreningstradition.

I princippet kan man godt lave noget i den retning inden for de brede rammer, der rummer danske indsamlingsorganisationer. Men skal de fondsmæssige dyder styrkes, vil det nok være mere hensigtsmæssigt, at fællesskabsfonde i Danmark autoriseres ved lov.  

Et sådant lovgrundlag vil ikke bare give nye fondsstiftere en håndsrækning men også muliggøre nødlidende fondes overlevelse – suppleret med konstruktive bidrag til videreudvikling af foreningslivets grundlovssikrede frihed.  

Vel at mærke uden at gøre vold på gældende fondsret eller at besværliggøre fondsmyndighedernes tilsyn mere end højst nødvendigt.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Anker Brink Lund

Professor, Institut for Ledelse, Politik og Filosofi, CBS, forskningskoordinator, CBS Center for Civilsamfundsstudier
cand.scient.pol. (Aarhus Uni. 1976), dr.phil. (Roskilde Uni. 1998)

0:000:00