Dekan: Balanceret Open Access er nøglen for samfundsvidenskab

DEBAT: Danmark bør overveje at korrigere Open Access-måltallet, da fagområdernes forskellige embargoperioder gør det svært at nå målene. Det mener Peter Møllgaard, forskningsdekan på CBS.

Af Peter Møllgaard
Forskningsdekan, CBS

Open Access er et vigtigt initiativ, som CBS tilslutter sig – men det er også vigtigt, at indsatsen er balanceret.

CBS har tilsluttet sig den nationale Open Access-strategi fra 2014. Strategien anbefaler Green Open Access, hvor forskeren får tilladelse fra udgiveren til at offentliggøre sin artikel i et digitalt arkiv, men med en ofte lang embargoperiode.

Samtidig har vi for nylig vedtaget en Open Access-handleplan, som er ved at blive implementeret. Hensigten er at løfte CBS tættere på det fælles mål om udbredt brug af Open Access.

Vi opfordrer forskerne til at gøre brug af Open Access, og vi hjælper dem med at stille deres publikationer til rådighed for offentligheden, når embargoperioden er udløbet – i en langtidsholdbar version med korrekte kildeangivelser og link til den originale forskningspublikation. Hvis altså ikke, der er betalt for Golden Open Access. Det projekt ser lovende ud.

Model kan omgå strikse rammer
Til gengæld har CBS besluttet ikke at finansiere Golden Open Access - det vil sige en Open Access-model, der gør det muligt hurtigt at omgå de strikse rammer, en embargo stiller.

Denne model er nemlig meget dyr. En pris på 8.000 til 12.000 kroner per forskningspublikation for Golden Open Access er ikke usædvanlig.

I 2014 udgav CBS-forskere 1.928 forskningspapirer og af dem 528 i peer-reviewed tidsskrifter, så udgifterne kan hurtigt løbe op. Skulle vi frikøbe alle artikler til en gennemsnitspris på 10.000, ville det koste os mellem fem og 20 millioner! De penge vil vi hellere bruge på ny forskning.

Hvis forskerne selv kan få bevillingsgivere til at støtte Golden Open Access, er det kun godt. Og det er ikke usædvanligt, at forskere selv betaler for Golden Open Access.

For eksempel giver EU’s Horizon2020-program mulighed for, at man i ansøgningen om støtte reserverer plads i budgettet til Open Access til de artikler, der bliver resultatet af projektet. Men det er altså fortsat undtagelsen fremfor reglen.

Stor forskel på embargoperioder
Det er ikke kun økonomien, der skaber behov for en balanceret Open Access-satsning. Det har også høj prioritet for os, at CBS' forskere bliver publiceret i internationale, toneangivende forskningstidsskrifter for business schools og samfundsvidenskab – og de giver ofte ikke mulighed for Open Access. Heri ligger et dilemma, hvor løsningen er ”balanceret Open Access”.

En yderligere udfordring er, at der er stor forskel på embargoperioderne inden for forskellige fagområder. Inden for ikke kun samfundsvidenskab, men også humaniora giver mange tidsskrifter forbud mod at offentliggøre forskningen i Open Access-format i en embargoperiode på 24, 36 eller helt op til 48 måneder.

Embargoperioden er typisk kortere indenfor for eksempel sundhedsvidenskab, naturvidenskab og teknisk videnskab (under 12 måneder og maksimalt 24 måneder).

Da CBS overvejende beskæftiger sig med samfundsvidenskab og humaniora, er det sværere for CBS end for andre universiteter at nå de danske mål om, at 80 procent af alle forskningspublikationer skal være frit tilgængelige i løbet af kalenderåret, efter artiklen er blevet bedømt af fagfæller og dermed videnskabeligt anerkendt og publiceret.

Vi bør derfor i Danmark overveje at korrigere Open-Access-måltallet (80 procent for publikationerne udgivet i 2016 og i løbet af få år 100 procent) for forskelle i embargoperioder. Der skal altså en balanceret national Open Access-forståelse til.

Forrige artikel Forsker: Tvungen Open Access giver dårligere forskning Forsker: Tvungen Open Access giver dårligere forskning Næste artikel Hf-udspillet er uddannelsessnobberi Hf-udspillet er uddannelsessnobberi
Venstre vil beholde forhøjet fradrag på forskning

Venstre vil beholde forhøjet fradrag på forskning

UDSPIL: Venstre foreslår i sit udspil til finansloven at beholde det forhøjede fradrag for virksomheders forskning og innovation. Partiet vil også have en handlingsplan for at få et nyt EU-forskningsagentur placeret i København