Alex Ahrendtsen
 svarer 
Christina Egelund

Vil ministeren kommentere CBS’ praksis om at skele til køn, social baggrund m.v. i forbindelse med optagelsesprocessen på CBS?

Ministersvar er robotgenereret indhold, der oprettes automatisk på basis af Folketingets database over de spørgsmål, der stilles af Folketingets medlemmer og besvares af regeringens ministre. Overskrifterne er skrevet af Altinget. Altinget tager forbehold for fejl i indholdet.

Uddannelses- og Forskningsudvalget, Spørgsmål 258

Vil ministeren kommentere CBS’ praksis om at skele til køn, social baggrund m.v. i forbindelse med optagelsesprocessen på CBS?

Svar fra onsdag den 1. maj 2024

Jeg har noteret mig CBS’ udtalelser i forbindelse med årets frist for ansøgning om optagelse på de videregående uddannelser i kvote 2. Det er min klare holdning, at ansøgere til en videregående uddannelse skal optages ud fra en vurdering af deres faglige kvalifikationer og forudsætninger for at fuldføre uddannelsen.

Adgangsbekendtgørelsen fastsætter rammerne for udvælgelseskriterierne i kvote 2, dvs. hvilke typer af udvælgelseskriterier, der kan fastsættes. Det er inden for disse rammer det enkelte universitet, der selv fastsætter, hvilke objektive og faglige kriterier der indgår i vurderingen af en ansøgning i kvote 2.

Det er min forventning, at CBS ikke anvender køn og social baggrund som udvælgelseskriterium i kvote 2, da CBS er blevet oplyst om, at social baggrund ikke kan anses som et objektivt og fagligt kriterium.

0:000:00