Mads Bruun Buch Olsen
 svarer 
Christina Egelund

Hvad ville mindreudgiften være, såfremt elever på Herlufsholm og Bagsværd Kostgymnasium alene kunne modtage hjemmeboende su?

Ministersvar er robotgenereret indhold, der oprettes automatisk på basis af Folketingets database over de spørgsmål, der stilles af Folketingets medlemmer og besvares af regeringens ministre. Overskrifterne er skrevet af Altinget. Altinget tager forbehold for fejl i indholdet.

Uddannelses- og Forskningsudvalget, Spørgsmål 248

Vil ministeren oplyse, hvad mindreudgiften ville være, såfremt elever på Herlufsholm og Bagsværd Kostgymnasium alene kunne modtage hjemmeboende su?

Svar fra tirsdag den 16. april 2024

På Herlufsholm og Bagsværd Kostgymnasium var der i 2023 137 elever i alderen 18-19 år, der modtog udeboende SU-sats. Skolerne har både kostelever, der bor på skolen, og dagelever der ikke bor på skolen. Da det ikke muligt at adskille dagog kostelever i SU-registrene, indgår begge typer af elever i opgørelsen. Udgifterne til SU-stipendier til gruppen af udeboende 18-19-årige var i 2023 ca. 4,2 mio. kr. (2024-pl).

Modtog de 18-19-årige elever i stedet hjemmeboende-sats skønnes udgifterne til gruppen at være ca. 1,2 mio. kr. Mindreudgifterne såfremt eleverne på Herlufsholm og Bagsværd kostgymnasium alene kunne modtage hjemmeboende SU-sats forventes således at være omkring 3 mio. kr. (2024-pl). Udgifterne i det alternative scenarie er skønnet på baggrund af SU-grundsatsen til hjemmeboende 18-19årige samt det gennemsnitlige tillæg, som gruppen forventes at modtage, ud fra forældrenes årlige indkomst.

0:000:00