LA-Ungdom: Studenterforeningen Fronts antiracisme er skadelig

REPLIK: Racisme og krænkelser skal ikke bekæmpes med retningslinjer, der forhindrer fri debat og tolerance. I et demokratisk samfund bekæmpes diskrimination gennem debat, mener Claes Kirkeby Theilgaard og Filip Steffensen fra LA Ungdom.

Af Claes Kirkeby Theilgaard og Filip Steffensen
Hhv. medlem af Liberal Alliances Ungdom og retsordfører i Liberal Alliances Ungdom

Tara Skadegaard Thorsen fra Studenterorganisationen Front skriver i Altinget 25. oktober, at Københavns Universitets forsøg på at bekæmpe diskrimination i forbindelse med ‘krænkende udklædning’ til introfester slet ikke rækker langt nok.

I stedet efterlyses en mere ihærdig indsats fra Københavns Universitet for at bekæmpe racisme og diskrimination. Selvom skribenten har ret i, at racisme og diskrimination skal bekæmpes, bør kampen ikke ske oppefra.

Hvis kampen tages gennem retningslinjer og paragraffer, risikerer vi, at ytringsfriheden og den frie debat ofres i den ellers sympatiske kamp mod diskrimination.

Racisme skal bekæmpes, men
Langt de fleste kan blive enige om, at racisme ikke bør accepteres, heller ikke på et universitet. Derfor bør kampen altid tages op med racismen, og finder racistisk diskrimination af den ene eller anden art sted, har vi hver især et ansvar for at sige fra. Så langt er vi enige med Front, men så stopper enigheden også.

Den antiracisme, som Front gør sig fortalere for, er ikke blot at skyde gråspurve med kanoner – den er direkte skadelig.

Front påstår i deres indlæg, at os kritikere af KU’s nyeste retningslinjer umuliggør kampen mod diskrimination og racisme. At vi i virkeligheden er tilhængere af det synspunkt, at universiteter slet ikke må bekæmpe racisme. Det er ikke korrekt.

Ifølge en måling udført af Altinget selv, er det kun 14 procent af befolkningen, som synes, at det var rigtigt af KU at tage mexicanerhattene og anden krænkende udklædning af de studerende. 70 procent modsatte sig KU’s håndtering af situationen.

Men er det overhovedet et problem, at de studerende ikke må klæde sig ud som mexicanere, oprindelige amerikanere og beboere fra ghettoområder? Ja, er det korte svar.

Det er dog ikke i forbuddet mod udklædningen, at det primære problem ligger. Ser man kun mexicanerhatte, gør man sig blind over for problemet.

De retningslinjer, som KU har udstukket til studerende og medarbejdere, er formuleret så vagt, upræcist og generelt, at de udgør en glidebane. Følger man retningslinjerne, vil alle på universitetet kunne påkalde sig krænkelser over alt lige fra udklædningsfester til videnskabelige teorier, vittigheder og historiske kendsgerninger.

Og så ryger den frie debat og tolerance, der bør definere et universitet. Til gengæld får vi ensrettede og ukritiske studerende, der ikke kan tåle udfordring.

Krænkelser er en del af det demokratiske samfund
Retningslinjer til bekæmpelse af krænkelser, uanset om de er vagt eller skarpt formuleret, indeholder altid en glidebane.

Krænkelser er subjektive, og ingen kan opstille kriterier for, hvornår en krænkelse reelt set er en krænkelse.

Derfor bliver det op til den enkelte at påkalde sig krænkelser og forbud mod disse. At leve i et frit samfund indebærer nødvendigvis, at man fra tid til anden bliver udsat for nedrig eller stødende adfærd.

Det er en del af et demokratisk samfund, at vi kan tolerere krænkelser. Ingen kan gøre krav på at blive pakket ind i vat.

Bekæmp diskrimination med debat
Hvis vi ikke skal bekæmpe racisme via retningslinjer og sanktioner fra ledelsen, hvad er løsningen så? Vores forslag til en løsning er heldigvis meget jordnært: Racisme og diskrimination skal bekæmpes gennem debat, ikke ved at lukke øjnene og gemme problemerne væk.

Det, Københavns Universitet og Front ønsker, svarer til at grave en tikkende bombe ned i baghaven i stedet for at prøve at demontere den.

I stedet skal vi se racismen og diskriminationen i øjnene og udstille, gendrive og modargumentere uacceptabel, racistisk og diskriminerende adfærd. Kun sådan kan problemet komme til livs.

Tænketanken Justitia har en i ny analyse vurderet, at den ultimative konsekvens af KU’s retningslinjer kan blive, at overfølsom krænkelseskultur kan gå ud over den akademiske frihed. Hvis det er der, vi allerede er på vej hen, vil Fronts forslag til endnu strammere retningslinjer risikere at blive det, der giver friheden på campus dødsstødet.

Den kraftige reaktion på KU’s misforståede retningslinjer er ifølge Front udtryk for, at danskerne ikke er klar til antiracisme. Det er helt forkert.

Danskerne er klar til antiracisme, og det har vi længe været. Vi udøver antiracisme dagligt.

Vi ønsker bare ikke at ofre ytringsfriheden på antiracismens alter. I stedet ønsker vi at tage kampen der, hvor den kan vindes: i det nære, gennem åben og fri debat.

Forrige artikel DI: At blive førende indenfor life science kræver styrket samarbejde DI: At blive førende indenfor life science kræver styrket samarbejde Næste artikel Forskningsfond: Faldende midler til fri forskning er uambitiøst Forskningsfond: Faldende midler til fri forskning er uambitiøst