Ahlers afviser at tilføre "manglende" forskningsmillioner

MIDLER: En opjustering af BNP betyder, at regeringen ikke nåede målet for offentlige forskningsinvesteringer to år i træk. Nu afviser uddannelses- og forskningsministeren at tilføre de millioner, som mangler for at indfri målsætningen, i et ministersvar.

Regeringens målsætning om at bruge minimum en procent af BNP på offentligt finansieret forskning gik fløjten for årene 2016 og 2017. 

Det har en genberegning af målsætningen, udført af af Uddannelses- og Forskningsministeriet, vist i et tidligere ministersvar. 

I 2016 og 2017 investerede de offentlige kasser således kun henholdsvis 0,99 og 0,98 i forskning.

Login