Liberal Alliance afviser Sahl-Madsens taxametertanker

TAXAMETER: Der er ikke fodslag i blå blok for at lave en taxameterreform, der tilgodeser uddannelser med gode beskæftigelsesmuligheder. Liberal Alliance afviser videnskabsministerens planer.
Villum Christensen forsknings- og uddannelsesordfører for Liberal Alliance.
Villum Christensen forsknings- og uddannelsesordfører for Liberal Alliance. Foto: FT.dk

Hun og regeringen kan således spejde langt efter et flertal for en reform af taxametersystemet, som tilgodeser de universitetsuddannelser, hvor de studerende efterfølgende har de bedste beskæftigelsesmuligheder.

De tanker er oppositionen imod, og hos den borgerlige lejr er Liberal Alliance heller ikke parat til at levere de afgørende mandater for sådan en reform. Partiet er enig i målsætningen, men ikke i midlerne.