Aarhus Universitet: Afskaffelse af taxa­meterløftet vil ramme kvalitet og trivsel

DEBAT: Hvis regeringen ikke forlænger taxameterløftet, påvirker det studerendes trivsel og kvaliteten af de samfundsvidenskabelige og humanistiske uddannelser, skriver rektorer på Aarhus Universitet.

Af Brian Bech Nielsen og Berit Eika
Rektor og prorektor, Aarhus Universitet

Grøn omstilling og digitalisering er ikke kun et spørgsmål om teknologi, men også om de mennesker, der skal bruge teknologien. Det er ikke kun et spørgsmål om klimavidenskab, men også om psykologi, sociologi, kulturvidenskab, økonomi og meget andet.

Derfor har både politikere, forskere og erhvervsledere flere gange understreget, at de humanistiske og samfundsvidenskabelige uddannelser spiller en vigtig rolle i fremtidens Danmark.

Ikke desto mindre er der stadig stor usikkerhed om, hvordan disse uddannelser skal finansieres, når vi om kort tid går ind i det nye år. 1. januar slukkes den økonomiske hjælpemotor, som man i 2009 satte ind for at løfte uddannelsernes kvalitet – den såkaldte forhøjede taxametertakst.

Under valgkampen lovede flere partier at forlænge taxameterforhøjelsen og dermed holde hjælpemotoren i gang et år længere. Løftet afspejlede sig desværre ikke i finanslovsforslaget.

Sektoren kan derfor nu med ét slag have 290 millioner kroner færre til at drive humanistiske og samfundsvidenskabelige uddannelser. Aarhus Universitet står alene til at tabe 75 millioner kroner.

Det er svært at forestille sig, at en så pludselig og markant nedskæring ikke vil påvirke både uddannelsernes kvalitet og ikke mindst de studerendes trivsel. Der vil komme færre undervisere, og de får mindre tid til den enkelte studerende.

Det strider mod de ambitioner, som både vi og politikerne har for studiemiljøet og undervisningskvaliteten.

Taxameterløft har givet kvalitetsløft
Der er ingen tvivl om, at taxameterforhøjelsen har haft den ønskede effekt.

Rigsrevisionen regnede sig i 2012 frem til, at humanistiske bachelorstuderende gennemsnitligt havde otte undervisningstimer om ugen, mens kandidatstuderende havde fem. Taxameterløftet har siden betydet, at studerende ved Arts og Aarhus BSS på Aarhus Universitet nu har mindst 12 timer om ugen på bachelorniveau og otte timer på kandidatniveau.

Selvom vi de seneste år også har fået en større vifte af digitalt funderede undervisningstilbud, så vil det være en voldsom bet, hvis vi fremover skal tilbyde de studerende mindre "ansigt til ansigt"-undervisning.

Samtidig har taxameterløftet også forbedret de studerendes kontakt til forskerne, fordi vi har kunnet forbedre forskerdækningen, forstået som den andel af undervisningen, der leveres af aktive forskere (og ikke af eksterne undervisere, studenterinstruktorer). Den balance er blevet markant bedre i det seneste årti.

Indsæt en ny motor
Det siger sig selv, at 290 millioner kroner gør en enorm forskel i de humanistiske og samfundsvidenskabelige fakulteters budgetter, som i forvejen er langt mindre end de natur- og sundhedsvidenskabelige fakulteters.

Hvis politikerne forsømmer at forlænge taxameterløftet, vil det have alvorlige konsekvenser. Vi er også bekymrede for, hvordan det vil påvirke de studerendes trivsel og undervisernes arbejdsmiljø, hvis der bliver større hold, færre undervisningstimer og mindre tid til feedback og undervisningsudvikling.

Sådan skal det nødigt gå. Behovet for dygtige kandidater med solid faglig ballast og mod på arbejdslivet er lige så påtrængende, som det var, da man indførte taxameterforhøjelsen for ti år siden. Derfor vil vi opfordre politikerne til at fastholde taxameterforhøjelsen.

Allerhelst så vi gerne, at man i stedet for blot at give den økonomiske hjælpemotor benzin til et år mere, indsatte en ny og større hovedmotor.

Et permanent taxameterløft ville sikre, at vi kan opretholde kvaliteten – og fortsat være med til at løse de meget vigtige samfundsopgaver, der kræves af humaniora og samfundsvidenskab.

Forrige artikel SDU: Kritikken af SDU’s brug af verdensmålene er unuanceret SDU: Kritikken af SDU’s brug af verdensmålene er unuanceret Næste artikel Videnskabernes Selskab: Humanistiske og samfundsfaglige videnskaber er uundværlige i grøn forskning Videnskabernes Selskab: Humanistiske og samfundsfaglige videnskaber er uundværlige i grøn forskning