Lykke Friis: Udenlandske studerende kan styrke Danmark

DEBAT: Udenlandske studerende debatteres ofte, og her fylder gratisterne for meget. De selvbetalende studerende glemmes. Man bør kigge på det samlede regnskab, fordi de udenlandske studerende kan styrke Danmark, skriver Lykke Friis.

Af Lykke Friis
Prorektor for uddannelse ved Københavns Universitet

1992 var på mange måder et stort år. En saxofonspillende guvernør fra Arkansas ved navn William Jefferson Clinton fortalte med et smil, at han kom fra ”a place called Hope”. De danske feriedrenge vandt EM på en diæt af burgere og spilleglæde, og kort tid forinden var Danmark kommet på landkortet ved at stemme nej til Maastricht-traktaten.

Mens alle disse begivenheder indtraf, sad jeg i min studenterhybel i London og færdiggjorde min mastergrad fra London School of Economics - en uddannelse, som jeg, ligesom alle andre på universitetet, selv havde skaffet finansiering til.

Og nu skulle jeg hjem til Danmark. Ingen forlangte eller forventede, at jeg skulle blive i Storbritannien og prøve joblykken dér. Jeg indgik såmænd bare i et mellemfolkeligt kredsløb af unge mennesker, der tager en uddannelse i udlandet og vender hjem, berigede af viden og den særlige globale livsduelighed, der indpodes, når man har studiekammerater fra både Brighton, Bangalore og Buenos Aires.

Det er værd at huske på i en tid, hvor der i uddannelsesdebatten i Danmark næsten udelukkende fokuseres på studerende fra EU, der får en gratis uddannelse på et dansk universitet og oven i købet også SU. Her skal vi som samfund naturligvis altid se på rimeligheden i det og have et skarpt blik på, om vi får nok for skattekronerne.

Selvbetalte studerende er en god forretning
Men der findes altså også udenlandske studerende, der på et globalt uddannelsesmarked vælger Danmark til og betaler for deres uddannelse af egen lomme. Det drejer sig om cirka 1400 studerende, der kommer fra lande uden for EU – typisk fra USA, Kina og Indien - og betaler cirka 200.000 kroner for en kandidatgrad.

I bedste fald kan det blive et nyt dansk eksporteventyr, hvis vi går i fodsporene på et land som Australien, hvor internationale studerende er den tredjestørste eksportvare - efter nummer 1 og 2 på listen, som er de knapt så bæredygtige råstoffer kul og jern. Men mindre kan også gøre det.

Vi kan nok ikke helt undgå, at en del udenlandske studerende tager hjem efter endt uddannelse - ligesom jeg selv gjorde i 1992. Men hvis vi gør en aktiv indsats for, at flere bliver, vil udenlandske kandidater kunne afhjælpe den mangel på højt kvalificeret arbejdskraft, der i dag svækker væksten i brancher, såsom biotek og klimateknologi.

Tag bare biologistuderende Pamela Wilson fra New Jersey, USA, der engang var på studieophold på Københavns Universitet (KU). Allerede dengang blev hun ”helt solgt” til Danmark. Hun kom tilbage nogle år senere for at tage en mastergrad i lægemidler på KU, fik en mentor fra Novo Nordisk, og i dag arbejder hun som specialist hos virksomheden Biogen i Hillerød, der producerer medicin til hele verden.

SU-problematikken skal ikke fylde det hele
Når debatten om udenlandske studerende fortsætter efter sommerferien, er det derfor vigtigt, at vi ser hele på regnestykket og ikke stirrer os blinde på SU-problematikken. ”Selvbetalerne” er og bliver en god forretning for Danmark.

Ja, selv hvis de alligevel rejser hjem, vil Danmark have fået en ambassadør eller sågar ven for livet - en gevinst, man ikke skal underkende i en verden, hvor et lands omdømme har en værdi, der ikke kun kan måles på antal overnattende turister.

Tag bare hvad præsident Bill Clinton sagde, da han besøgte Danmark i 1997: ”Det siges, at alle danskere har en slægtning i Amerika, men i dag kan jeg sige, at alle amerikanere har en ven i Danmark.” Det er den slags bånd mellem mennesker og nationer, der gælder for både studerende, præsidenter og eksportprodukter.

Forrige artikel Professor: Ledelseskommissionens nye anbefalinger er for trivielle Professor: Ledelseskommissionens nye anbefalinger er for trivielle Næste artikel Erhvervsakademier og Dansk Erhverv: Fusion vil gamble med de erhvervsrettede uddannelser Erhvervsakademier og Dansk Erhverv: Fusion vil gamble med de erhvervsrettede uddannelser
 • Anmeld

  Ole Damsgård Gisselmann · Cand.scient.pol

  Ressourcespild

  Lykke Friis har selvfølgelig en pointe vedrørende udenlandske studerende, men den måde det foregår på i Danmark er grotesk. Der er åbenbart 700 norske studerende, der gennemfører hele deres studie på CBS, og dernæst vender langt hovedparten af dem hjem til Norge.
  På VIA i Horsens er halvdelen de 4000 studerende udenlandske, hvoraf hovedparten kommer EU. Langt de fleste af disse studerende vender også hjem efter endt uddannelse. På VIA går man så vidt, at man tager ud til de andre EU lande, og reklamerer for institutionens uddannelser.
  Der er så meget fedt i det danske uddannelsessystem, som kunne spares væk. Disse besparelser kunne så bruges eks. i ældreplejen, hvor normeringerne er alt for lave.
  For mig at se er det ressourcespild. Jeg ved ikke hvilken nytte, vi har af at uddanne alle disse udlændninge.

 • Anmeld

  Claus Sønderkøge · Socialistisk økonom

  Er vore hvedemarker virkelig så vidunderlige?

  I ganske mange år uddannede vi hære af norske og svenske læger. Danske studerende kunne ikke få plads. I Norge og Sverige var det derfor ikke nødvendigt at investere i uddannelsespladser til deres behov. Danmark dækkede behovet gratis, leverede ungdomsboliger og studieløn.

  Resultatet kender vi i dag som lægemangel næsten overalt i landet. Det var vist Dansk Folkeparti som på et tidspunkt satte foden ned.

  Med dansk offentlig økonomisk styring er der ingen tillid til at ting beregnes korrekt. Driftsøkonomi og afskrivning er ukendte begreber fordi den slags sætter begrænsninger på hvordan internationale aftaler kan træffes uden smålig hensyntagen til befolkningernes penge.

  Så Lykke Friis gør en sidste indsat for Danmark. Sørg for at undervisningen sker på dansk og at der kun kommer udenlandske studenter til Danmark som udveksling. De som synes danske hvedemarker er vidunderlige kan efter endt uddannelse komme på ferieophold.

  Problemet løser nok sig selv nu Brexit ser ud til at blive en katastrofe og Trump har lukket sit land. Alle lande lukker sig og ingen har mangel på arbejdskraft og snart har robotterne lukket de sidste åbninger.

 • Anmeld

  Peter Godiksen · Møbeleksport

  Et herligt guldkorn til mer´dansk eksport

  Vidunderligt at læse om Lykke Friis grundige syn på udenlandske ikke EU studenters egen betaling for uddannelser -og hvorfor ikke her i DK og dermed åbne op for en forhøjet eksport indkomst på et til flere uddannelses produkter.
  Bravo- Lykke Friis og godt at vi bevarer kontakt til dig via din nye opgave for Berlingske i Tyskland. :)

 • Anmeld

  Rolf Nielsen · Systemkritiker

  Akademikernes lange interrail oplevelser betalt af danske skattekroner.....

  Erasmus Montanus typerne som har taget lange uddannelser betalt af staten har sjældent været i berøring med det private erhvervsliv hvor man ikke blot kan bruge løs af statskassen. Vi ser at Erasmus Montanus typerne har udskiftet fransk med engelsk da dansk ikke er fint nok for Erasmus Montanus typerne. Kan man finde en højere uddannelse i Danmark som ikke foregår et sted hvor navnet på institutionen er engelsk ? Gildet betales af danskerne og da uddannelsesindustrien pumper så mange ud med uddannelser i afrikanske forhold, oldgræsk, ballethistorie og performance teori fylder man gerne pladserne op med studerende fra udlandet. Uddannelsen skal så foregå på engelsk og vel senere på kinesisk hvis det giver flere penge fra statskassen og de udenlandske studerende.

  Man uddanner læger til Norge og bruger millioner på hver som får uddannelsen som efter SU og gratis uddannelse rejser hjem til Norge som betaler bedre for læger. Til gengæld mangler der læger i Danmark, men det problem tager akademikerne let på. Ingeniører tager også til udlandet efter endt uddannelse selvom vi mangler ingeniører i Danmark som har betalt for uddannelserne som flyver ud af Danmark.

  Vi uddanner også jagerpiloter til forsvaret, men vi kræver at piloterne binder sig for en årrække til gengæld for en gratis uddannelse og det ville måske være rimeligt om akademikerne blev mødt med samme krav. Men så skulle de udenlandske akademikere jo bidrage til det land som har givet dem gratis uddannelse med SU og lån.

  Der er også håndværkere som efter endt uddannelse tager arbejde i udlandet og får gode kontakter og oplevelser i andre lande. Men at akademikerne får gratis dyre uddannelser blot fordi akademikerne på undervisningsstederne synes det er fint at spille Erasmus Montanus og kaste milliondyre uddannelser i grams til hele verden mens vi selv mangler læger og ingeniører, skal man vist være akademiker for at finde rigtigt. Akademikerne kan tage på interrail og få internationale oplevelser og samvær , men danskerne skal ikke betale for akademikernes internationalisering.

  Akademikerne sidder på over 60 % af pladserne i Folketinget - heraf er 55 jurister og akademikerne forstår at forfordele akademikerne i en grad så demokratiet lider under det. Samfundet skal give DANSKERE mulighed for at tage en dyr akademisk uddannelse som kan bruges i samfundet og dem som får alt betalt af det danske samfund skal så yde mindst det samme tilbage som de har nydt godt af. Det skal ikke være en gavebod for hele verden som akademikerne gerne ser det. Det er så grelt at samfundet betaler den dyre uddannelse, SU og endda garanterer for banklån som de udenlandske studerende efterfølgende nægter at betale. Alle studielån for udlændinge skal garanteres tilbagebetalt af eget land. Erasmus Montanus typerne har aldrig tænkt den tanke og finder det helt urimeligt. Elitens Union har heller aldrig hørt om begrebet rettidig omhu eller blot rimelighed. Akademikernes samfundsskadelig fest skal bringes til ophør.

  Lad os håbe Lykke Friis får en mere realistisk opfattelse af verden når hun ikke længere er offentlig ansat. Måske skulle Lykke Friis som noget af det første undersøge om Tyskland er lige så gavmilde med sine akademiske uddannelser som Danmark er . Bliver spændende at følge indlæringskurven for en dygtig akademiker som nu skal opleve hvordan det tyske samfund ser på det med ret og pligt.

 • Anmeld

  Peter Godiksen · Møbeleksport

  "Selvbetalerne" er og bliver en god forretning for DK

  Det er ovenstående overskrift og punkt, som er omtalt og fundet givtigt for DK af Lykke Friis, som i øvrigt selv-finansierede sit studie/-masters i England.
  -Tillige med de bånd de udenlandske selvbetalende studerende er med til at skabe mellem mennesker og nationer.
  Så undlad venligst at stirre blindt på SU til udenlandske studerende fordi her netop af Lykke Friis gøres opmærksom på en indtægts mulighed, som tillige kan forbedres i væsentligt omfang med en bedre indsats.

 • Anmeld

  Rolf Nielsen · Systemkritiker

  Så lad os nøjes med "Selvbetalerne" og droppe gratisterne......

  Og EU reglerne er nemme at overholde hvis vi blot gennemfører 80 % af undervisningen på dansk.

  Det er akademikernes fest med offentlige midler som støder dem som betaler for akademikernes fest.

  De akademiske uddannelser er jo blevet en fest for de udvalgte som langt overstiger omkostningerne for Folkeskolen som mange må nøjes med. Akademikerne er blevet den nye adel som kræver og kræver. Man kræver stadig bedre forhold mens man studerer med SU og lån, men når så man får en god løn vil man ikke betale samme tårnhøje skatter og afgifter som vi andre har betalt for at akademikerne kunne få de gode dyre uddannelser med alt betalt.

  Selv i Folketinget sidder der akademikere med flere akademiske uddannelser som aldrig er brugt ude i virkeligheden. Det er blevet akademikernes fest som bliver betalt af alle i samfundet og vi skal ikke også betale for at borgere fra andre lande kan rejse hertil for at deltage i akademikernes festligheder samtidig med at vi skal kræve at danske akademikere tilbagebetaler deres dyre uddannelser til samfundet.

 • Anmeld

  Soeren Jensen · Politisk aktiv pensionist SF

  DF og S begrænser international studenter udvæksling

  Den barske flygtninge politik DF og S er frontløber for, er med til at, studenter der vil studerer i udlandet kommer i klemme når de vil tilbage til Dk. Mange der har studeret i længere tid i udlandet uden for EU, kan blive ramt Dk's stramninger om tilhørsforhold og andre kraftige begrænsninger for indrejse til DK kan give væsentlig problemer med indrejse til deres hjemland DK. Så det giver store problemer med at få højtuddannede arbejdskraft til DK.

 • Anmeld

  Rolf Nielsen · Systemkritiker

  Hvorfor ansættes der stadig flere akademikere i det offentlige ?

  Der ansættes stadig flere akademikere i det offentlige fordi de private virksomheder ikke kan bruge deres uddannelser. Dygtige kontor ansatte må se akademikere overtage deres stillinger med længere ventetider til følge. Politiske informationsmedarbejdere ansættes i hobetal for at fortælle hvad politikerne egentlig mener og nedtone IT skandalerne, de forsinkede infrastruktur projekter samt fadøls festen i SKAT. Der bliver ansat stadig flere jurister i det offentlige som sammen med de andre offentlige jurister sinker sagsbehandlingen mest muligt.

  Aldrig har der været så mange akademikere ansat i det offentlige og aldrig har der været så mange skandaler. Juristerne lyver og begår Grundlovs brud uden det får skyggen af konsekvenser. Storbankerne handler med narko kriminelle eller hvidvasker 58.000 millioner for kriminelle politikere og ingen bliver straffet. Dommerne sælger deres dømmekraft ved bijobs og varetægts fængsler en politisk fange i 50 dage selvom byretsdommeren forhøjede straffen fra normalt 20 dage til 40 dage. Dommerne i Højesteret giver ophold til Levakovic og den morddømte bandeleder fra LTF, mens dygtige jurister udviser den lille pige IM på 9 år som har mistet sin far til kræft. Pyt, pyt....er holdningen hos akademikerne.

  Aldrig har vi haft så mange Erasmus Montanus typer ansat i det offentlige og aldrig har skandalerne været større. Hvad er det egentlig de dygtige akademikere er så dygtige til ud over at malke de offentlige kasser ? Og selv de tidligere arbejderpartier er blevet kuppet af akademikere med ringe eller ingen erhvervserfaring. Det er på tide at danskerne stopper akademikernes fest som er kommet helt ud af kontrol.

 • Anmeld

  hans preben pedersen · Vi Grønne EUer !!!!!

  TILSKUD TIL FORURENING !!!!! ?????

  Den sorte vækst !! Nej vi har kun brug for GRØN vækst !!!
  Akademikerne er tilskuds mennesker !!! Der er nu fx " givet "
  tilskud til DE DANSKE FOLKETINGSPOLITIKERE så det bliver
  meget svært for nye partier at deltage i valgkampagner !!
  Der skal stelles betingelser for firmager fra ind og udlandet
  grøn firma !! grøn uddannelse !!! grøn vækst !!!!!! Venligst hp.
  Ps. Der er vælgere " tilskud " !!!!!!!!!!!

 • Anmeld

  Christian X

  V og S regeringer

  har haft travlt med at stille krav til danskere samtidig med, at de har udvandet hele uddannelsessystemet, for at kunne tilbyde pladser til udlændinge - betalt af danskere...
  Hvorfor har ovenstående regeringer ikke fejet for egen dør, før de fejer for alle andre?

 • Anmeld

  Rasmus Gjedssø Bertelsen · Professor, UiT Norges arktiske universitet

  Danske arbejdsgivere og studerende kan bare tage sig sammen og komme ud i verden

  Det er skuffende, at Lykke Friis øjensynligt ikke har modet til at forsvare den frie bevægelighed og lige uddannelsesrettigheder i Norden og Europa, som Danmark kunne have så stort udbytte af, hvis danske arbejdsgivere og studerende tog sig sammen.

  Nordiske og europæiske studerende i Danmark har lige ret med danske studerende, som danske studerende har lige ret med lokale studerende i resten af Norden og Europa - så det vil sige gratis uddannelser i store dele af Norden og Europa. Det har jeg selv nydt godt af i Island, Schweiz, UK og Frankrig. I dag nyder Norge og mine norske studerende godt af det. Island, Schweiz, UK og Frankrig skaber sig ikke over, at jeg har læst dér i perioder, og nu arbejder i Norge. Til gengæld har jeg nært samarbejde med universiteter i de lande. Tilsvarender nyder Danmark og danske studerende godt af udenlandske forskere og undervisere ved danske universiteter.

  Unge fra resten af Norden og Europa er flittige til at rejse - også til Danmark - og det skal vi være dybt taknemmelige for. De løfter niveauet på danske institutioner, de giver unge danske perspektiv, og de øger volumen af forskning og undervisning på danske institutioner - og de tager ikke en krone ud af landet (med mindre de kan leve på vand og brød og sende småpenge hjem til trængende familie), som jeg heller ikke tog en krone ud af de lande, hvor jeg læste.

  Er akademiske uddannelser virkeligt så dyre? Hvad er det for nogle millioner, folk taler om? Sludder, danske akademiske uddannelser koster småpenge. Taxameter (årlig udgift for staten) på samfundsvidenskab og humaniora er 44.100 DKK/året og for sundhed, naturvidenskab og teknologi 92.500 DKK/år. Det vil sige, at det koster 220.500 DKK et fem årigt kandidatstudium i statskundskab, økonomi, historie, danske, osv., eller 462.500 DKK for en fysiker, civilingeniør eller lignende. Enhver kan se, at de penge er hurtigt betalt tilbage i indkomstskat, moms, osv. Til sammenligning koster en studerende (alle fag) på Harvard 50.000 USD eller 320.000 DKK om ÅRET. Så enhver kan se, at danske uddannelser koster småpenge og er fundet for pengene for samfundet.

  Og ikke én krone af disse taxameter forlader Danmark. Den studerende får aldrig en krone heraf i hånden. Alt går til forsker- og underviserlønninger, teknisk- og administrativt personale, byggeri og vedligehold af universiteter, osv, så hver eneste krone cirkuleres videre rundt i den danske økonomi.

  Vi har så til gengæld haft gavn af kvikke hoveder fra hele Norden og Europa.

  Omkring SU system, hvad problem er der i det? Danske studerende har lige adgang til hvilken uddannelsesstøtte, som andre nordiske og europæiske lande kan tilbyde. SU med stipendium i stedet for lån er usædvanligt, men vi skal prise os lykkelige for SU systemet i Danmark. Enhver skal have lige ret til uddannelse. Og SU er småpenge. Mangler der penge i den fælles kasse, så tag dem i toppen, hvor der er rigeligt.
  
Og igen, hvad der udbetales i SU i Danmark til nordiske og europæiske borgere bliver i altovervejende grad i den danske økonomi. Det går til husleje til danske offentlige eller private udlejere, i det lokale supermarked, eller den lokale bar eller café. Hvis nogen enten tjener ekstra (så har de bidraget på det det danske arbejdsmarked) eller kan leve på vand og brød og sende småpenge hjem - sikkert til Europas fattigste samfund i Sydøst-Europa, så er det kun godt for Danmark og Europa.

  Det er rigtigt, at unge nordmænd og svenskere kan læse medicin i Danmark. Men unge danskere har samme ret til at læse medicin i Norge og Sverige. Udbyder Norge og Sverige forholdsvis færre medicinstudiepladser end Danmark? Eller er det bare danske unge, som ikke kan finde ud af at tage til Norge eller Sverige? Under alle omstændigheder, så uddanner alle lande for få læger - hvilket naturligvis forklarer lægers høje indkomstniveau.

  Problemerne med ubalance mellem nordiske/europæiske studerende i Danmark og danske studerende i Norden/Europa er selvskabte i Danmark:

  1. Hvis disse udenlandske studerende skulle blive i Danmark, så danske arbejdsgivere bare tage sig sammen og rekruttere dem.
  2. Danske unge kan bare tage sig sammen og rejse ud i Norden og Europa og nyde godt af lige adgang til uddannelse dér - men det kræver så, at danske arbejdsgivere vågner op og belønner danske unge for den umage. Idag er det klart bedst for danske unge at blive hjemme.

  Endeligt er Lykke Friis for ukritisk omkring de betalende oversøiske studerende. Hun fortæller om sine egne studier ved London School of Economics. Jeg er selv PhD fra University of Cambridge med stipendium fra Carlsbergfondet - som sparede en masse penge på min europæiske ligeret med britiske studerende. Det norske Forskningsråd måtte punge helt anderledes ud for en norsk bekendt til mig uden EU rettigheder.

  Danske politikere og universiteter har urealistiske forventninger til danske universiteters tiltrækningskraft internationalt. Betalende internationale studerende kigger benhårdt på renommé, etc. Københavns Universitet og Aarhus Universitet deler nummer 109 i verden hos Times Higher Education (det er en meget tilfredsstillende placering taget talentbasis og økonomi i betragtning). Men verdens betalende studerende tager selvfølgeligt de 108 foran, hvis de kan komme ind. Lykke Friis tog jo også selv til LSE, og jeg tog til Cambridge. Hvis Danmark tror, at vi skal spinde guld på betalende studerende, så skal man passe meget på, at man ikke ende med de fars drenge og piger, som ikke kunne komme ind bedre steder. Det er penge her og nu, men de kvikke hoveder, som flytter verden, de tager andre steder hen.

  Endeligt, så kunne Lykke Friis også have nævnt, hvilke problemer australske universiteter har med deres kinesiske guldfugles politiske aktiviteter og forsøg på intimidering og censurering af medstuderende og endda undervisere. Hvis man gør sig afhængig af sine kunder - undskyld betalende studerende - så kan de kunder også spille med musklerne overfor forskning- og undervisningsfrihed. Og det er ihvertfald ikke de penge værd.

 • Anmeld

  Rolf Nielsen · Systemkritiker

  En norsk professor som selv nydt godt af uddannelser i Island, Schweiz, UK og Frankrig.....

  .....mener det er småpenge det drejer sig om når Danmark må uddanne læger til Norge og Sverige så der mangler læger i Danmark. Mon denne professor nogensinde har været uden for de akademiske studiekredse hvor småpenge er mere end det det koster at drive den danske folkeskole ?

  Men hvorfor er det kun akademikere som skulle have ophold i udlandet som en del af uddannelsen ? Håndværkere kan også tage på valsen, men for egne penge i modsætning til akademikerne som tror, at blot fordi der ikke betales de reelle omkostninger på de akademiske uddannelser - så er det gratis ? Når noget er gratis i uddannelsessystemet betyder blot at det er andre som betaler gildet. Men hvis det er sådan en god ide med gratis uddannelser til alle kunne Norge jo invitere alle fra hele verden til de gratis uddannelser i Norge ? Det må jo være en kanon forretning - så hvorfor gør Norge ikke det og så samtidig uddanner læger nok så de ikke skal uddannes i Danmark så danskerne ikke får gavn de af læger som Norge får uddannet gratis i Danmark. Norge som har oliefondet til at investere i fremtiden må da lave flere gratis uddannelser til alle nu det er så god en forretning.

  Akademikerne kunne læse hele livet for offentlige midler hvis det var muligt, men når akademikerne med stor iver nyder goderne som velfærdssamfundet byder på, skal de blot huske at de også skal yde det tilsvarende tilbage til velfærdssamfundet. Og det gør gratisterne fra Norge jo ikke når de får lægeuddannelsen gratis i Danmark med SU og så rejser tilbage til Norge og efterlader regningen ubetalt i Danmark. Akademikerne nyder gerne goderne og tænker ikke så meget på hvad det har kostet samfundet.

  Og samfundet svømmer i akademikere med ubrugelige uddannelser i afrikanske forhold. oldgræsk, finsk, ballethistorie og performance teori. Til gengæld mangler vi læger og ingeniører. Er det for samfundets skyld vi uddanner akademikere eller er det for akademikernes skyld ? Skal der ikke være balance i tingene ? Virkelighedsfjerne professorer har vi vist rigeligt af. Resultatorienterede og virkelighedsnære professorer er vist mere sjældne. Vi har jo en dansk eller norsk forfatter som på fineste vis har skrevet om problemet med Erasmus Montanus for mange år siden.......i dag opføres akademikernes forestilling dog med med engelske udtryk i stedet for franske. Men resultatet er ganske det samme. Hvorfor skal læger som skal arbejde i Norge og Sverige dog uddannes i Danmark i stedet for i Sverige og Norge ? Hvad får Danmark ud af det ud over omkostninger ?

 • Anmeld

  Rolf Nielsen · Systemkritiker

  Og så lige lidt fakta om akademikernes jobmuligheder......

  Aldrig har der været så mange akademikere i Spanien, Italien og Grækenland som må tage job som taxachauffør eller bartender mens de bor hjemme hos mor og far selvom de har lange akademiske uddannelser. Det er synd for de unge at der ikke findes job til dem ude i virkeligheden og kun fordi det offentlige i Danmark udskifter HK-ansatte med akademikere er katastrofen endnu ikke fatal i Danmark. Men mærkeligt nok bliver opgaverne ikke løst bedre når akademikerne kommer til fadet - de får mere i løn og løser opgaverne ringere som vi har set det i SKAT, DSB, BaneDanmark og alle de steder hvor DJØF ansatte har taget magten. Men når over 60 % af de valgte i Folketinget er akademikere og hele 55 er jurister går alt for stor en del af samfundskagen til akademikerne og det juridiske broderskab.

  Akademikerne har skabt et DEM og OS samfund hvor akademikerne flyder ovenpå.

  Det er akademikernes og juristernes paradis, men borgernes mareridt.