Industrien og akademikere danner fælles front mod Kvalitetsudvalg

ALLIANCE: DI og Akademikerne er utilfredse med de anbefalinger, Kvalitetsudvalget indtil nu har lanceret, og er derfor gået sammen om en række alternative forslag. Forskningsministeren hilser bidraget velkomment, men vil afvente den endelige udvalgsrapport, inden hun afslører regeringens udspil.

I et helt nyt fælles udspil har erhvervs- og arbejdsgiverorganisationen DI og paraplyorganisationen Akademikerne slået sig sammen, fordi begge organisationer er kritiske over for Kvalitetsudvalgets foreløbige arbejde, der blandt andet er mundet ud i et forslag om at afskaffe de studerendes retskrav og gøre bacheloruddannelsen fireårig.

DI og Akademikerne mener modsat Kvalitetsudvalget, at der skal indføres et elastisk retskrav på fem år, ligesom den treårige bacheloruddannelse skal bevares som grundmodel på universiteterne.

Begge forslag går dermed stik imod de anbefalinger, som Kvalitetsudvalget fremlagde i foråret, og som udvalget fastholdt i et refleksionspapir i sidste uge.

Login