Finanslov: Regeringen øremærker 750 millioner til grøn forskning

EN PROCENT: I regeringens finanslovsforslag forbliver det offentlige forskningsbudget på én procent af BNP, som flere ordførere har advaret mod. Oveni kommer der 750 øremærkede millioner til grøn forskning.

I regeringens finanslovsforslag for 2021 er der lagt op til et mindre forskningsbudget end var tilfældet i 2020. Regeringen foreslår nemlig et forskningsbudget på en procent af BNP som det også har været i tidligere år.

Regeringen foreslår et samlet offentligt forskningsbuget på 23,5 milliarder kroner for 2021, heraf en forskningsreserve på 1,5 milliarder kroner, som partierne skal forhandle som den første delaftale af finansloven. I 2020 var forskningsreserven på 1,9 milliarder kroner. I 2020 var det samlede offentlige forskningsbudget på 23,8 milliarder kroner.

Udover forskningsreserven vil regeringen også lade folketingets partier forhandle om 750 millioner, der ifølge forslaget skal målrettes grøn forskning.

Login