Regeringen har udvalgt ekspertpanelet, som skal evaluere Innovationsfonden

EVALUERING: Ministeriet har fundet de internationale eksperter, som skal evaluere Danmarks Innovationsfond, og har i samme ombæring offentliggjort kommissoriet.

Der er nu nedsat et internationalt ekspertpanel, som skal evaluere Innovationsfonden og aflevere en rapport i foråret 2019.

Evalueringen skal blandt andet afdække, om fonden lever op til sit lovbestemte formål og fondens rolle i det samlede forsknings-, udviklings- og innovationssystem, fremgår det af kommissoriet.

Til at evaluere fonden er valget faldet på fem udenlandske eksperter, som alle har erfaring med forsknings- og innovationspolitik på et strategisk niveau.

Login