Debat

DM: Her er fem ting, der skal tages højde for i et nyt optagelsessystem

Inden regeringen går i gang med at ændre optagelsessystemet for de videregående uddannelser, bør den i første omgang tydeliggøre, hvorfor overhovedet skal ændres i optagelsessystemet, skriver Brian Arly Jacobsen, Jimmy Krab og Malthe Bækbo Vestergaard.

Vi kan forvente, at optagelsessystemet bliver ændret i løbet af de kommende år. Men inden regeringen laver en reform, må de gøre op med sig selv, hvad de vil opnå med en ændring, skriver Brian Arly Jacobsen, Jimmy Krab og Malthe Bækbo Vestergaard.
Vi kan forvente, at optagelsessystemet bliver ændret i løbet af de kommende år. Men inden regeringen laver en reform, må de gøre op med sig selv, hvad de vil opnå med en ændring, skriver Brian Arly Jacobsen, Jimmy Krab og Malthe Bækbo Vestergaard.Foto: Mads Joakim Rimer Rasmussen/Ritzau Scanpix
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Optagelsessystemet bliver ændret inden for de nærmeste år.

Det må vi forvente, når der i regeringsgrundlaget står, at regeringen ”vil indføre et nyt optagesystem for de videregående uddannelser med bedre adgang via kvote 2, så karakterkrav kan suppleres af andre tiltag som for eksempel en test eller andre kriterier, som uddannelsesinstitutionerne fastlægger”.

Men hvad er det egentlig, regeringen vil opnå med ændringen?

Vil den skabe mere social mobilitet via uddannelse? Mindske stress, mistrivsel og frafald blandt de studerende? Eller vil den åbne flere fleksible veje til de videregående uddannelser for folk med relevant erhvervserfaring?

Det er vigtigt at give alle potentielle ansøgere adgang til klare og detaljerede oplysninger om optagelseskrav, ansøgningsproces, tidsfrister og andre relevante oplysninger

Brian Arly Jacobsen, Jimmy Krab og Malthe Bækbo Vestergaard

Det skal regeringen selvfølgelig gøre op med sig selv, ligesom den bliver nødt til at gøre sig en række overvejelser, hvis den fremtidige optagelsesproces skal blive retfærdig, effektiv og gennemsigtig.

Her er fem af de overvejelser, regeringen som minimum bør gøre sig:

Klar og tydelig information
Det er vigtigt at give alle potentielle ansøgere adgang til klare og detaljerede oplysninger om optagelseskrav, ansøgningsproces, tidsfrister og andre relevante oplysninger.

Dette kan hjælpe ansøgerne med at forstå og navigere i processen korrekt. Dette opfylder det nuværende system i væsentlig grad. Det må man ikke miste i et nyt system.

Objektive og valide kriterier
Optagelsessystemet bør være baseret på objektive og valide kriterier, der er relevante for den pågældende uddannelse. Dette omfatter i dag for kvote 1 en karakteradgangsgivende eksamen og gennemsnittet af karaktererne fra denne uddannelses eksamener, hvis der er et karakterkrav for optagelse. For kvote 2 kræver det ydermere standardiserede og/eller færdighedsbaserede prøver, interviews eller andre relevante faktorer, der kan forudsige en ansøgers egnethed til uddannelsen.

Spørgsmålet er, om ændringer i kvote 2 alene kan medvirke til mere fleksibilitet på tværs af uddannelser og sikre en højere grad af social mobilitet, hvis dette er formålet med reformen? Et forslag til at sikre den sociale mobilitet og en yderligere fleksibilitet kunne være en særlig ordning, der kan styrke de ufaglærte/faglærtes adgang gennem kvote 2, for eksempel via et særligt gennemskueligt pointsystem for relevant erhvervserfaring.

Spørgsmålet er, om ændringer i kvote 2 alene kan medvirke til mere fleksibilitet på tværs af uddannelser og sikre en højere grad af social mobilitet?

Brian Arly Jacobsen, Jimmy Krab og Malthe Bækbo Vestergaard

Effektiv og brugervenlig proces
Optagelsessystemet bør være enkelt, effektivt og brugervenligt for både ansøgere og uddannelsesinstitutioner. Ansøgningsprocessen bør være let at forstå, nem at udfylde og sikre, at alle ansøgninger behandles retfærdigt og inden for de fastsatte tidsfrister.

Det er også et billigt system for uddannelsesinstitutionerne, og her er det vigtigt at gøre opmærksom på, at administrationstunge ændringer koster ressourcer i uddannelsessektoren – ressourcer der er yderst knappe, hvorfor det er vigtigt at en reform er udgiftsneutral for sektoren.

Transparens
Optagelsessystemet bør være transparent, og ansøgere i kvote 2 bør have adgang til feedback på deres ansøgninger, herunder årsagen til eventuelle afslag.

Dette kan hjælpe ansøgerne med at forbedre deres ansøgninger og forstå, hvordan de kan øge deres chancer for at blive optaget i fremtiden.

Kvalitetssikring og evaluering
Optagelsessystemet bør løbende evalueres og kvalitetssikres for at sikre, at det fungerer effektivt og opfylder sine formål. Dette kan omfatte overvågning af optagelsesprocessen, af karaktersystemet, analyse af data med videre.

Et væsentligt element i optagelsessystemet er karakterordningen. 12-karakterskalaen har flere uhensigtsmæssigheder, som bør rettes i samme anledning. Den mest mærkelige ting er, at der er store spring mellem karaktererne i midten af skalaen.

At ændre karaktersystemet er ikke et quick-fix for mindre stress og mistrivsel, men forbedringer i det nuværende system er oplagte

Brian Arly Jacobsen, Jimmy Krab og Malthe Bækbo Vestergaard

Langt de fleste elever og studerende fordeler sig karaktermæssigt ud fra en normalfordeling: Der er flest centreret omkring midten. Og her har man som underviser brug for at kunne motivere små fremskridt. Men netop her er springene mellem karaktererne allerstørst rent matematisk, se selv på springene mellem beståede karakterer, som er: 2, 4, 7, 10, 12. Altså med store spring mellem 4, 7 og 10.

Det gør det ekstremt vanskeligt at bruge den nye karakterskala pædagogisk som et motivationsredskab.

At ændre karaktersystemet er ikke et quick-fix for mindre stress og mistrivsel, men forbedringer i det nuværende system er oplagte: fjern -3, for ingen skal bedømmes negativt. Og indfør endnu en karakter i midterfeltet, så springene mellem karaktererne bliver matematisk lige store.

Karaktersystemet i videregående uddannelsessystemer er et komplekst emne som står helt centralt i debatten om optagelsessystemet. Studerende har ofte begrænset adgang til konstruktiv feedback, der kan hjælpe dem med at identificere deres styrker og svagheder og udvikle deres færdigheder og viden yderligere. Feedback forudsætter tidsressourcer til undervisningspersonale. Det er ikke gratis og krav om mere feedback, skal følges af flere ressourcer.

Læs også

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Brian Arly Jacobsen

Lektor, Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier, Københavns Universitet, formand, DM Universitet, Forskning & Uddannelse
Uddannet i religionssociologi (hovedfag 2003) , sociologi og minoritetsstudier (sidefag 2003)

Altinget logo
København | Stockholm | Oslo | Bruxelles
Politik har aldrig været vigtigere
AdresseNy Kongensgade 101472 København KTlf. 33 34 35 40[email protected]CVR nr.: 29624453ISSN: 2597-0127
Ansv. chefredaktørJakob NielsenDirektørAnne Marie KindbergCFOAnders JørningKommerciel direktørMichael ThomsenFormand og udgiverRasmus Nielsen
Copyright © Altinget, 2024